Apurahat

 

Kirjailijaliiton apurahat

Kirjailijaliiton jäsenet voivat hakea liiton apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn. Apurahoilla on kaksi hakuaikaa:

Toukokuussa haettavat työskentelyapurahat rahoitetaan liiton omasta apuraha- ja palkintorahastosta, ja haku on avoin vain liiton jäsenille.

Toukokuussa haettavana ovat myös Anna-Maija Raittilan -apurahat, jotka myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti runoilijoille ja runouden kääntäjille.

Lokakuussa ovat haettavana työskentelyapurahat, jotka rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksista.

Lokakuussa ovat lisäksi haettavana Eeva-Liisa Mannerin työskentelyapurahat, jotka myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti työskentelyyn nuorille (alle 40-vuotiaille) runoilijoille, joilla on jo aiempaa julkaistua kaunokirjallista tuotantoa. Lokakuussa haettavana olevia apurahoja voivat hakea myös muut kuin Kirjailijaliiton jäsenet.

Apurahojen jaosta päättää liiton kirjallinen lautakunta. Liiton apurahoja haetaan ja apurahan käytöstä annetaan selvitys sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

 

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat

Kirjailijaliiton yhteydessä toimivan Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahojen hakuaika on kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa. Kohdeapurahoja myönnetään kirjailijan työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kaunokirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen.

Apurahoja voivat hakea kaikki kaunokirjailijat. Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä (tai kuluvana) vuonna KIDEn apurahan samaan tarkoitukseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahoja haetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn apurahat ovat osa tekijöille tekijänoikeuslain nojalla kuuluvaa hyvitystä teosten yksityisestä kopioinnista.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

 

Apurahan hakijan vuosikalenteri

Apurahan hakijan vuosikalenteriin on koottu eri tahojen apurahat hakuaikoineen ja yhteystietoineen.

Tutustu myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Taide ja kulttuuri -sivuston rahoitushakujen luetteloon!

jatkuva haku

Koneen säätiö: Metsän puolella
Koneen Säätiö etsii monitieteisiä ja -alaisia hankkeita, jotka lisäävät ymmärrystä metsien monista merkityksistä sekä tuovat uusia ääniä ja lähestymiskulmia metsäkeskusteluun. Hankkeiden toivotaan sisältävän monitieteistä tutkimusta, taidetta, journalismia ja aktivismia erilaisissa yhdistelmissä tai syventyvän yhteen tieteen- tai taiteenalaan.
Hakuaika: Toistaiseksi jatkuva haku on avautunut 1.6.2023 ja on auki useampia vuosia.
Koneen säätiö

tammikuu

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoapuraha
Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.
Hakuaika: 2.1.2024 klo 8.00 – 31.1.2024 klo 16.00
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoavustukset 
Kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa sekä kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.
Hakuaika: 2.1.2024 klo 8.00 – 31.1.2024 klo 16.00
Taiteen edistämiskeskus

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen
Selkokirjallisuuden valtionavustusta voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat/mukauttajat, kuvittajat, kustantajat, koskettelukirjojen tekijät sekä selkokirjojen tutkijat ja kehittäjät. Avustuksen tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.
Hakuaika: vuosittain 31.12.–31.1.
Selkokeskus

Kulttuurirahaston maakuntarahastot
Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin.
Hakuaika: 22.1.−9.2.2024
Suomen Kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskelustipendit
Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.
Hakuaika: 15.1.-14.2.2024, 15.2.-14.3.2024, 15.3.-14.4.2024
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.
Hakuaika: 02.01.–31.01.2024 15:59; 01.03.–31.03.2024 15:59 ja 20.08.–20.09.2024 15:59
Pohjoismainen kulttuuripiste

