Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/18196/2020)

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle, 11.9.2020

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa: 

Otamme kantaa luonnokseen vain siltä osin kuin se koskee apurahansaajia. Katsomme, että lainsäädäntöön suunnitellut pienet muutokset selkiyttäisivät vakuutetun asemaa. Pidämme muutoksia kannatettavina. 

Helsingissä 11.9.2020
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja