Apurahat

Kirjailijaliiton apurahat

Kirjailijaliiton jäsenet voivat hakea liiton apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn. Apurahoilla on kaksi hakuaikaa:

Toukokuussa haettavat työskentelyapurahat rahoitetaan liiton omasta apuraha-ja palkintorahastosta, ja haku on avoin vain liiton jäsenille.

Toukokuussa haettavana ovat myös Eeva-Liisa Mannerin työskentelyapuraha sekä Anna-Maija Raittilan -apurahat. Nämä nimikkorahastojen apurahat myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti: Eeva-Liisa Mannerin apuraha alle 40-vuotiaalle runoilijalle ja Anna-Maija Raittilan apurahat runoilijoille ja runouden kääntäjille.

Lokakuussa ovat haettavana työskentelyapurahat, jotka rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksista. Näitä apurahoja voivat hakea myös muut kuin Kirjailijaliiton jäsenet.

Apurahojen jaosta päättää liiton kirjallinen lautakunta. Liiton apurahoja haetaan ja apurahan käytöstä annetaan selvitys sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen KIDEn kohdeapurahat

Kirjailijaliiton yhteydessä toimivan Kirjallisuuden edistämiskeskuksen KIDEn kohdeapurahojen hakuaika on kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa. Kohdeapurahoja myönnetään kirjailijan työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahoja voivat hakea kaikki kaunokirjailijat. Apurahoja haetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn apurahat ovat osa tekijöille tekijänoikeuslain nojalla kuuluvaa hyvitystä teosten yksityisestä kopioinnista.

Kirjaudu sisään apurahajärjestelmään tästä!

Apurahan hakijan vuosikalenteri

Apurahan hakijan vuosikalenteriin on koottu eri tahojen apurahat hakuaikoineen ja yhteystietoineen.

tammikuu

Taiteen edistämiskeskus: Kirjastoapuraha
Kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää.
Hakuaika: tammikuu, vuonna 2021 12.1.–1.2.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset
Iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa.
Hakuaika: tammikuu, vuonna 2021 12.1.–1.2.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset
Erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi.
Hakuaika: tammikuu, vuonna 2021 1.2. mennessä
Taiteen edistämiskeskus

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen
Selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen.
Hakuaika: tammikuu
Selkokeskus

Kulttuurirahaston maakuntarahastot
Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä.
Hakuaika: vuonna 2021 11.1.–10.2.
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Rahasto tukee projekteja, joilla on pohjoismaista merkittävyyttä
Hakuaika: vuonna 2021 hakuajat päättyvät 1.2., 3.5. ja 1.10.
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Hakuaika päättyy 1.2. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Hakuaika päättyy 1.2. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Kulttuuri- ja taidealan yhteistyöhön Pohjolassa ja Baltiassa, tukee liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa.
Hakuaika: useita hakuaikoja ympäri vuoden
Pohjoismainen kulttuuripiste

helmikuu

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä yhdistykset ja järjestöt.
Hakuaika: vuonna 2021: 1.–28.2.
Otavan Kirjasäätiö

WSOY:n kirjallisuussäätiön apuraha
Työskentelyapurahoja myönnetään kirjojen kirjoittamiseen ja niitä voivat hakea kauno- ja tietokirjailijat, lasten- ja nuortenkirjailijat, kääntäjät, oppikirjantekijät sekä sarjakuvien tekijät, yksityishenkilöt ja työryhmät. Hankeapurahat on tarkoitettu kirjallisuuden alalla toimiville henkilöille, työryhmille organisaatioille ja yhdistyksille kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen.
Hakuaika: vuonna 2021 1.–28.2.
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko kohdeapurahana tai työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoitettu yksittäisiin projekteihin. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: vuonna 2021 15.2.–15.3.
Taiteen edistämiskeskus

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: vuonna 2021 1.2.–31.3.
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin.
Hakuaika: vuonna 2021 1.–28.2.
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Hakuaika: vuonna 2021 1.–28.2.
Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

maaliskuu

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: maaliskuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat
Viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.
Hakuaika: vuonna 2021 1.–31.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat
Apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea joko kohdeapurahana tai työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoitettu yksittäisiin projekteihin. Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4–6 kuukauden mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.
Hakuaika: vuonna 2021 15.2.–15.3.
Taiteen edistämiskeskus

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin.
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Vuonna 2021 ensimmäinen hakuaika päättyy 15.3., muut hakuajat päättyvät elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa.
Hakuaika: vuonna 2021 10.–31.3.
Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: vuonna 2021 1.–31.3. ja 1.–30.9.
Pohjoismainen kulttuuripiste

huhtikuu

Korona-apurahat taiteilijoille ja valtionavustukset toiminimille
Ylimääräisen koronatuen neljäs hakukierros, rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Apurahan suuruus taiteilijoille on 4000 euroa, ja se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Hakuaika päättyy 15.4.2021 klo 16.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Rahasto tukee projekteja, joilla on pohjoismaista merkittävyyttä
Hakuaika: vuonna 2021 hakuajat päättyvät 1.2., 3.5. ja 1.10.
Pohjoismainen kulttuurirahasto

toukokuu

Kirjailijaliiton apurahat Kirjailijaliiton jäsenille
Kirjalliseen työskentelyyn
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha
alle 40-vuotiaalle runoilijalle
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Anna-Maija Raittila -apuraha runoilijoille ja lyriikan kääntäjille
Hakuaika: toukokuu
Suomen Kirjailijaliitto