Luonnonsuojelusäätiön apuraha
Säätiö jakaa apurahoja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen, koulutukseen, taiteeseen, kirjallisuuteen ja käytännön suojelutyöhön, esim. kirjallinen työ kuten lastenkirjat, tietokirjat ja luontokirjat.
Hakuaika: 1.12.2023–31.1.2024
Luonnonsuojelusäätiö

helmikuu

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Henkilökohtaisia työskentelyapurahoja voivat hakea kirjailijat, tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Säätiö myöntää myös avustuksia yhteisöille ja järjestöille kirjallisuutta, lukutaitoa ja lukemista edistäviin ja kirja-alan uudistumista tukeviin hankkeisiin.
Hakuaika: 1.–29.2.2024
Otavan Kirjasäätiö

WSOY:n kirjallisuussäätiön työskentely- ja hankeapurahat sekä Edinburghin residenssi
WSOY:n kirjallisuussäätiön tarkoitus on kansalliskirjallisuuden edistäminen ja lukemisharrastuksen tukeminen ja edistäminenApurahoja myönnetään kaunokirjailijoille, lasten- ja nuortenkirjailijoille ja lastenkirjojen kuvittajille, tietokirjailijoille ja oppikirjojen tekijöille, kirjallisuuden kääntäjille, sarjakuvantekijöille sekä kirjallisuuden alan hankkeille. Hanke on muu kirjallisuutta tai lukemista edistävä asia kuin kirja (esim. podcast).
Hakuaika: 1.2.-29.2.2024
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Oskar Öflundin säätiön apuraha
Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin seuraavan jaottelun mukaisesti: parittomat vuodet (2023, 2025, 2027 jne.): tieteellinen tutkimus; parilliset vuodet (2024, 2026, 2028 jne.): kulttuuri ja yleishyödylliset tarkoitukset.
Hakuaika: vuosittain 15.1.-15.2.
Oskar Öflund Stiftelse

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.–31.12. Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden tai heistä muodostuvien työryhmien yksittäisiin hankkeisiin (mm.  materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin, työskentelyyn tai matkakuluihin/kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön). Alueen voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, työskentelypaikan tai projektin toteutumispaikan perusteella.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kaksi kertaa vuodessa projektitukea hankkeille, jotka perustuvat pohjoismaiseen yhteistyöhön ja kehittävät sitä. Projekteissa voi olla mukana kumppaneita myös Pohjoismaiden ulkopuolelta.
Hakuaika: 1.12.2023-19.2.2024, klo 23:59 ja 2.9.2024, klo 23:59
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskelustipendit
Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.
Hakuaika: 15.1.-14.2.2024, 15.2.-14.3.2024, 15.3.-14.4.2024
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Islannin välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen. 
Hakuaika: 1.2–31.3.2024
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.
Hakuaika: 1.–29.2.2024
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta. Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Apurahoja myönnetään mm. yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin alalla, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä), opiskelija- ja koululaisryhmien opintomatkoihin sekä toisen maan kulttuuri-, sosiaali- ja talousoloihin perehtymiseen.
Hakuaika: 1.2.–29.2.2024
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: 5.2.2024 klo 8.00 – 2.9.2024 klo 15.45 (Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.)
Espoon kaupunki

maaliskuu

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat
KIDE myöntää vuosittain kohdeapurahoja kaunokirjailijoiden työvälineisiin ja kaunokirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahojen hakuaika on vuosittain maaliskuussa ja lokakuussa.
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat
Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.–31.12. Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden tai heistä muodostuvien työryhmien yksittäisiin hankkeisiin (mm.  materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin, työskentelyyn tai matkakuluihin/kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön). Alueen voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, työskentelypaikan tai projektin toteutumispaikan perusteella.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö (esim. yhdistys). Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esim. residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Haussa ei voi hakea työskentelyapurahaa. Apurahan edellytyksenä on vähintään yhden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko.
Hakuaika: 10.3.–28.3.2024 klo 16
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.
Hakuaika: 02.01.–31.01.2024 15:59; 01.03.–31.03.2024 15:59 ja 20.08.–20.09.2024 15:59
Pohjoismainen kulttuuripiste

