Verotus

Kirjailija on verottajan näkökulmasta henkilö, joka saa toimeentulonsa taiteellisesta työstä tai sellaiseen tarkoitetusta apurahasta. Taiteilija saa vähentää verotuksessaan tulonhankkimiskulunsa.

Kirjailijaliitto avustaa jäseniään verotusasioissa. Jäsensivuiltamme löytyy veromuistio, josta saat yksityiskohtaista tietoa verotuksesta ja veroilmoituksen täyttämisestä.

Tulonhankkimisvähennykset

Kirjailija voi vähentää verotuksessaan taiteen harjoittamisesta johtuvat menot, jotka perustellusti liittyvät tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen. Tavallisimpia vähennyksiä ovat:

  • työhuonevähennys
  • työvälineistä johtuvat vähennykset
  • ammattikirjallisuuden kulut
  • jäsenmaksut, muun muassa Kirjailijaliiton jäsenmaksu
  • pakolliset eläkevakuutusmaksut

Laissa ei ole tyhjentävää luetteloa tulonhankkimisvähennyksistä. Muitakin kuluja voidaan vähentää, kunhan verottajalle selvitetään niiden liittyminen tulonhankintaan.

Tulojen ja menojen kirjaaminen

Kirjailija ei ole kirjanpitovelvollinen, mutta menoista ja tuloista tulee kuitenkin pitää kirjaa. Oma kirjanpito helpottaa verottajan kanssa asiointia ja auttaa vähennysten hyväksynnässä. Omat muistiinpanot tulonhankkimiskuluista helpottavat suuresti veroilmoituksen tekoa ja usein niiden avulla säästyy veroilmoituksen täydentämiseltä. Muistiinpanoja voi tehdä itselleen sopivalla tavalla, oli se sitten sinikantinen vihko tai excel-taulukko. Kuitteja ei liitetä veroilmoitukseen, mutta ne täytyy säästää ja esittää verottajalle tarvittaessa. Käytäntö on osoittanut, että esim. suuria matkakuluja vähennettäessä verottaja haluaa nähdä kuitit.

Tulojen vaihtelun vaikutus verotukseen

Kirjailijan työssä tulot saattavat vaihdella huomattavasti eri vuosina. On tavallista, että kirjailija ei julkaise joka vuosi, mutta työtä tehdään ja kuluja syntyy niinäkin vuosina, kun kirjaa ei ilmesty. Jos tulonhankkimiskulut ovat jonakin vuonna suuremmat kuin tulot, kirjailija voi pyytää verovuodelle tappion vahvistamista. Sitä voi hyödyntää vähennyksenä sitten, kun kirja ilmestyy ja tuo tuloja.

Hyvinä vuosina tulojen kasvaessa myös veroprosentti nousee. Urheilijat voivat tasoittaa tulohuippuja rahastoimalla hyvien vuosien runsaampia tuloja. Taiteilijoilla tätä rahastointimahdollisuutta ei, ainakaan toistaiseksi, ole. Kirjailijaliiton tavoitteena on vastaava järjestely, joka tasaisi vuosittain vaihtelevaa tulonmuodostusta kirjailijan eduksi.

Jos henkilö on verovuotena saanut vähintään 2500 euron tulon, joka on kertynyt kahdelta tai useammalta vuodelta, voi hän vaatia tulontasausta. Tulontasaus on laskennallinen toimenpide, joka vähentää maksettavan veron määrää. Kirjailija voi vaatia tulontasausta kirjan julkaisuvuoden tai sitä seuraavan vuoden tekijänoikeustuloihin.

Apurahojen ja palkintojen verotus

Apurahat ja palkinnot ovat verovapaita valtion taiteilija-apurahan vuotuiseen määrään asti. Vuonna 2022 valtion taiteilija-apurahan määrä on 24 475,56 euroa. Ylimenevän apurahaosuuden verotuskohtelun määrää se, mistä apuraha on saatu. Julkisyhteisön (valtio, kunnat, kaupungit) myöntämät apurahat ja palkinnot ovat verovapaita rajoituksetta. Yksityisten yhdistysten, säätiöiden ja rahastojen apurahoista ja tunnustuspalkinnoista maksetaan veroa siltä osin, kuin niiden ja julkisyhteisöiltä saatujen apurahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän.

Tunnustuspalkinnot ja verovapauden hakeminen

Kirjallisuuspalkinto nostaa tuloja ja samalla veroprosenttia. Kun palkinto on myönnetty taiteellisen toiminnan tunnustukseksi, kirjailija voi hakea valtiovarainministeriöltä verovapautta palkinnolle tuloverolain 82.3 §:n mukaan sinä vuonna, jolloin palkinto on myönnetty. Lisätietoa jäsensivuillamme.