Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VN/1985/2020-OKM-1

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle, 15.6.2020 Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Olemme kirjailijan […]

Asia: Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Lausunto Opetus-ja kulttuuriministeriöllelausuntopalvelu.fi 29.3.2019 Yleistä työryhmän esityksistä ja raportista Taiteilijoiden asemaa tulee kehittää ja allianssi-mallia koskeva esitys on sinänsä hyvä avaus. Malli voi toimia esittävillä taiteenaloilla. Yksilötaiteilta kuten kirjallisuudesta puuttuvat […]