Kirjailijaliiton toiminta

Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta

Edistämme kirjailijan ammatillista asemaa

Kirjailijaliitto toimii kirjailijan työn edellytysten parantamiseksi. Toimimme kirjailijoiden apurahoituksen tason ja määrän nostamiseksi, sosiaaliturvan parantamiseksi, kotimaisten kirjamarkkinoiden tukemiseksi ja suomalaisten lukutaidon ja sivistyksen varmistamiseksi. Vaikutamme kirjailijoiden asemaa koskevaan lainsäädäntöön muun muassa antamalla lausuntoja.  Teemme tutkimuksia kirjailijoiden ansiotason kehityksestä ja muista kirjailijan ammatin harjoittamisen edellytyksistä. Tuemme kirjailijan terveyttä järjestämällä jäsenillemme työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Lue lisää Kirjailijaliiton tavoitteesta vuosille 2019-2023

Toimimme tekijänoikeuspolitiikan kehittämiseksi

Kirjailijaliitto valvoo kirjailijoiden tekijänoikeuksia ja toimii alan lainsäädännön kehittämiseksi. Meillä on edustus muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnassa sekä tekijänoikeusjärjestö Kopiostossa ja Sanastossa. Lisäksi olemme jäsen kansainvälisissä tekijänoikeusjärjestöissä CISACssa ja IFRROssa ja teemme yhteistyötä kotimaisten kirjailija- ja tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

Kirjailijaliitto toimii myös esittäviä taiteilijoita edustavassa Tekijäfoorumissa, jossa työskentelemme tekijänoikeuspolitiikan kehittämiseksi yhdessä muiden taiteenalojen kanssa. Tekijäfoorumi on vuonna 2010 perustettu tekijöitä ja esittäviä taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteistyöelin, joka keskittyy tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden tekijänoikeuskysymyksiin. Se ennakoi ja seuraa tekijänoikeusalan tapahtumia ja reagoi, kun siihen löytyy yhteinen tarve. Tekijäfoorumin tarkoituksena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen tekijänoikeusasioissa, jäsenjärjestöjensä keskinäisen tiedonkulun parantaminen sekä yhteisten kannanottojen ja materiaalien valmistaminen ja tapahtumien järjestäminen. Tekijäfoorumi on vapaamuotoinen verkosto, jonka jäseninä on 29 luovien alojen järjestöä. Järjestöt edustavat yhteensä noin 50.000 luovan alan tekijää ja taiteilijaa.

Olemme lukemista edistävän Lukukeskuksen perustajajäseniä.

Lue lisää Kirjailijaliiton tavoitteesta vuosille 2019-2023

Neuvomme kirjailijoita

Kirjailijaliiton lakimies neuvoo jäseniämme kaikissa kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Neuvottelemme ja teemme yhteistyötä kustantajien ja heidän järjestöjensä kanssa. Kustannussopimusasioissa neuvomme paitsi jäseniämme, myös uransa alussa olevia ja vielä liittoon kuulumattomia kirjailijoita. Annamme neuvoja myös kirjailijoiden perikunnille.

Ylläpidämme kirjailijakoteja ja virkistyskohteita ja tarjoamme työhuoneita

Kirjailijaliitto ylläpitää kirjailijakoteja jäsentensä taiteellisen työn tukemiseksi. Lisäksi tarjoamme jäsentemme käyttöön yhtä työhuonetta Helsingissä ja yhtä Turussa. Tuemme myös jäsentemme lomailua ja virkistymistä ylläpitämällä kolmea virkistyskohdetta ja vuokraamalla niitä jäsenillemme edulliseen hintaan.

Tarjoamme residenssejä

Kirjailijaliiton yhteydessä toimiva Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE vuokraa residenssiasuntoja Ateenan instituutin yhteydestä sekä Tokiosta Youkobo-taiteilijaresidenssistä ja tarjoaa niitä edullisesti tai maksutta (Tokio) kirjailijoiden käyttöön.

Jaamme apurahoja ja palkintoja

Kirjailijaliitto jakaa vuosittain apurahoja kirjalliseen työskentelyyn. Apurahat jaetaan liiton rahastojen tuotoista. Lisäksi apurahoihin käytetään liitolle tilitettyjä valokopiointikorvauksia, näiltä osin apurahat ovat myös ulkopuolisten haettavissa.

Liiton palkintoja ovat vuosittain jaettavat Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto ja Tirlittan-palkinto, Kirjailija kiittää -palkinto, Suunta-palkinto sekä harvemmin jaettavat Eeva-Liisa Manner -palkinto sekä Waltari-palkinto. Myös palkinnot rahoitetaan liiton rahastoista.

Tuotamme lavaohjelmaa kirjamessuille

Kirjailijaliitto tuottaa lavaohjelmaa Turun ja Helsingin Kirjamessuille. Ohjelmatuotantomme keskiössä on kirjailijan ammatti. Ammatillisten keskustelujen lisäksi nostamme esille kotimaista kirjallisuutta ajattomasti, monipuolisesti ja moniäänisesti monipuolisten temaattisten keskustelujen kautta.

kustannusalamurroksessa

Harjoitamme julkaisutoimintaa

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Kirjailija-lehti kertoo ainutlaatuisesti kirjailijan ammatista ja heijastaa suomenkielisen kirjallisuuden nykytilaa. Liiton julkaisuja ovat myös Miten kirjani ovat syntyneet -kirjasarja sekä kotimaista kirjailijantyötä esittelevä Kirjailijakuvia-dokumenttisarja. Kirjailijaliitto puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta sekä muita kirjailijantyön perustana olevia oikeuksia.

Pidämme yhteyttä alueellisiin kirjailijayhdistyksiin

Kirjailijaliitto perusti kirjailijayhdistysten verkoston vuonna 1963 yhteistyöelimeksi alueellisten kirjailijayhdistysten ja liiton välillä. Nykyisellään neuvottelukuntaan kuuluu 34 yhdistystä, joiden jäsenet kirjoittavat kaunokirjallisia teoksia tai tietokirjallisuutta, työskentelevät esimerkiksi toimittajina, kriitikoina, kirjoittajakouluttajina tai ovat muutoin kirjallisuudesta kiinnostuneita. Yhdistykset järjestävät kirjoittamiseen ja kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia ja toimintaa: ne tarjoavat esimerkiksi kirjoittajakursseja, arvostelupalvelua, seminaareja, matkoja, toimittavat antologioita ja lehtiä ja järjestävät kirjoituskilpailuja. Kirjoittajayhdistyksessä yksinäinen pöytälaatikkokirjailija voi löytää yhteyden muihin kirjoittaviin ihmisiin, saada palautetta tekstistään ja löytää väylän tekstiensä julkaisemiselle.

Ylläpidämme kirjailijoiden hautoja

Kirjailijaliitto ylläpitää Eino Leinon, Aarni Koudan ja Eero Alpin hautoja Helsingin Hietaniemen hautausmaalla sekä Eeva-Liisa Mannerin hautaa Kalevankankaalla Tampereella.

Eino Leinon hauta

Eero Alpin hauta

Aarni Koudan hauta

Eeva-Liisa Mannerin hauta