Kirjailijan apurahat ja apurahakalenteri

Apurahat ovat tärkeä osa kirjailijan tulonmuodostusta. Apurahoja myöntävät niin valtio, kunnat kuin yksityiset säätiöt ja järjestötkin. Myös Kirjailijaliitto jakaa vuosittain apurahoja kaunokirjailijoille ja runoilijoille.

Kirjailijaliitto toimii määrätietoisesti kaunokirjailijoiden apurahajärjestelmän kehittämiseksi. Apurahat ovat investointeja kieleen, elävään kulttuuriin ja moniääniseen kirjallisuuteen – niiden merkitys on yksinyrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä toimivalle kirjallisuuden tekijälle samankaltainen kuin yritystuki yritykselle.

Vuoden 2023 Tulotutkimuksen mukaan 44 % kirjailijan tuloista koostuu apurahoista. Apurahojen merkitys on kasvanut kaunokirjailijoiden tulonmuodostuksessa merkittävästi (52 %) vuoden 2018 tulotutkimuksesta. Apurahojen ohella suurimmat tulonlähteet ovat kustantajalta saadut tekijänoikeuspalkkioiden tilitykset (22 %) ja Sanaston lainauskorvaukset (14 %) sekä palkkiot kirjoittamisen opettamisesta (4 %) ja esiintymispalkkioista (4 %).

Apurahojen turvin Suomeen syntyy uutta kotimaista kirjallisuutta. Se on edellytys kielen ja kulttuurin aktiivisena ja elävänä säilymiselle sekä alalta toivotulle yhteiskunnalliselle hyvälle ja taloudelliselle kasvulle.


Kirjailijaliiton jakamat apurahat

Kirjailijaliiton jäsenet ja muut kaunokirjallisuuden ammattilaiset voivat hakea liiton kautta apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn sekä kohdeapurahoja kirjailijan työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin.

Apurahoja haetaan ja apurahan käytöstä annetaan selvitys sähköisessä apurahajärjestelmässä. Ajankohtaisten apurahojen tarkemmat hakukriteerit ja hakuohjeet julkaistaan apurahajärjestelmässä.Kirjailijaliiton työskentelyapurahat ja nimikkoapurahat

Liitto jakaa työskentelyapurahoja apuraha- ja palkintorahastosta, joka sisältää useita pienempiä rahastoja. Rahastot ovat syntyneet erilaisista lahjoituksista sekä testamenteista vuosikymmenten kuluessa. Anna-Maija Raittilan ja Eeva-Liisa Mannerin työskentelyapurahat myönnetään kyseisten testamenttisäännösten mukaisesti.

Kopioston tekijänoikeuskorvauksista rahoitettava työskentelyapuraha jaetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämistä kopiointikorvauksista.

Kirjailijaliiton apurahojen jaosta päättää liiton kirjallinen lautakunta.

KIDE:n kohdeapurahat

Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareförening perustivat yhdessä Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE:n vuonna 1986. KIDE toimii Suomen Kirjailijaliiton yhteydessä.

KIDE:n apurahat ovat osa tekijöille tekijänoikeuslain nojalla kuuluvaa hyvitystä teosten yksityisestä kopioinnista.

KIDE:n kohdeapurahoista päättää KIDE:n valtuuskunta.