Ohjeita kirjailijan työn hinnoitteluun

Erilaiset esiintymiset ja tilaustekstit liittyvät olennaisena osana kirjailijan työhön.

Kirjailija on taiteen ammattilainen, joka kirjoittaa ja esiintyy ammatikseen. Hänen tulonsa muodostuvat pienistä puroista: kirjoituspalkkioista, esiintymiskorvauksista, apurahoista ja tekijänoikeuspalkkioista. Suomen kielialueella ja pienillä markkinoilla vain harva kirjailija saa toimeentulonsa pelkästään kirjamyynnistä.

Esiintymisestä ja kirjoitustyöstä tulee maksaa kirjailijalle asianmukainen palkkio. Myös kirjailijan tekstin käyttämisestä tulee maksaa palkkio.

Ks. myös freelance-journalistien ohjeet oman työn hinnoitteluun.

Mitä kirjailijan tulee ottaa huomioon työtään hinnoitellessaan?

Kirjailija maksaa itse lakisääteiset eläkemaksunsa, työterveyshuoltonsa, vakuutuksensa sekä työssään tarvitsemansa laitteet ja ohjelmistot, työhuoneensa kulut, puhelin- ja tietoliikennekulunsa sekä kirjanpitonsa. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin. Palkkiosta noin puolet menee työn sivukuluihin.

Kirjailijaliiton palkkiotutkimuksen (2014) mukaan kirjailijoiden saamat palkkiot erilaisista kirjoitustöistä ja esiintymisistä vaihtelevat paljon.

  • Kolumneista ja pakinoista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 10–1000 euroa.
  • Esseistä ja artikkeleista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 20–4000 euroa.
  • Kritiikeistä saatujen palkkioiden mediaani oli 100 euroa, vaihteluväli oli 20–500 euroa.
  • Novelleista saatujen palkkioiden mediaani oli 400 euroa, vaihteluväli oli 50–3000 euroa.
  • Jatkokertomuksista saatujen palkkioiden mediaani oli 3 000 euroa, vaihteluväli oli 600–8000 euroa.
  • Esiintymisistä saatujen palkkioiden mediaani oli 250 euroa, vaihteluväli oli 30–2000 euroa.

Ota myös huomioon, että kirjailijan tulee saada palkkion lisäksi korvaus matka- ja majoituskuluistaan, mikäli esiintyminen edellyttää matkustamista toiselle paikkakunnalle ja yöpymistä siellä.

Käytetäänkö tai esitetäänkö kaunokirjallisia tekstejäsi?

Kaunokirjallisuuden esittäminen yleisötilaisuuksissa tai käyttäminen julkaisuissa ja painotuotteissa vaatii aina luvan kirjailijalta. Lupa-asiat hoituvat helposti myös Sanaston kautta. Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen, tekstin käyttöön osana uutta julkaisua sekä tapahtumamateriaaleissa. Se perii hinnastonsa mukaiset korvaukset ja tilittää ne eteenpäin kirjailijalle. Sanasto hallinnoi myös kirjallisuuden televisio- ja radiokäyttöä.

Huom. Jos sinulta tilattu teksti tulee verkkoon, on hyvä sopia, kuinka kauan teksti voi olla verkossa. Jos teksti halutaan julkaista uudelleen, tulee tekstin julkaisusta maksaa uudelleenkäyttökorvaus.

Kirjailijavierailut ja esiintymiset

Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja ja -esiintymisiä, myös virtuaalisesti. Kirjailijaliitto suosittaa noudattamaan vierailuissa ja esiintymisissä Lukukeskuksen vähimmäispalkkioita.

Tv- ja radioesiintymiset

Televisio- ja radio-ohjelman tekemistä ja ohjelmissa esiintymistä koskee Yleisradion kanssa solmittu Yhtyneet-sopimus, jossa myös Kirjailijaliitto on mukana. Pääsääntönä sopimuksessa on, että mikäli kirjailija esiintyy YLEn ohjelmassa haastateltavana, keskustelijana tai asiantuntijan roolissa, eikä siis esittele omaa uutuusteostaan, on hänelle maksettava esiintymisestä sopimuksen mukainen palkkio. Palkkion suuruus määräytyy esiintymisen keston sekä ohjelmatyypin mukaan.

Katso liite:
Yhtyneet-sopimuksen mukaiset esiintyjäpalkkiot 1.1.2016 alkaen

strippi_rgb-joonasrintakanto

Joonas Rinta-Kanto, 2016

ilmaistyö2015
Kaisa Leka, 2015

ilmaistyö02 väri
Pertti Jarla, 2014