Lausunnot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä (OKM/21/650/2019)

Tekijöille tulee suorittaa kohtuullinen korvaus tekijänoikeuden rajoituksesta ja teosten saattamisesta näkövammaisten ja lukemisesteisten saataville. Näkövammaisia ja lukemisesteisiä koskevaa tekijänoikeuden rajoitussääntelyä voidaan pitää merkittävänä suhteessa suomalaiseen kaupalliseen äänikirjamarkkinaan.

Lausunto Taiteilija-allianssi Suomeen -selvityksestä

Taiteilijoiden asemaa tulee kehittää ja allianssi-mallia koskeva esitys on sinänsä hyvä avaus. Malli voi toimia esittävillä taiteenaloilla. Yksilötaiteilta kuten kirjallisuudesta puuttuvat sellaiset rakenteet, joihin malli sopisi. On tärkeä tunnistaa taiteenlajien erilaiset rakenteet ja ansaintamallit.

Lausunto: Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat –työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

On hyvä, että taide- ja taitelijapolitiikan kehittämistä ja suuntaa tarkastellaan. Taiteen tekeminen ei ole marginaalista toimintaa, jota voidaan harjoittaa, mikäli aikaa ja rahaa jää, vaan sen rakenteita täytyy kehittää ja siihen investoida. Taide on ihmisyyden luoja ja modernien kansalaisyhteiskuntien keskeinen rakennetekijä, joka kuuluu kaikille. Ilman toimivia rakenteita taidetta ei synny.