Kirjailijaliiton työskentelyapurahat ja nimikkoapurahat haettavana 1.–31.5.2018

Kirjailijaliiton työskentelyapurahat ja nimikkoapurahat ovat haettavana toukokuussa seuraavasti:

 • Apurahat kaunokirjalliseen työskentelyyn
 • Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha 6 kk:n työskentelyyn
 • Anna-Maija Raittila -apurahat runoilijoille ja lyriikan kääntäjille

Haku on avoin vain Kirjailijaliiton jäsenille. Apurahat ovat haettavissa 1.5.31.5.2018 välisenä aikana sähköisessä verkkopalvelussa osoitteessa https://kirjailijaliitto.apurahat.net. Liiton työskentelyapurahaa, Mannerin apurahaa ja Raittilan apurahaa haetaan erillisillä lomakkeilla. Sama henkilö voi jättää hakemuksen halutessaan kaikkiin hakuihin.

Apurahojen jaon päättää liiton kirjallinen lautakunta kesäkuun loppupuolella. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Apurahat maksetaan kesä–heinäkuun vaihteessa.

Jos olet saanut liiton apurahaa aiemmin, tulee sen käytöstä olla toimitettuna liitolle selvitys ennen uuden apurahan hakemista. Myös selvitys tehdään liiton sähköisessä verkkopalvelussa. Tarvittaessa apua järjestelmän käytöön antaa suunnittelija Eeva Tuomi, eeva.tuomi @ kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154.

 

Apurahat kaunokirjalliseen työskentelyyn

Liiton apuraha on tarkoitettu kuluvan vuoden kaunokirjalliseen työskentelyyn, ei työvälineisiin. Apurahat ovat suuruudeltaan 7000, 4500 ja 1500 euroa. 7000 euron apuraha on tarkoitettu 4 kuukauden työskentelyyn ja kuuluu eläkevakuuttamisen piiriin (Myel).

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon hakijan muu apurahoitus kuluvalle vuodelle. Apurahoja myönnetään kirjailijoille, jotka ovat jääneet vaille tuntuvaa apurahaa vuodeksi 2018. Apurahaa myönnettäessä otetaan huomioon

 • työsuunnitelma
 • hakijan aiempi tuotanto
 • tälle vuodelle muualta myönnetyt apurahat
 • hakijan eläkkeet
 • liitolta edellisenä vuonna saatu apuraha
 • muu liitolta saatu stipendiluontoinen etuus, kuten kirjailijakoti

Liitto jakaa työskentelyapurahoja apuraha- ja palkintorahastostaan, joka sisältää useita pienempiä rahastoja. Työskentelyapurahojen jaon mahdollistavat seuraavat rahastot:

 • Aino Kallaksen muistorahasto
 • Aleksis Kiven rahasto
 • Arvi A. Karisto Oy:n palkintorahasto
 • Arvid Järnefeltin rahasto
 • Eino Leino rahasto
 • Eino Leinon vanhempien rahasto
 • F.O Liliuksen testamenttirahasto
 • Häkli, Lallukka ja Kumppaneiden rahasto
 • Iivo Härkösen muistorahasto
 • J.H.Erkon muistorahasto
 • Kalle Kajanderin Testamenttirahasto
 • Kirjallisen Työn rahasto
 • Kustannus Oy Otavan rahasto
 • Larin – Kyöstin rahasto
 • Otto Mannisen rahasto
 • Rafael Ahlströmin korkovarojen rahasto
 • Suomalaisen Kirjakaupan matka-apurahasto
 • Werner Söderström Osakeyhtiön rahasto
 • Werner Söderströmin rahasto

 

Eeva-Liisa Manner -työskentelyapuraha 6 kk:n työskentelyyn

Liitto myöntää yhden 12 000 euron työskentelyapurahan Eeva-Liisa Mannerin rahastosta. Mannerin apuraha on testamenttisäädösten mukaisesti tarkoitettu nuorelle, alle 40-vuotiaalle runoilijalle (vuonna 1978 tai sen jälkeen syntyneet).

Apurahaa myönnettäessä otetaan huomioon

 • työsuunnitelma
 • hakijan aiempi tuotanto
 • tälle vuodelle muualta myönnetyt apurahat
 • liitolta edellisenä vuonna saatu apuraha
 • muu liitolta saatu stipendiluontoinen etuus, kuten kirjailijakoti

 

Anna-Maija Raittila -apurahat runoilijoille ja lyriikan kääntäjille

Anna-Maija Raittila -työskentelyapurahat on tarkoitettu runoilijoille ja runouden kääntäjille, ja ne ovat suuruudeltaan 2 500 ja 5 000 euroa.

Apurahaa myönnettäessä otetaan huomioon

 • työsuunnitelma
 • Hakijan aiempi tuotanto
 • tälle vuodelle muualta myönnetyt apurahat
 • liitolta edellisenä vuonna saatu apuraha
 • muu liitolta saatu stipendiluontoinen etuus, kuten kirjailijakoti

 

Uusi työskentelyapurahojen hakukierros lokakuussa 2018
Liiton työskentelyapurahoja haetaan kaksi kertaa vuodessa. Lokakuussa haetaan liiton työskentelyapurahoja, jotka on rahoitettu tekijänoikeusjärjestö Kopioston maksamilla kopiointikorvauksilla. Hausta ilmoitetaan jäsenkirjeessä syksyllä.