Apurahat

 

Kirjailijaliiton apurahat

Kirjailijaliiton jäsenet voivat hakea liiton apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn. Apurahoilla on kaksi hakuaikaa:

Toukokuussa haettavat työskentelyapurahat rahoitetaan liiton omasta apuraha- ja palkintorahastosta, ja haku on avoin vain liiton jäsenille.

Toukokuussa haettavana ovat myös Anna-Maija Raittilan -apurahat, jotka myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti runoilijoille ja runouden kääntäjille.

Lokakuussa ovat haettavana työskentelyapurahat, jotka rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksista.

Lokakuussa ovat lisäksi haettavana Eeva-Liisa Mannerin työskentelyapurahat, jotka myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti työskentelyyn nuorille (alle 40-vuotiaille) runoilijoille, joilla on jo aiempaa julkaistua kaunokirjallista tuotantoa. Lokakuussa haettavana olevia apurahoja voivat hakea myös muut kuin Kirjailijaliiton jäsenet.

Apurahojen jaosta päättää liiton kirjallinen lautakunta. Liiton apurahoja haetaan ja apurahan käytöstä annetaan selvitys sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

 

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat

Kirjailijaliiton yhteydessä toimivan Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahojen hakuaika on kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa. Kohdeapurahoja myönnetään kirjailijan työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kaunokirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen.

Apurahoja voivat hakea kaikki kaunokirjailijat. Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä (tai kuluvana) vuonna KIDEn apurahan samaan tarkoitukseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti. 

Apurahoja haetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn apurahat ovat osa tekijöille tekijänoikeuslain nojalla kuuluvaa hyvitystä teosten yksityisestä kopioinnista.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

 

Apurahan hakijan vuosikalenteri

Apurahan hakijan vuosikalenteriin on koottu eri tahojen apurahat hakuaikoineen ja yhteystietoineen.

tammikuu

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoapuraha
Kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa  ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.
Hakuaika: tammikuu
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoavustukset 
Iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.
Hakuaika: tammikuu
Taiteen edistämiskeskus

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen
Selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.
Hakuaika: tammikuu
Selkokeskus

Kulttuurirahaston maakuntarahastot
Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä.
Hakuaika: vuonna 2023 16.1.–10.2.
Suomen Kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat ja oleskeluapurahat
Hakuaika: vuonna 2023 alkuvuoden jatkuva hakuaika 15.1.–14.4. (kaksi hakuaikaa vuosittain, hakemuksia käsitellään saapumisajankohtien mukaan porrastettuna jo hakuaikana)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Kulttuuri- ja taidealan yhteistyöhön Pohjolassa ja Baltiassa, tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoja ja vierailuja.
Hakuaika: vuonna 2023 3.–31.1., 27.2.–27.3. ja 28.8.–28.9.
Pohjoismainen kulttuuripiste

helmikuu

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Työskentelyapurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Yhteisöt ja järjestöt voivat hakea avustuksia mm. kirjallisuutta edistäviin hankkeisiin.
Hakuaika: helmikuu
Otavan Kirjasäätiö

WSOY:n kirjallisuussäätiön apuraha
Työskentelyapurahoja myönnetään kirjalliseen työhön, ja niitä voivat hakea kauno- ja tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, kääntäjät, oppikirjantekijät sekä sarjakuvien tekijät, yksityishenkilöt ja työryhmät. Hankeapurahat on tarkoitettu kirjallisuuden alalla toimiville henkilöille, organisaatioille ja yhdistyksille kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen.
Hakuaika: helmikuu
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Kohdeapuraha on tarkoitettu yksittäisiin projekteihin. Kohdeapurahan voi saada myös kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön (ent. liikkuvuusapuraha).
Hakuaika: vuonna 2023 15.2.–15.3.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Rahasto tukee projekteja, joilla on pohjoismaista merkittävyyttä
Hakuaika: vuonna 2023 hakuajat päättyvät 15.2. ja 1.9.
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: vuonna 2023 1.2.–31.3.
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: vuonna 2023 1.–28.2.
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Hakuaika: vuonna 2023 10.2.–10.3.
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

maaliskuu

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: maaliskuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat
Viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.
Hakuaika: vuonna 2023 1.–31.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahana tai kohdeapurahana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Kohdeapuraha on tarkoitettu yksittäisiin projekteihin. Kohdeapurahan voi saada myös kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön (ent. liikkuvuusapuraha).
Hakuaika: vuonna 2023 15.2.–15.3.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa.
Hakuaika: vuonna 2023 10.–31.3.
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Kulttuuri- ja taidealan yhteistyöhön Pohjolassa ja Baltiassa, tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoja ja vierailuja.
Hakuaika: vuonna 2023 3.–31.1., 27.2.–27.3. ja 28.8.–28.9.
Pohjoismainen kulttuuripiste

