#AmmattinaKirjailija

Millainen on kirjailijan ammatti ja miten kirjailijaksi tullaan? Mistä kirjailijoiden tulot muodostuvat? Mitä on tärkeä ottaa huomioon pyydettäessä kirjailijaa esiintymään?

Mitä kirjailija tekee?

Kirjailija on taiteen ammattilainen. Kirjoittaminen on luovaa ja vaativaa ajattelutyötä, joka edellyttää kielen tajua, paneutumista, näkemystä sekä kirjallista lahjakkuutta. Kirjailijat kirjoittavat kaunokirjallisia teoksia kuten romaaneja, esseitä ja runoja.

Kirjan kirjoittamisen prosessi pitää sisällään monia erilaisia vaiheita ideoinnista aiheen kypsyttelyyn, tiedonhankintaan ja aineistojen tutkimiseen. Myös kirjallisuuden lukeminen on keskeinen osa kirjailijan ammattia. Kirjailijat työskentelevät pitkälti yksin, mutta koska työ on harvoin sidottua yhteen fyysiseen paikkaan, voi työtä rytmittää ja siihen hakea uusia lähestymistapoja esimerkiksi residenssijaksoilla.

Useat kirjailijat kirjoittavat teoksia monenikäisille lukijoille ja eri kohderyhmille. Kirjan kirjoittaminen on pitkä prosessi ja saattaa kestää vuosia. Julkaisutahdissa on suurta vaihtelua, tutkimuksen mukaan kirjailijat julkaisevat uuden teoksen keskimäärin hieman yli 1,5 vuoden välein (lähde: Kirjailijaliiton tulotutkimus 2018). Julkaisutahti riippuu kuitenkin pitkälti myös siitä, missä tahdissa kustantamo julkaisee teoksia.

Kirjailija tekee usein läheisesti töitä kustannustoimittajan kanssa. Kustantajan rooliin, kirjan syntyprosessiin ja kirjailijan ja kustantajan väliseen yhteistyöhön voi tutustua Suomen Kustannusyhdistyksen Kustantaminen-sivustolla.

Miten kirjailijaksi tullaan?

Kirjailijaksi tullaan hyvin erilaisia polkuja, eikä varsinaista auktorisoitua kirjailijakoulutusta tai tutkintoa ole olemassa.

Kirjoittamista on mahdollista opiskella mm. Jyväskylän yliopistossa Kir­jal­li­suu­den mais­te­rioh­jelman suuntautumisvaihtoehtona, Taideyliopiston Kirjoittamisen maisteriohjelmassa sekä Turun yliopiston luovan kirjoittamisen linjalla. Lisäksi esimerkiksi Kriittinen korkeakoulu sekä monet työväen-, kansalais- ja kansanopistot järjestävät kirjoittajakoulutusta.

Tietoa kirjoituskilpailuista, arvostelupalveluista sekä lukuvinkkejä kirjailijaksi aikoville löydät verkkosivuiltamme.

> Lue lisää: Aiotko kirjailijaksi?

Mitä kirjailija tienaa?

Pertti Jarla, 2014

Kirjailija on taiteen ammattilainen, joka kirjoittaa ja esiintyy ammatikseen. Hänen tulonsa muodostuvat pienistä puroista: kirjoituspalkkioista, esiintymiskorvauksista, apurahoista ja tekijänoikeuspalkkioista. Suomen kielialueella ja pienillä markkinoilla vain harva kirjailija saa toimeentulonsa pelkästään kirjamyynnistä. Joillakin kirjailijoilla on myös joku muu ammatti kirjailijan työn rinnalla.

Kaunokirjallisesta työstä saatujen tulojen mediaani oli vuonna 2017 2294 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa reilun 2000 euron korvausta monen vuoden työstä. Apurahojen merkitys kirjailijoiden tulonmuodostuksessa onkin merkittävä, ja apurahat ovat elintärkeitä, jotta uutta suomalaista kirjallisuutta voi syntyä. Vuonna 2017 kirjailijoiden saamien apurahojen mediaani oli 9250 euroa vuodessa. Kaikki eivät apurahaa kuitenkaan saa. Apurahanhakijoita on vuosittain paljon ja monet hakijat jäävät vaille apurahoitusta. Lue lisää: Kirjailijaliiton tulotutkimus 2018

Edellä mainittujen lisäksi olennaisia tulonlähteitä ovat lainauskorvaukset, joita maksetaan kirjastoista lainatuista teoksista, sekä kirjailijan ammattiin liittyvät muut työt, kuten kirjallisuuden opettaminen, lehtityö ja muut kirjoitustyöt sekä esiintymispalkkiot. Lainauskorvauksesta löytyy tarkempaa tietoa korvauksia tilittävän Sanaston verkkosivuilta.

