Apurahat

Kirjailijaliiton apurahat

Kirjailijaliiton jäsenet voivat hakea liiton apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn. Apurahoilla on kaksi hakuaikaa:

Toukokuussa haettavat työskentelyapurahat rahoitetaan liiton omasta apuraha-ja palkintorahastosta, ja haku on avoin vain liiton jäsenille.

Toukokuussa haettavana ovat myös Eeva-Liisa Mannerin työskentelyapuraha sekä Anna-Maija Raittilan -apurahat. Nämä nimikkorahastojen apurahat myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti: Eeva-Liisa Mannerin apuraha alle 40-vuotiaalle runoilijalle ja Anna-Maija Raittilan apurahat runoilijoille ja runouden kääntäjille.

Lokakuussa ovat haettavana työskentelyapurahat, jotka rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksista. Näitä apurahoja voivat hakea myös muut kuin Kirjailijaliiton jäsenet.

Apurahojen jaosta päättää liiton kirjallinen lautakunta. Liiton apurahoja haetaan ja apurahan käytöstä annetaan selvitys sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen KIDEn kohdeapurahat

Kirjailijaliiton yhteydessä toimivan Kirjallisuuden edistämiskeskuksen KIDEn kohdeapurahojen hakuaika on kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa. Kohdeapurahoja myönnetään kirjailijan työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahoja voivat hakea kaikki kaunokirjailijat. Apurahoja haetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Edistämiskeskuksen apurahat ovat osa tekijöille tekijänoikeuslain nojalla kuuluvaa hyvitystä teosten yksityisestä kopioinnista.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

Apurahan hakijan vuosikalenteri

Apurahan hakijan vuosikalenteriin on koottu eri tahojen apurahat hakuaikoineen sekä yhteystietoineen.

tammikuu

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoapuraha
Kirjailijoille ja kääntäjille
Hakuaika: tammikuu
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset
Iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.
Hakuaika: tammikuu
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset
Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi.
Hakuaika: tammikuu
Taiteen edistämiskeskus

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen
Hakuaika: tammikuu
Selkokeskus

Kulttuurirahaston maakuntarahastot
Maakunnallinen kulttuurityö
Hakuaika: vuonna 2019 10.1.–9.2.
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat
Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata
Hakuaika päättyy 1.2. (kolme hakuaikaa vuosittain)
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Hakuaika päättyy 1.2. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Hakuaika päättyy 1.2. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden
Pohjoismainen kulttuuripiste

helmikuu

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä yhdistykset ja järjestöt.
Hakuaika: helmikuu
Otavan Kirjasäätiö

WSOY:n Kirjallisuussäätiön apuraha
Työskentelyapurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen ja niitä voivat hakea kauno- ja tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, kääntäjät, oppikirjantekijät sekä sarjakuvien tekijät, yksityishenkilöt ja työryhmät. Hankeapurahat on tarkoitettu kirjallisuuden alalla toimiville henkilöille, työryhmille organisaatioille ja yhdistyksille kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen.
Hakuaika: helmikuu
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Taiteen edistämiskeskus:
Alueiden työskentelyapurahat ja kohdeapurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko kohdeapurahana tai työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoitettu  taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: vuonna 2019 13.2.–13.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Lastenkulttuurin kohdeapurahat
Lastenkulttuurin kohdeapurahoja myönnetään alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahat on tarkoitettu  yksittäisten lasten-ja nuortenkulttuurihankkeiden toteuttamiskuluihin, kuten työkustannuksiin, esitys- ja julkaisukustannuksiin.
Hakuaika: vuonna 2019 13.2.–13.3.
Taiteen edistämiskeskus

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: helmi-maaliskuu
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: helmikuu
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: helmikuu
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Opetushallituksen apuraha kirjallisuuden käännöshankkeille
Opetushallituksen (ent. CIMO) tuki kirjallisuuden käännöshankkeille.
Hakuaika: helmikuu
Opetushallitus

