Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syksyllä 2012 työryhmän selvittämään luovilla aloilla itsensä työllistävien sosiaaliturvaa.

Työryhmä jätti lähes vuoden kestäneen työskentelyn jälkeen loppuraporttinsa ja muutosesityksensä. Työryhmä selvitti myös taiteilijoiden ei-työsuhteisen eläketurvan järjestämistä, mutta muutoksia tai parannuksia eläkekysymyksen ratkaisuun ei kuitenkaan esitetty.

Vapaita taiteilijoita edustavat järjestöt katsovat, että taiteilijoiden ei-työsuhteinen eläketurva tulee kokonaisuudessaan toimeenpanna MYEL:n eli maatalousyrittäjien eläkelain piirissä. Nykyinen tilanne, jossa taiteellista työskentelyä vakuutetaan kahden eri järjestelmän, MYEL:n lisäksi yrittäjien eläkelain (YEL) kautta, on sekava ja tekee eläketurvan kerryttämisestä kohtuuttoman raskasta.

Edellytämme, että poliittinen ohjaus ratkaisee suomalaisten vapaiden taiteilijoiden eläketurvaa koskevat periaatteelliset linjaukset. Vapaille taiteilijoille tulee turvata työsuhteisten taiteilijoiden kanssa yhdenvertaiset ja kohtuulliset edellytykset eläke- ja sosiaaliturvan kerryttämiselle. Periaatepäätöstä taiteilijoiden eläke- ja sosiaaliturvasta ei tule tehdä laajapohjaisessa kolmikantamenettelyssä, vaan taidepoliittisin kriteerein. Suomessa taide ja tiede ovat jo perustuslain mukaan valtion erityisessä suojelussa. Asiassa tarvitaan poliittista ohjausta – ilman sitä ei tilannetta saada korjattua.

Valtio tukee vuosittain työsuhteisten taiteilijoiden eläketurvaa myöntämällä tukea budjetti- ja veikkausvoittovaroista taidelaitoksille, joiden palveluksessa työsuhteiset taiteilijat ovat. Olisi siis luonnollista, että valtio tukisi MYEL-järjestelmän kautta myös ei-työsuhteisten taiteilijoiden eläketurvaa.

Huomattava osa ei-työsuhteisista ammattitaiteilijoista on apurahansaajia ja tekee taiteellista työtä apurahan turvin. He ovat jo MYEL:n piirissä, ja taiteelliselle työskentelylle on tunnustettu erityisasema ja oikeus MYEL-eläkkeeseen. Taiteellisesta työstä saatua tuloa pitää tarkastella kokonaisuutena ja vakuuttaa yhdessä järjestelmässä. Tällä tavoin suurempi joukko taiteilijoita tulisi vakuutetuksi ja taiteilijoilla olisi mahdollisuus osallistua enemmän oman työeläketurvansa rahoittamiseen. Tämä vähentää myös valtion kustannuksia kansan- ja takuueläkkeessä.
Toimeenpanon kannalta taiteilijoiden ei-työsuhteinen eläketurva on mahdollista toteuttaa MYEL:n piirissä, ja näin toteaa myös asiaa selvittäneen työryhmän enemmistö. Eläkejärjestelmä voitaisiin toimeenpanna Melassa käytössä olevilla järjestelmillä, varsin pienin muutoksin.

Finlands svenska författareförening rf
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura ry
Muu ry
Suomen Kuvanveistäjäliitto
Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto
Suomen Taidegraafikot
Taidemaalariliitto
Valokuvataiteilijoiden liitto

Lisätietoja:

Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen puh. 040 5820 999, suvi.oinonen@kirjailijaliitto.fi
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu puh. 040 775 2715, petra.havu@artists.fi