Koska kirjailijoiden tulot kertyvät monesta eri lähteestä, on jokainen palkkio merkityksellinen. On tärkeää, että kirjailijat saavat asianmukaisen korvauksen työstään – koski se sitten esiintymistä, tilaustekstiä tai jo olemassa olevan tekstin käyttöä. Kirjailijan ammatti mielletään usein kutsumusammatiksi, josta ei tarvitse maksaa korvausta. Kukaan ei kuitenkaan pyydä timpurilta uutta kesämökkiä näkyvyyspalkalla.

Joonas Rinta-Kanto, 2016. Tilaustyö Kirjailijaliiton palkkiokampanjaan.

Käytätkö kirjailijoiden tekstejä?

Haluatko käyttää runoa mainoskampanjassa tai lukea ääneen teosta kirjallisuusillassa? Kirjailijan luoma teos on hänen omaisuuttaan, ja teoksen käyttöön tarvitaan aina etukäteen tekijän lupa.

Lupa-asioita hoitaa kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto. Kaikesta tekstin käytöstä tehdään kirjallinen sopimus, jossa sovitaan käytön ehdoista ja maksettavasta korvauksesta. Sanastosta saatavalla luvalla voi esimerkiksi esittää kirjallisuutta erilaisissa tilaisuuksissa tai käyttää tekstejä osana uutta painettua tai sähköistä julkaisua. Sanasto myöntää lupia myös radio- ja televisiokäyttöön. Kirjailijaliitto on yksi Sanaston neljästä perustajajärjestöstä.

Myös teoksen lukemiseen verkkovideolla tarvitaan aina kirjailijan lupa. Sanasto voi myöntää rajatusti verkkokäyttölupia vain kirjastoille, arkistoille ja museoille. Muissa tapauksissa luvasta on sovittava aina suoraan kirjailijan tai edesmenneen tekijän oikeudenhaltijan kanssa. Asiasta voi lukea tarkemmin Sanaston sivuilla julkaistusta artikkelista. Suosittelemme, että käyttöluvasta sovitaan aina kirjallisesti.

> Lue lisää: Sanasto.fi

> Lue lisää: sivumme tekijänoikeuksista

Pertti Jarla, 2014. Tilaustyö Kirjailijaliiton palkkiokampanjaan.

Järjestätkö kirjallisuustilaisuuksia?

Erilaiset esiintymiset liittyvät olennaisesti kirjailijan työhön ja kirjailijat tekevät paljon vierailuja mm. kouluihin, kirjastoihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Kirjailijavierailuja järjestää ja kooridinoi lukemista edistävä Lukukeskus. Lukukeskuksen verkkosivuilta löytyy palvelu, jonka kautta vierailuja on helppo tilata, myös virtuaaliset kirjailijavierailut järjestyvät Lukukeskuksen kautta. Lukukeskus huolehtii vierailuun liittyvistä käytännön asioista, aikatauluista, laskutuksesta ja sopimuksista. Kirjailijaliitto on yksi Lukukeskuksen perustajajärjestöistä.

> Lue lisää: Lukukeskus.fi

Jos olet itse suoraan yhteydessä kirjailijaan ja pyydät häntä esiintymään, kerro aina heti ensimmäisessä yhteydenotossasi selkeästi, millainen tilaisuus on kysymyksessä, mitä kirjailijalta odotetaan (vaatiiko esiintyminen esimerkiksi taustatyötä), millainen palkkio tilaisuudesta maksetaan, miten matkakustannukset hoidetaan ja miten mahdollinen yöpyminen on järjestetty. Selkeä viestintä on molempien osapuolien etu.

Kirjailijaliitto suosittaa noudattamaan esiintymisissä ja vierailuissa Lukukeskuksen sivuilta löytyviä ohjehintoja. Tapahtumia suunniteltaessa on tärkeää lähteä rakentamaan budjettia taiteilijoiden esiintymispalkkioista käsin ja miettiä vasta tämän jälkeen, mitä muuta tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan.

Kaisa Leka, 2015. Tilaustyö Kirjailijaliiton palkkiokampanjaan.

Lisätietoa

Parhaiten kirjailijan ammatista osaavat tietenkin kertoa kirjailijat itse! Lisälukemista ja tutustuttavaa:

> Ammattina kirjailija -artikkelisarja

> Kirjailija-lehti

> Kirjailijablogeja

> Miten kirjani ovat syntyneet -kirjasarja

Videoita

Viina, villasukat ja sydänveri? Luomisen tuska? Millainen on kirjailijan ammatti? Paula Havaste pikahaastattelee Tuomas Kyröä, Sirpa Kyyröstä, Tommi Liimattaa ja Ninka Reittua lukijoiden kysymysten pohjalta. Video on kuvattu Helsingin Kirjamessuilla 26.10.2019.