Ohjeita kirjailijan työn hinnoitteluun

Esiintymisestä, kirjoitustyöstä ja tekstien käyttämisestä tulee aina maksaa asianmukainen palkkio. Tällä sivulla annetaan ohjeita oman työn hinnoitteluun.

Miten hinnoitella työtään?

Sovi palkkiosta aina etukäteen. Ota työn hintaa arvioidessasi huomioon kuluva kokonaisaika sisältäen valmistautumisen sekä mahdolliset matkat. Mikäli esiintyminen edellyttää matkustamista toiselle paikkakunnalle tai yöpymistä, on palkkion lisäksi maksettava korvaus matka- ja majoituskuluista.

Ota työtä hinnoitellessasi myös huomioon, että maksettavasta palkkiosta noin puolet menee työn sivukuluihin. Kirjailija maksaa itse lakisääteiset eläkemaksunsa, työterveyshuoltonsa, vakuutuksensa sekä työssään tarvitsemansa laitteet ja ohjelmistot, työhuoneensa kulut, puhelin- ja tietoliikennekulunsa sekä kirjanpitonsa. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin.

Kirjoitustyöt

Kirjailijaliiton palkkiotutkimuksen (2014) mukaan kirjailijoiden saamat palkkiot erilaisista kirjoitustöistä vaihtelevat paljon.

  • Kolumneista ja pakinoista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 10–1000 euroa.
  • Esseistä ja artikkeleista saatujen palkkioiden mediaani oli 200 euroa, vaihteluväli oli 20–4000 euroa.
  • Kritiikeistä saatujen palkkioiden mediaani oli 100 euroa, vaihteluväli oli 20–500 euroa.
  • Novelleista saatujen palkkioiden mediaani oli 400 euroa, vaihteluväli oli 50–3000 euroa.
  • Jatkokertomuksista saatujen palkkioiden mediaani oli 3 000 euroa, vaihteluväli oli 600–8000 euroa.

Apua kirjoitustyön hinnoitteluun esimerkkihintoineen löytyy myös Suomen freelance-journalistien verkkosivuilta. Suosituksissa kerrotaan, paljonko freelancerin tulisi laskuttaa työstään päästäkseen työsuhteisen kollegansa keskimääräiseen kuukausiansioon.

Kirjailijavierailut ja esiintymiset

Vuonna 2014 toteutetussa Kirjailijaliiton palkkiokyselyssä esiintymisistä saatujen palkkioiden mediaani oli 250 euroa, vaihteluväli 30–2000 euroa.

Ota työn hintaa arvioidessasi huomioon kuluva kokonaisaika sisältäen valmistautumisen sekä mahdolliset matkat. Mikäli esiintyminen edellyttää matkustamista toiselle paikkakunnalle tai yöpymistä, on palkkion lisäksi maksettava korvaus matka- ja majoituskuluista. Kirjailijaliitto suosittaa noudattamaan kaikissa esiintymisissä ja vierailuissa Lukukeskuksen ohjehintoja.

Lukukeskus välittää kirjailijavierailuja ja -esiintymisiä eri tilaisuuksiin, myös virtuaalisesti. Voit liittyä Lukukeskuksen kirjailijatietokantaan Lukukeskuksen verkkosivuilla, kirjailijaesiintymiset sovitaan tämän tietokannan kautta.

Luennointipalkkiot

Kirjailijoita pyydetään oman ammattialansa asiantuntijoina usein myös luennoitsijoiksi. Silloin kun työn tilaaja ei ole ennalta määritellyt palkkiota, voi palkkion suuruutta haarukoida esimerkiksi Akavan sivuilta löytyvillä palkkiosuosituksilla. Palkkiosta sovittaessa tulee ottaa huomioon sekä esityksen kesto ja siihen käytetty valmistautumisaika että matkaan kuluva aika.

Kaunokirjallisuuden esittäminen ja käyttäminen

Kaunokirjallisuuden esittäminen yleisötilaisuuksissa tai käyttäminen julkaisuissa ja painotuotteissa vaatii aina luvan kirjailijalta.

Lupa-asiat hoituvat helposti Sanaston kautta. Sanasto myöntää lupia kirjallisuuden julkiseen esittämiseen, tekstin käyttöön osana uutta julkaisua sekä tapahtumamateriaaleissa. Se perii hinnastonsa mukaiset korvaukset ja tilittää ne eteenpäin kirjailijalle. Kirjailijan ei itse tarvitse huolehtia lupien myöntämisestä ja siihen liittyvistä käytännön seikoista, kuten korvauksesta ja muista sopimusehdoista neuvottelemisesta, sopimusasiakirjasta ja laskutuksesta.

Sanasto hallinnoi myös kirjallisuuden televisio- ja radiokäyttöä.

Huom. Jos sinulta tilattu teksti tulee verkkoon, on hyvä sopia, kuinka kauan teksti voi olla verkossa. Jos teksti halutaan julkaista uudelleen, tulee tekstin julkaisusta maksaa uudelleenkäyttökorvaus.

Tv- ja radioesiintymiset

Televisio- ja radio-ohjelmissa esiintymistä koskee Yleisradion kanssa solmittu Yhtyneet-sopimus, jossa myös Kirjailijaliitto on mukana. Pääsääntönä sopimuksessa on, että mikäli kirjailija esiintyy YLEn ohjelmassa haastateltavana, keskustelijana tai asiantuntijan roolissa, eikä siis esittele omaa uutuusteostaan, on hänelle maksettava esiintymisestä sopimuksen mukainen palkkio (liite 3). Palkkion suuruus määräytyy mm. esiintymisen keston sekä ohjelmatyypin mukaan.

Kustannussopimus muut sopimukset