Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat haettavana 1.–31.10.2019

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa sähköisessä verkkopalvelussamme osoitteessa https://kirjailijaliitto.apurahat.net/.

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahat myönnetään kaunokirjallisen työn edistämiseen.  

Ensisijaisia ovat apurahat kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan myöntää perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin. Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen. Matka-apurahaa ei myönnetä sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka liittyvät oleskeluun KIDEn residenssissä Ateenassa. 

Apurahaa voidaan myöntää kuluvana ja edellisenä vuonna vain yhden kerran ja yhteen tarkoitukseen. Apurahaa ei siis myönnetä, jos hakija on saanut kuluvana tai edellisenä vuonna KIDEn apurahan, joko työvälineisiin tai matkoihin.  

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon apurahan tarveperustelut ja merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna. 

Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta.

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön. 

Mikäli käytössäsi ei ole tietokonetta ja internet-yhteyttä, voit pyytää hakulomakkeita Kirjailijaliiton toimistolta. Lomakkeet, lisätiedot ja apua sähköisen järjestelmän käyttöön saa tarvittaessa liiton suunnittelijalta: Eeva Tuomi, eeva.tuomi@kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154.

Apurahojen jaon päättää Kirjallisuuden edistämiskeskuksen valtuuskunta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille marraskuun lopulla sähköpostitse. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.