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myöntää vuosittain apurahoja mm. taiteen eri aloille.
Hakuaika: vuonna 2021 toukokuu
Wihurin rahasto

kesäkuu

Korona-apurahat taiteilijoille
Ylimääräisen koronatuen viides hakukierros
Hakuaika 16.–30.6.2021
Hakuilmoitus julkistetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla.

elokuu

Alfred Kordelinin säätiö
Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12 ja 6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja.
Hakuaika: elokuussa. Vuonna 2021 hakuaika on 1.–15.8.2021.
Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto
Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen.
Hakuaika: elokuu
Kansan Sivistysrahasto

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Hakuajat päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha
Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa.
Hakuaika: vuonna 2021 hakuaika on Suomen Kulttuurirahasto

Espoon kaupungin taideapurahat
Apuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Vuonna 2021 hakuaika päättyy 31.8.2021.
Espoon kaupunki

syyskuu

Koneen Säätiön apurahat
Apurahoja myönnetään tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin.
Hakuaika: syyskuussa. Vuonna 2021 hakuaika on 1.–15.9.
Koneen Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta viimeistään 31.12.2021. Huomaathan, että taiteilijaeläkettä ei ole enää mahdollista hakea paperilomakkeella, vaan hakemus tulee tehdä Taiken verkkopalvelussa.
Hakuaika: syyskuussa. Vuonna 2021 hakuaika päättyy 30.9.
Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki
Rahasto tukee projekteja, joilla on pohjoismaista merkittävyyttä.
Hakuaika: vuonna 2021 hakuajat päättyvät 1.2., 3.5. ja 1.10.
Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yleiset apurahat
Hakuaika: vuonna 2021 hakuaika päättyy 1.10. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston oleskeluapurahat
Hakuaika päättyy 1.10. (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki
Vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa
Hakuaika: vuonna 2021 1.–31.3. ja 1.–30.9.
Pohjoismainen kulttuuripiste

Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapuraha
Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle taiteilijalle vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2021 hakuaika päättyy 30.9.
Espoon kaupunki

Alli Paasikiven säätiö
Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Säätiö on myöntänyt vuodesta 2013 apurahoja pienimuotoisille kulttuurihankkeille, jotka sijoittuvat säätiön toimialueelle.
Hakuaika: vuonna 2021 24.9.–8.10.
Alli Paasikiven säätiö

lokakuu

Kirjailijaliiton apurahat
Kirjalliseen työskentelyyn. Rahoitetaan valokopiointikorvauksista.
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kirjailijaliitto

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen apurahat
Työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin
Hakuaika: lokakuu (kaksi hakuaikaa vuosittain)
Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE

Otavan Kirjasäätiön apuraha
Kirjailijoille, kääntäjille, kuvittajille
Hakuaika: lokakuu
Otavan Kirjasäätiö

Taiken kohdeapurahat
Ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin.
Hakuaika: Vuonna 2020 hakuaika on 1.10.–11.11.2020.
Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto
Yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille
Hakuaika: lokakuu
Suomen Kulttuurirahasto

Pegasos-avustukset
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa Pegasos-apurahoja suomalaisen lyriikan ja librettojen kirjoittamiseen ja säveltämiseen. Myös runoilijat ja libretistit voivat hakea avustusta kirjoitustyöhön silloin, kun teksti tehdään osaksi sävelteosta.
Hakuaika: lokakuu
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

marraskuu

Korona-apurahat taiteilijoille ja valtionavustukset toiminimille
Ylimääräisen koronatuen kolmas hakukierrros, rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Apurahan suuruus taiteilijoille on 4000 euroa, ja se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Hakuaika päättyy maanantaina 9.11.2020 klo 16!
Taiteen edistämiskeskus

Taiken liikkuvuusapurahat
Ulkomaille suuntautuviin matkoihin ja verkostoitumistilaisuuksiin, residenssimatkoihin
Hakuaika: Liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku, joka päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Hakuajat päättyvät helmikuussa, elokuussa ja marraskuussa.
Taiteen edistämiskeskus

Apurahojen eläkevakuuttaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta otettava MYEL-vakuutus kerryttää kirjailijan eläkettä apurahatyöskentelyn aikana. Vakuutus on otettava, jos apuraha on saatu vähintään neljän kuukauden mittaiseen taiteelliseen työskentelyyn Suomessa, ja apurahan määrä on vähintään 1 344 euroa (2021). Vakuutusmaksu on noin 12–23 % apurahan määrästä, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Lisätietoja apurahansaajan eläkkeestä saa liiton lakimieheltä ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta Melasta.