Lausunto: suuntaviivaluonnos itsensä työllistäjien kollektiivisista sopimuksista, julkinen kuuleminen (viitenumero HT. 5694)

Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto, 24.2.2022

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 820 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Pidämme erittäin tärkeänä vahvistaa, että kirjailijat ja muut itsensä työllistäjiin kuuluvat tekijät voivat neuvotella sopimusten vähimmäisehdoista kollektiivisesti. Kirjailijat ovat usein selvästi heikommassa neuvotteluasemassa kuin kustantajat ja muut heidän sopimuskumppaninsa. Suomessa kirjakustantajat ovat vetäytyneet kollektiivisista sopimuksista kilpailulainsäädäntöön vedoten. Keskeinen keino parantaa kirjailijoiden ja muiden tekijöiden asemaa on selventää, ettei kilpailuoikeus estä kollektiivista sopimista. Yhdistymisvapaus on turvattu perus- ja ihmisoikeutena, eikä normihierarkiassa alempitasoisia kilpailuoikeudellisia säännöksiä voida asettaa niiden edelle.

Haluamme korostaa, että lopulliset suuntaviivat on tärkeää kääntää eri kielille oikein ja yhdenmukaisesti. Englanninkielisessä luonnoksessa käytetään ilmaisua ”collective agreement”, kun taas suomenkielisessä luonnoksessa käytetään ilmaisua ”työehtosopimus”. Ilmaisulla ”työehtosopimus” viitataan Suomessa vain työsuhteessa tehtävään työhön. Jottei suuntaviivojen soveltamisala jää epäselväksi, katsomme, että lopullisessa versiossa tulisi käyttää esimerkiksi ilmaisua ”kollektiivinen sopimus”. Edelleen ilmaisulle ”solo self-employed” luontevampi suomennos kuin luonnoksessa käytetty ”yksinyrittäjä”, olisi ”itsensä työllistäjä”.

Muilta osin viittaamme European Writers’ Councilin lausuntoon.

Helsingissä 24.2.2022
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Marjo Heiskanen
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoa:
Lausuntopyyntö Euroopan komission verkkosivuilla