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskelustipendit
Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.
Hakuaika: 15.1.-14.2.2024, 15.2.-14.3.2024, 15.3.-14.4.2024
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: 5.2.2024 klo 8.00 – 2.9.2024 klo 15.45 (Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.)
Espoon kaupunki

huhtikuu

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskelustipendit
Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.
Hakuaika: 15.1.-14.2.2024, 15.2.-14.3.2024, 15.3.-14.4.2024
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: 5.2.2024 klo 8.00 – 2.9.2024 klo 15.45 (Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.)
Espoon kaupunki

toukokuu

Kirjailijaliiton työskentelyapuraha Kirjailijaliiton jäsenille
Kirjalliseen työskentelyyn
Suomen Kirjailijaliitto

Anna-Maija Raittila -apuraha runoilijoille ja runouden kääntäjille
Suomen Kirjailijaliitto

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha
Säätiöltä voi hakea apurahaa taiteelliseen työskentelyyn musiikin, kirjallisuuden sekä tanssi- ja teatteritaiteen aloilla. Apurahaa voi myös hakea esimerkiksi soitinhankintoihin tai esitysten ja tapahtumien järjestämiseen sekä erilaisten kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen.
Wihurin rahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: 5.2.2024 klo 8.00 – 2.9.2024 klo 15.45 (Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.)
Espoon kaupunki

kesäkuu-heinäkuu

elokuu

Alfred Kordelinin säätiö
Säätiö myöntää apurahoja ammattimaiseen taiteelliseen työskentelyyn seuraavilla aloilla: visuaaliset taiteet, näyttämötaiteet, musiikki, taideteollisuus ja -käsityö, arkkitehtuuri ja kaunokirjallisuus sekä kaunokirjallisuuden suomentaminen. Apurahajakson kesto on pääsääntöisesti 12 tai 6 kuukautta. Joissakin tapauksissa hakija voi perustellusti hakea apurahaa, jonka kesto on neljä kuukautta tai enemmän, kuitenkin enintään 12 kuukautta.
Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto
Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja sivistystyötä. Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.
Hakuaika: vuosittain 1.-31.8.
Kansan Sivistysrahasto

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö (esim. yhdistys). Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esim. residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Haussa ei voi hakea työskentelyapurahaa. Apurahan edellytyksenä on vähintään yhden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko.
Hakuaika: 10.8.–30.8.2024 klo 16
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kaksi kertaa vuodessa projektitukea hankkeille, jotka perustuvat pohjoismaiseen yhteistyöhön ja kehittävät sitä. Projekteissa voi olla mukana kumppaneita myös Pohjoismaiden ulkopuolelta.
Hakuaika: 2.9.2024, klo 23:59 asti
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Taideapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta. Apurahaa voi hakea lyhytaikaiseen, 1-3 kuukauden, taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: 5.2.2024 klo 8.00 – 2.9.2024 klo 15.45 (Kulttuurilautakunta päättää taideapurahoista hakuajankohtaa seuraavissa kokouksissa. Viranhaltijapäätöksiä avustuksista tehdään kuukausittain.)
Espoon kaupunki

syyskuu

Koneen Säätiön apurahat
Rahoitusta tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Säätiö tukee ammatillista taiteellista työskentelyä kaikilla taiteenaloilla.
Hakuaika: vuosittain 1.–15.9.
Koneen Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana yli 60-vuotialle tai pysyvästi työkyvyttömille, joiden tulot eivät ylitä tulorajaa (vuonna 2023: 3031,88 €/kk). Taiteilijaeläke on tarkoitettu täydentämään taiteilijan eläketurvaa.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro. Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.
Hakuaika: 02.01.–31.01.2024 15:59; 01.03.–31.03.2024 15:59 ja 20.08.–20.09.2024 15:59
Pohjoismainen kulttuuripiste