toukokuu

Kirjailijaliiton apurahat Kirjailijaliiton jäsenille
Kirjalliseen työskentelyyn
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Anna-Maija Raittila -apuraha runoilijoille ja lyriikan kääntäjille
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja mm. taiteen eri aloille.
Hakuaika:  toukokuu
Wihurin rahasto

kesäkuu

elokuu

Alfred Kordelinin säätiö
Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12 ja 6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja.
Hakuaika: elokuussa. Vuonna 2022 hakuaika on 1.–15.8.2022.
Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto
Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen.
Hakuaika: 1.–31.8.
Kansan Sivistysrahasto

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa.
Hakuaika: 10.–31.8.
Suomen Kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille lyhytaikaiseen, 1–3 kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika päättyy 2.10.
Espoon kaupunki

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Rahasto tukee projekteja, joilla on pohjoismaista merkittävyyttä.
Hakuaika: päättyy 1.9.
Pohjoismainen kulttuurirahasto

syyskuu

Koneen Säätiön apurahat
Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin.
Hakuaika: 1.–15.9.
Koneen Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.
Hakuaika: 1.9.–2.10.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Kulttuuri- ja taidealan yhteistyöhön Pohjolassa ja Baltiassa, tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoja ja vierailuja.
Hakuaika päättyy 28.8.–28.9.
Pohjoismainen kulttuuripiste

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Hakuaika: 28.08.– 28.09.
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Hakuaika päättyy 1.10. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapuraha
Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle espoolaiselle taiteilijalle vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2022 hakuaika päättyy 30.9.
Espoon kaupunki

Alli Paasikiven säätiö
Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2013 apurahoja pienimuotoisille kulttuurihankkeille, jotka sijoittuvat säätiön toimialueelle.
Hakuaika: 26.9.–10.10.
Alli Paasikiven säätiö

lokakuu

Kirjailijaliiton apurahat
Kirjalliseen työskentelyyn. Rahoitetaan valokopiointikorvauksista.
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kirjailijaliitto

Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha
Alle 40-vuotiaalle runoilijalle
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kirjailijaliitto

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: lokakuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille
Hakuaika: l1.-31.10.
Otavan Kirjasäätiö

Taiken kohdeapurahat
Ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin.
Hakuaika: Vuonna 2022 hakuaika on 3.10.–8.11.2022.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto
Tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin yksityishenkilöille ja yhteisöille.
Hakuaika: 10.-31.10.
Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston Eminentia-apuraha
Apuraha on tarkoitettu tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön sekä siitä saadun kokemuksen pohdiskeluun ja jakamiseen muiden hyödyksi. Eminentian edellytys on, että sen tuotos julkaistaan kirjallisesti.
Hakuaika 10.10.-31.10.
Suomen Kulttuurirahasto

Pegasos-avustukset
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Hakuaika: 1.-31.10.
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Nuoren Voiman Säätiön apurahat
Nuoren Voiman Säätiön työskentelyapurahoja voivat hakea nuoret (alle 40-vuotiaat) suomeksi kirjoittavat kirjailijat ammattimaiseen kaunokirjalliseen työskentelyyn. Apurahat ovat 1000–2000 euron suuruisia.
Hakuaika: lokakuu
Nuoren Voiman Liitto

marraskuu

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön työskentelyapurahat 
Työskentelyapurahoja myönnetään Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville eri alojen ammattitaiteilijoille yhden tai puolen vuoden työskentelyyn. Vuodelle 2022 apuraha on 2.166 euroa kuukaudessa (sisältäen MELA-eläkevakuutusosuuden). Apurahan saajalla ei apurahakautenaan saa olla muuta päätoimista tuloa tai eläketuloa.
Hakuaika: marraskuu
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

joulukuu

Apurahojen eläkevakuuttaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta otettava MYEL-vakuutus kerryttää kirjailijan eläkettä apurahatyöskentelyn aikana. Vakuutus on otettava, jos apuraha on saatu vähintään neljän kuukauden mittaiseen taiteelliseen työskentelyyn Suomessa, ja apurahan määrä on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna vähintään vähintään 4131 euroa (2022). Vakuutusmaksu on noin 12–23 % apurahan määrästä, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahansaajan eläkkeestä saa liiton lakimieheltä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.