Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä (OKM/21/650/2019)

Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle, 27.2.2020

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kirjailijaliitto haluaa lausua asiassa seuraavaa:

Tekijöille tulee suorittaa kohtuullinen korvaus tekijänoikeuden rajoituksesta ja teosten saattamisesta näkövammaisten ja lukemisesteisten saataville.

Näkövammaisia ja lukemisesteisiä koskevaa tekijänoikeuden rajoitussääntelyä voidaan pitää merkittävänä suhteessa suomalaiseen kaupalliseen äänikirjamarkkinaan. Katsomme, että rajoitussäännöksistä johtuva teosten käyttäminen ja sen aiheuttama haitta ei ole merkityksellään vähäistä ja siitä tulee suorittaa kohtuullinen korvaus tekijöille.

Helsingissä 27.2.2020
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja