Verohallinnon täsmennys verokortteihin

Verokorttiuudistuksen yhteydessä on esiintynyt joitakin epäselvyyksiä ja käytännön hankaluuksia. Verohallinto on antanut asiasta seuraavan täsmennyksen ja ohjeistuksen:

 

”Henkilöasiakkaille joulu-tammikuun aikana automaattisesti saapuneessa verokortissa on laskettu yksi tuloraja kaikelle ansiotulolle. Laskennassa on huomioitu palkan lisäksi käyttö- ja työkorvaukset, jos niitä on aiemmin ollut. Vaikka verokortissa mainitaan, että se on tarkoitettu palkalle, voi sitä käyttää myös käyttö- ja työkorvauksiin.

Jos asiakas hakee muutosverokorttia OmaVero-palvelussa ja ilmoittaa hakemuksessaan palkan lisäksi käyttö- ja työkorvauksia, muodostuu hänelle erillinen verokortti palkalle, käyttökorvauksille ja työkorvauksille. Jos haluat toimia yhdellä verokortilla, poista käyttö- ja työkorvaukset -otsikon alta summat ja lisää ne yhteen kokonaissummaan palkan alle. Tämä verokortti käy palkan lisäksi käyttö- ja työkorvauksiin. Jos soitat verohallinnon palvelunumeroon tai käyt verotoimistossa, riittää, että ilmoitat haluavasi toimia yhdellä verokortilla.

Vuoden aikana on tärkeää seurata tulojaan. Jos tuloraja näyttää ylittyvän, kannattaa hakea ajoissa muutosverokorttia. Tämä onnistuu OmaVero-palvelussa, osoitteessa vero.fi/omavero. Asiakkaat voivat myös soittaa verohallinnon palvelunumeroon 029 497 000 tai käydä missä tahansa verotoimistossa.”

 

Kirjailijaliiton jäsenet voivat olla yhteydessä liiton lakimieheen kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.