Tekijänpalkkiotilityksiin entistä tarkempaa tietoa – kustantajille ja kirjailijoille yhteinen malli tilityskäytännöistä

Kuva: Pixabay / Free Photos

Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat ja Suomen Kustannusyhdistys ovat täydentäneet yhdessä sovittuja hyviä käytäntöjä tekijänpalkkioiden tilitysten osalta. Hyvien käytäntöjen tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa. Kustannussopimukset voivat näyttää hyvinkin erilaisilta riippuen siitä, mikä kustantamo on kyseessä ja millaisiin ehtoihin kirjailija ja kustantaja ovat neuvottelussa päätyneet.  

Järjestöt ovat laatineet tilitysten avuksi mallitaulukon, joka on kaikkien alalla toimien käytettävissä. Kustantajille taulukko antaa osviittaa siitä, mitä tietoja hyvään tilitykseen voi sisältyä – kirjailijalle taulukko kertoo, mistä asioista hän voi pyytää kustantajaltaan selvitystä.  Yleissääntö on, että palkkioita koskevan kirjallisen tilityksen tulee olla selkeä ja sisältää ainakin tiedot tekijänpalkkiosta, myyntimääristä eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleiden lukumäärän.

”Avoimuusvelvoite on kirjattu myös EU:n tekijänoikeusdirektiiviin, jota ollaan parhaillaan tuomassa Suomen lainsäädäntöön.”

”Kirjailijoiden on saatava säännöllisesti ajantasaisia, merkityksellisiä ja kattavia tietoja teostensa hyödyntämisestä. Avoimuusvelvoite on kirjattu myös EU:n tekijänoikeusdirektiiviin, jota ollaan parhaillaan tuomassa Suomen lainsäädäntöön. Valmistaudumme tuleviin avoimuusvelvoitteisiin kirja-alalla hyvissä ajoin”, toteaa Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen. ”Myös kirjojen myyntikanavat ja tavat ovat monimuotoistuneet ja kirjailijoille annettavan raportoinnin tulee seurata tätä kehitystä.”

Suomen Kustannusyhdistys on kirjankustantajien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö, jonka jäsenenä on yli 100 suomalaista kirjankustantajaa. Suomen Kirjailijaliitto edustaa noin 800:a suomeksi kirjoittavaa kaunokirjailijaa, ja Suomen tietokirjailijoihin kuuluu yli 3200 tieto- ja oppikirjailijaa.


Hyvät käytännöt
  1. Kustannussopimuksen osapuolet, kirjailija ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.
  2. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.
  3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat.
  4. Sopimuksessa olevat väljät ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika” käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.
  5. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä tarkoitetaan.
  6. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten aikataulumuutoksista.
  7. Palkkioita koskeva kirjallinen tilitys on selkeä, sisältäen ainakin tekijänpalkkion, myyntimäärät eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleet. Tilitykseen annetaan tarvittaessa lisäselvitystä. (Ks. ohjeellinen taulukko tilityksistä).
  8. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.
  9. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen kattamia julkaisumuotoja.
  10. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.


Suomen Kirjailijaliitto
Suvi Oinonen, toiminnanjohtaja
p. 040 5820 999, suvi.oinonen@kirjailijaliitto.fi

Suomen Kustannusyhdistys
Sakari Laiho, johtaja
p. 040 579 8868, sakari.laiho@kustantajat.fi

Suomen tietokirjailijat
Sanna Haanpää, toiminnanjohtaja
p. 040 5290 626, sanna.haanpaa@suomentietokirjailijat.fi