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Hakuajat päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

maaliskuu

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: maaliskuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Taiteen edistämiskeskus: Valtion taiteilija-apurahat
Työskentelyn turvaamiseen ja opintoihin
Hakuaika: maaliskuu
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden kohdeapurahat
Kohdeapuraha on tarkoitettu eri taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille.
Hakuaika: vuonna 2019 15.2.–13.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden työskentelyapurahat
Alueelliset taidetoimikunnat myöntävät 4-6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja alueella työskenteleville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen arvostelijoille. Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: vuonna 2019 15.2.–13.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Lastenkulttuurin kohdeapurahat
Lastenkulttuurin kohdeapurahoja myönnetään alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahat on tarkoitettu  yksittäisten lasten-ja nuortenkulttuurihankkeiden toteuttamiskuluihin, kuten työkustannuksiin, esitys- ja julkaisukustannuksiin.
Hakuaika: vuonna 2019 15.2.–13.3.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden
Pohjoismainen kulttuuripiste

huhtikuu

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat
Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata
Hakuaika päättyy 2.5. (kolme hakuaikaa vuosittain)
Pohjoismainen kulttuurirahasto

toukokuu

Kirjailijaliiton apurahat Kirjailijaliiton jäsenille
Kirjalliseen työskentelyyn
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha
alle 40-vuotiaalle runoilijalle
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Anna-Maija Raittila -apuraha runoilijoille ja lyriikan kääntäjille
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja mm. taiteen eri aloille.
Hakuaika: toukokuussa. Vuonna 2019 hakuaika on 5.–31.5.2019.
Wihurin rahasto

elokuu

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja.
Hakuaika: elokuussa. Vuonna 2019 hakuaika on 1.–15.8.2019.
Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto
Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen.
Hakuaika: elokuu
Kansan Sivistysrahasto

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Hakuajat päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden
Pohjoismainen kulttuuripiste

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapuraha
Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa.
Hakuaika: elokuussa. Vuonna 2019 hakuaika on Suomen Kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Vuonna 2019 hakuaika päättyi 2.9.2019.
Espoon kaupunki

syyskuu

Koneen Säätiön apurahat
Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin.
Hakuaika: syyskuussa. Vuonna 2019 hakuaika on 1.–15.9.2019.
Koneen Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Taiteilijaeläkettä haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperihakemuksella.
Hakuaika: syyskuussa
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat
Rahasto tukee projekteja, joihin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata
Hakuaika päättyy 3.10. (kolme hakuaikaa vuosittain)
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Hakuaika päättyy 1.10. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Hakuaika päättyy 1.10. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden
Pohjoismainen kulttuuripiste

WEBISODI-käsikirjoitustuki
WEBISODI-käsikirjoitustuki on tarkoitettu audiovisuaalisella alalla ammattimaisesti toimivalle käsikirjoittajalle tai käsikirjoittajien työryhmälle. Tuella kehitetään sarjadraaman käsikirjoituksia, jotka hyödyntävät online-jakelun tuomia mahdollisuuksia. Tukea voi hakea uusille sarjadraaman ideoille, jotka eivät ole saaneet aiemmin käsikirjoitustukea. Hakuaika päättyy vuonna 2018 15.10.2018.
Kopiosto

Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapuraha
Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle taiteilijalle vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2019 hakuaika päättyy 30.9.
Espoon kaupunki

lokakuu

Kirjailijaliiton apurahat
Kirjalliseen työskentelyyn. Rahoitetaan valokopiointikorvauksista.
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kirjailijaliitto

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: lokakuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille
Hakuaika: lokakuu
Otavan Kirjasäätiö

Taiken kohdeapurahat
Ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin.
Hakuaika: Vuonna 2019 hakuaika on 1.10.–14.11.2019.
Taiteen edistämiskeskus

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen
Apurahat on tarkoitettu taiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu yksittäisiin projekteihin.
Hakuaika: Vuonna 2019 hakuaika on 1.10.–14.11.2019.
Taiteen edistämiskeskus

Kulttuurirahaston keskusrahasto
Yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kulttuurirahasto

Pegasos-avustukset
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Hakuaika: lokakuu
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

marraskuu

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Hakuajat päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

Apurahojen eläkevakuuttaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta otettava MYEL-vakuutus kerryttää kirjailijan eläkettä apurahatyöskentelyn aikana. Vakuutus on otettava, jos apuraha on saatu vähintään neljän kuukauden mittaiseen taiteelliseen työskentelyyn Suomessa, ja apurahan määrä on vähintään 1 259,53 euroa (2016). Vakuutusmaksu on noin 12–23 % apurahan määrästä, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahan saajan eläkkeestä saa liiton lakimieheltä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.