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskelustipendit
Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen.
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Alli Paasikiven säätiö
Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta. Kulttuuriapuraha on vuoden kuluessa toteutettaville kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeisiin apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai yksityishenkilöt.
Alli Paasikiven säätiö

lokakuu

Kirjailijaliiton apurahat
Kirjalliseen työskentelyyn. Rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksista.
Suomen Kirjailijaliitto

Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha
Mannerin apuraha on testamenttisäädösten mukaisesti tarkoitettu nuorille, alle 40-vuotiaille runoilijoille.
Suomen Kirjailijaliitto

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat
KIDE myöntää vuosittain kohdeapurahoja kaunokirjailijoiden työvälineisiin ja kaunokirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahojen hakuaika on vuosittain maaliskuussa ja lokakuussa.
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Henkilökohtaisia työskentelyapurahoja voivat hakea kirjailijat, tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Säätiö myöntää myös avustuksia yhteisöille ja järjestöille kirjallisuutta, lukutaitoa ja lukemista edistäviin ja kirja-alan uudistumista tukeviin hankkeisiin.
Otavan Kirjasäätiö

Taiken kohdeapurahat
Ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin. Apurahan voi saada muun muassa materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin, työskentelyyn projektissa ja matkakuluihin.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto
Lokakuun haussa voi hakea tavanomaista apurahaa työskentelyyn, kuluihin tai molempiin yhdessä tai apurahaa erityiskohteeseen, joita ovat Eminentia-, Romanikielen ja -kulttuurin tukiTaidekoti Kirpilän tutkija-apurahaTaidetta kaikille-Tiede tutuksi- , Tieteen lisämiljoona- sekä Tietokirjat, tieteen ja taiteen yleistajuistaminen -apurahat. Näistä Eminentia-apuraha on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön sekä siitä saadun kokemuksen pohdiskeluun ja jakamiseen muiden hyödyksi, joko omalla alalla, muille aloille, tieteiden ja taiteiden välisesti tai laajemmin tieteen tai taiteen yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.
Suomen Kulttuurirahasto

Pegasos-avustukset
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Kyseeseen tulevat ensisijaisesti elävien suomalaisten runoilijoiden tuotantoon tehtävät sävellykset. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Hakuaika: 1.–31.10.2024
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Nuoren Voiman Säätiön apurahat
Apurahat ovat työskentelyapurahoja, ja niitä voivat hakea alle 40-vuotiaat suomeksi kirjoittavat kirjailijat. Apurahoja voivat hakea vain yksityishenkilöt eikä niitä myönnetä työryhmille. Apurahoja voi hakea ainoastaan ammattimaiseen kaunokirjalliseen työskentelyyn. Esseet kuuluvat haettavien apurahojen alaan, tietokirjallisuus ei. Apurahaa ei myönnetä sosiaalisin tai taloudellisin perustein. Apurahat ovat 1000–2000 euron suuruisia.
Nuoren Voiman Liitto

marraskuu

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön työskentelyapurahat 
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta sekä toiminta-alueensa muuta kulttuuritoimintaa. Apurahoja ja avustuksia myönnetään Karjalaa käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin ja Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimivien taiteilijoiden työskentelyyn, alueen kulttuuriharrastustoimintaan sekä siirtokarjaisten yhteistöjen karjalaisen perinteen tunnettuutta yläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin maassamme. Pohjois- tai eteläkarjalaisille, eri alojen taiteilijoille myönnetään ammatilliseen toimintaan henkilökohtaisia puolen vuoden tai vuoden työskentelyapurahoja.
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

joulukuu

Apurahojen eläkevakuuttaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta otettava MYEL-vakuutus kerryttää kirjailijan eläkettä apurahatyöskentelyn aikana. Vakuutus on otettava, jos apuraha on saatu vähintään neljän kuukauden mittaiseen taiteelliseen työskentelyyn Suomessa, ja apurahan määrä on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna vähintään 4131 euroa (2022). Vakuutusmaksu on noin 12–23 % apurahan määrästä, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahansaajan eläkkeestä saa liiton lakimieheltä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.