Työkyky, terveys ja kuntoutus

Kirjailijat kuuluvat lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Liitto järjestää jäsenilleen työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Kirjailijan työhön liittyy erityispiirteitä, jotka tekevät siitä henkisesti ja ruumiillisesti kuormittavaa. Lomien ja työaikojen puuttuessa työ kulkee aina mukana, taloudellinen epävarmuus ja jatkuva altistuminen julkiselle kritiikille ovat vapaan, luovan työn kääntöpuolia. Pitkät istumarupeamat rasittavat tuki- ja liikuntaelimiä. Kirjailija kantaa itse vastuun työhyvinvoinnistaan ja -terveydestään.

Ammatillinen kuntoutus

Kirjailijat kuuluvat lakisääteisen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Kirjailijaliitto järjestää jäsenilleen ammatillista KIILA-kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja parantaa työkykyä ja jaksamista. Liitto hakee Kelalta uusia kuntoutuskursseja jäsenistön tarpeitten mukaan. Kurssit toteutetaan Kelan tuella, ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Kuntoutukseen haetaan lääkärin kirjoittaman B-lausunnon perusteella, ja Kela valitsee kuntoutujat.

Kuka voi hakea?

Kirjailijaliiton järjestämään ammatilliseen KIILA-kuntoukseen voivat hakea

  • suomen- ja ruotsinkieliset kaunokirjailijat (kurssin kieli on suomi)
  • joilla on lähivuosina työkyvyttömyyden uhka tai
  • joiden työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi

Nämä lain määritelmät tarkoittavat sitä, että kuntoutukseen päästäkseen hakijalla täytyy olla sellainen lääkärin toteama seikka, joka heikentää työkykyä. Se voi olla fyysinen tai psyykkinen sairaus tai työkyvyn uhka.

Kuntoutuksen ikärajoista

Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen perustuu työeläkelakiin. Eläkelaeissa on ikäraja, jota vanhempia Kela ei kuntouta. Tästä johtuen Kirjailijaliiton järjestämän ammatillisen KIILA-kuntoutuskurssin kohderyhmänä voivat olla vain alle 67-vuotiaat kirjailijat.

Kirjailija on oman työn tekijä eikä työeläkelaki koske häntä. Kirjailijaliitto on käynyt keskusteluja Kelan kanssa asiasta ja selvittää myös muita mahdollisuuksia iäkkäämpien kirjailijoiden ammatillisen kuntoutuksen järjestämiseksi.

Kela järjestää kuntoutusta kaiken ikäisille eri elämäntilanteisiin. Liitto kannustaakin eläkeiän ylittäneitä, aktiivisesti julkaisevia ja työskenteleviä kirjailijoita hakemaan kuntoutukseen. Vaihtoehtona voi tällöin olla esimerkiksi yksilökuntoutus. Kuntoutuksen tarve on hyvin perusteltavissa sillä, että kirjailija työskentelee aktiivisesti iästään riippumatta, ja häntä kannattaa siksi kuntouttaa. Kuntoutusta kannattaa hakea, valintapäätökset tekee Kela.

Lue lisää

Lisää tietoa Kirjailijaliiton järjestämästä ammatillisesta kuntoutuksesta, ja kertomuksia kuntoutukseen osallistuneiden kollegoiden kokemuksista löydät jäsensivuilta Työkyky ja kuntoutus -otsakkeen alta. Voit kysyä kuntoutuksesta myös Kirjailijaliiton suunnittelijalta.

Liitto tiedottaa uusista KIILA-kuntoutuskursseista jäsenkirjeissä ja jäsensivuilla, kun uusi kurssi tulee ajankohtaiseksi.

Muu kuntoutus

Ammatillisen kuntouksen lisäksi Kela tarjoaa myös muuta kuntoutusta esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten vaivoista kärsiville. Erilaisia ryhmä- ja yksilökuntoutusvaihtoehtoja on jatkuvasti tarjolla eri puolilla maata. Lisätietoa löytyy Kelan sivuilta.

Kaikkiin kuntoutuksiin haetaan Kelan kautta. Hakeudu ensin sinua hoitavalle lääkärille, joka arvioi kuntoutustarpeesi, suosittaa tarvittaessa kuntoutusta ja kirjoittaa lausunnon (lääkärinlausunto B).

Työterveydenhuolto

Koska kirjailijatyötä ei tehdä työsuhteessa, kirjailijalla ei ole palkansaajan tavoin lakisääteistä työnantajan järjestämää työterveyshuoltoa. Kirjailijan ammatissa omasta työkyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Kirjailija voi käydä itsenäisesti terveyskeskuksessa tai yksityislääkärissä määräaikaistarkastuksissa. Kela korvaa kustannuksia niille, joilla on yrittäjäeläkevakuutus. Korvaamisen ehtona on työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa tehty sopimus ja toimintasuunnitelma.

Lisää aiheesta:

Kela – yrittäjän työterveyshuolto

Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti