Lausunto: Esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle, 1.2.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi, VN/11443/2021

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 820 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano on tärkeää toteuttaa kirja-alan toimintaedellytykset turvaten ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Pidämme myönteisenä, että esitysluonnoksen soveltamisala vastaa direktiivin soveltamisalaa. Esteettömyysvelvoitteita ei sovellettaisi esimerkiksi äänikirjoihin, eikä ennen 28.6.2025 julkaistuihin sähkökirjoihin. Keskeistä on varmistaa, etteivät velvoitteet johda teosten monimuotoisuuden ja ilmaisunvapauden kaventumiseen.

Helsingissä 1.2.2022
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Ville Toro
lakimies