Ohjeita kirjailijan työn hinnoitteluun

Kirjailija on taiteen ammattilainen, joka kirjoittaa ja esiintyy ammatikseen. Esiintymisestä ja kirjoitustyöstä tulee maksaa asianmukainen palkkio. Myös tekstien käyttämisestä tulee maksaa palkkio.

Miten hinnoitella työtään?

Sovi palkkiosta aina etukäteen. Ota työn hintaa arvioidessasi huomioon kuluva kokonaisaika sisältäen valmistautumisen sekä mahdolliset matkat.

Mikäli esiintyminen edellyttää matkustamista toiselle paikkakunnalle tai yöpymistä, on palkkion lisäksi maksettava korvaus matka- ja majoituskuluista.

Ota työtä hinnoitellessasi myös huomioon, että maksettavasta palkkiosta noin puolet menee työn sivukuluihin. Kirjailija maksaa itse lakisääteiset eläkemaksunsa, työterveyshuoltonsa, vakuutuksensa sekä työssään tarvitsemansa laitteet ja ohjelmistot, työhuoneensa kulut, puhelin- ja tietoliikennekulunsa sekä kirjanpitonsa. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin.

Kirjailijaliiton palkkiotutkimuksen (2014) mukaan kirjailijoiden saamat palkkiot erilaisista kirjoitustöistä ja esiintymisistä vaihtelevat paljon.

  • Kolumneista ja pakinoista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 10–1000 euroa.
  • Esseistä ja artikkeleista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 20–4000 euroa.
  • Kritiikeistä saatujen palkkioiden mediaani oli 100 euroa, vaihteluväli oli 20–500 euroa.
  • Novelleista saatujen palkkioiden mediaani oli 400 euroa, vaihteluväli oli 50–3000 euroa.
  • Jatkokertomuksista saatujen palkkioiden mediaani oli 3 000 euroa, vaihteluväli oli 600–8000 euroa.
  • Esiintymisistä saatujen palkkioiden mediaani oli 250 euroa, vaihteluväli oli 30–2000 euroa.

Kirjailijaliitto suosittaa noudattamaan esiintymisissä ja vierailuissa Lukukeskuksen sivuilta löytyviä ohjehintoja.

Ks. myös freelance-journalistien ohjeet oman työn hinnoitteluun.

Käytetäänkö tai esitetäänkö tekstejäsi?

Kaunokirjallisuuden esittäminen yleisötilaisuuksissa tai käyttäminen julkaisuissa ja painotuotteissa vaatii aina luvan kirjailijalta.

Lupa-asiat hoituvat helposti myös Sanaston kautta. Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen, tekstin käyttöön osana uutta julkaisua sekä tapahtumamateriaaleissa. Se perii hinnastonsa mukaiset korvaukset ja tilittää ne eteenpäin kirjailijalle. Kirjailijan ei itse tarvitse huolehtia lupien myöntämisestä ja siihen liittyvistä käytännön seikoista, kuten korvauksesta ja muista sopimusehdoista neuvottelemisesta, sopimusasiakirjasta ja laskutuksesta.

Sanasto hallinnoi myös kirjallisuuden televisio- ja radiokäyttöä.

Huom. Jos sinulta tilattu teksti tulee verkkoon, on hyvä sopia, kuinka kauan teksti voi olla verkossa. Jos teksti halutaan julkaista uudelleen, tulee tekstin julkaisusta maksaa uudelleenkäyttökorvaus.

Kirjailijavierailut ja esiintymiset

Lukukeskus on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö. Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja ja -esiintymisiä eri tilaisuuksiin, myös virtuaalisesti. Voit liittyä Lukukeskuksen kirjailijatietokantaan Lukukeskuksen verkkosivuilla, kirjailijaesiintymiset sovitaan tämän tietokannan kautta.

Kirjailijaliitto suosittaa noudattamaan kaikissa esiintymisissä ja vierailuissa Lukukeskuksen ohjehintoja.

Tv- ja radioesiintymiset

Televisio- ja radio-ohjelman tekemistä ja ohjelmissa esiintymistä koskee Yleisradion kanssa solmittu Yhtyneet-sopimus, jossa myös Kirjailijaliitto on mukana. Pääsääntönä sopimuksessa on, että mikäli kirjailija esiintyy YLEn ohjelmassa haastateltavana, keskustelijana tai asiantuntijan roolissa, eikä siis esittele omaa uutuusteostaan, on hänelle maksettava esiintymisestä sopimuksen mukainen palkkio. Palkkion suuruus määräytyy esiintymisen keston sekä ohjelmatyypin mukaan.

Katso liite:
Yhtyneet-sopimuksen mukaiset esiintyjäpalkkiot 1.1.2016 alkaen