Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 86 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt lokakuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 86 000 euroa. Apurahan sai 24 kirjailijaa.

Apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin 22 työskentelyapurahaa, yhteensä 50 000 euroa. Hakijoita oli 145. Myönnetyt apurahat olivat suuruudeltaan oli 2 000 ja 4000 euroa.

Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahastosta myönnettiin yksi 24 000 euron suuruinen apuraha vuoden työskentelyyn ja yksi 12 000 euron suuruinen apuraha puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Hakijoita oli 21.

Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija oli saanut liiton apurahaa edellisenä vuonna. Lautakunta otti huomioon työsuunnitelman lisäksi hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakoti).

Lokakuussa haettavana olevat liiton työskentelyapurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston maksamilla kopiointikorvauksilla. Eeva-Liisa Mannerin nimikkoapurahat myönnetään Kirjailijaliiton hallinnoimasta Eeva-Liisa Mannerin rahastosta.

Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 15.12.2021 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi. 

Liiton työskentelyapurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, seuraava hakukierros on toukokuussa 2022. Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahaston apurahat ovat haettavana seuraavan kerran lokakuussa 2022.