Edesmenneen kirjailijan omaisille

Tekijänoikeudet periytyvät kuten muukin omaisuus. Oikeuksien periytymiseen sovelletaan avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta.

Kirjailijan kuoleman jälkeen hänen perillisensä tai muut oikeudenomistajat päättävät teosten käytöstä, he myöntävät tarvittavat luvat ja sopivat korvauksista sekä muista käytön ehdoista. Tekijänoikeuslain mukainen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Perinnön kautta siirtyneisiin tekijänoikeuksiin kuuluvat sekä taloudelliset että moraaliset oikeudet. Lupia myöntäessään oikeudenomistajat huolehtivat siitä, että kirjailijan teoksia käytetään hyvän tavan mukaisesti niiden henkeä kunnioittaen.

Tekijänoikeudet perukirjassa

Tekijänoikeudet merkitään perukirjan omaisuusluetteloon, mutta niille ei lasketa verotusarvoa. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan vuonna 2004 todennut, ettei perillisille siirtynyttä oikeutta kirjailijan teoksiin voida pitää sellaisena omaisuutena, josta on suoritettava perintöveroa.

Käytännön neuvoja perikunnille

Jos perillisiä on useita, he muodostavat yhdessä kirjailijan perikunnan. Asioiden hoitamista helpottaa, jos he valitsevat keskuudestaan yhden henkilön asioimaan ulkopuolisten kanssa. Muut valtuuttavat asioiden hoitajan kirjallisella valtakirjalla edustamaan perikuntaa.

Perikunnalle tekijänoikeuksista saatu tulo on pääomatuloa. Palkkion maksaja pidättää siitä pääomaveron. Verokanta on 30 000 euroon asti 30 %, ylittävältä osalta 34 %. Perikunta ei tarvitse verokorttia, mutta sillä tulee olla yksilöintitunnus, joka voi olla edesmenneen kirjailijan sosiaaliturvatunnus. Perikunta tekee veroilmoituksen huhti-toukokuussa.

Jos perillisiä on vain yksi, täytyy hänen verotuksessa eritellä tekijänoikeuden perusteella saatu pääomatulo omaksi tulolähteekseen. Myös perilliselle tai testamentin saajalle tekijänoikeustulo on pääomatuloa.

Kirjailijan omaisten eläketurva

Kirjailijan omaiset voivat olla oikeutettuja perhe-eläkkeeseen. Valtion ylimääräiseen taiteilija-eläkkeeseen liittyy perhe-eläke, jonka myöntää ja maksaa Keva. Mikäli kirjailijalla oli eläessään yrittäjäeläkevakuutus, kannattaa selvittää eläkevakuutusyhtiöstä, maksetaanko sen perusteella perhe-eläkettä. Lisätietoja voi kysyä Kirjailijaliiton lakimieheltä.

Tekijän kuolemasta ilmoitus Kirjailijaliitolle ja tekijänoikeusjärjestöille

Tekijänoikeusjärjestöt, Kopiosto, Sanasto ja Teosto maksavat kollektiivikorvauksia myös perikunnille. Niille täytyy ilmoittaa tekijän kuolemasta. Tilityksiä varten niille toimitetaan ote perukirjasta ja tarvittavat valtakirjat. Tarkempia ohjeita löytyy järjestöjen kotisivuilta. Kirjailijaliitto maksaa edesmenneen jäsenensä omaisille sääntömääräisen hautausavustuksen.

Perikunnan kannattaa liittyä Sanastoon

Kun perukirjoitus on tehty ja perunkirja käytettävissä, perikunnan kannattaa liittyä Sanastoon. Sanasto maksaa lainauskorvausta edesmenneen kirjailijan teosten lainaamisesta yleisistä kirjastoista ja näkövammaisten kirjasto Celiasta, tilittää radiopalkkioita ym. Jäsenyys on ilmaista.

Kirjailijantyöhön liittyvät materiaalit talteen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto kerää ja tallentaa kirjailijoiden jälkeenjääneitä papereita. Arkistot, muistiinpanot, kirjeet, alkuperäiskäsikirjoitukset, valokuvat ja muut kirjailijan työhön liittyvät materiaalit säilyvät turvallisesti arkistossa ja palvelevat tutkimusta. Halutessaan omaiset voivat liittää arkistojen käyttöön ehtoja.

Lue lisää arkiston ylläpidosta ja luovuttamisesta

Työhuone on pala kulttuurihistoriaa

Kirjailijan työhuone on ainutlaatuinen pala kulttuurihistoriaa. Se kannattaa valokuvata, ja jos mahdollista, luetteloida huoneen esineet ja kirjat. Työhuoneita ja niiden esineistöä voidaan tallentaa museoihin. Oikeudenomistajat voivat tiedustella kotikunnan, maakuntamuseon tai muun museon kiinnostusta kirjailijan työhuoneen tallentamista kohtaan. Museot voivat myös tehdä työhuoneista kotisivuilleen ”virtuaalihuoneita”, joissa voi vierailla verkossa.