Kirjailijaliiton juhlavuosi kutsuu tulevia kääntäjiä suomenkielisen kirjallisuuden pariin

Kirjailijaliitto haluaa 120-vuotisjuhlavuonnaan muistuttaa, että suomenkielinen kirjallisuus elää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Suomenkielisen kirjallisuuden maailmanvalloitus tarvitsee työlleen omistautuneita ammattitaitoisia kääntäjiä.

Suomen Kirjailijaliitto toteuttaa vuonna 2017 osana 120-vuotisjuhlavuotensa ohjelmaa kirjailijavierailujen sarjan neljään suomen kieltä opettavaan ulkomaiseen yliopistoon.

Ajatuksena on tukea suomen kieltä ja kirjallisuutta ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien opintoja ja avata opiskelijoille uusia näkökulmia suomalaiseen kirjallisuuteen. Suomen kieltä ja kirjallisuutta opiskellaan maailmalla useissa kymmenissä yliopistoissa, mutta opiskelijoista harva suuntautuu kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Kirjailijaliiton hankkeen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita kirjallisuuden kääntäjän ammattiin yhdessä kirjailijoiden kanssa työstettävien konkreettisten käännösharjoitusten kautta.

Yhteistyössä mukana olevat yliopistot, Université de Caen (Ranska), Petroskoin valtion yliopisto (Venäjä), Universität Wien (Itävalta) ja Beijing Foreign Studies University (Kiina), ovat valikoituneet hankkeeseen kielialueensa, opiskelijamääriensä sekä opetuksensa painopisteiden perusteella. Yliopistot nostavat kuluvan vuoden aikana kirjallisuuden kääntämistä erityisesti esille ja nivovat kirjailijavieraiden kanssa toteutettavat käännöstyöpajat osaksi opetustaan. Kaikkiaan hankkeeseen osallistuu noin 200 suomen kielen ja kulttuurin opiskelijaa.

Kirjailijavieraiden valinnassa noudatetaan yliopistojen toiveita, pyritään monipuolisuuteen kirjallisuuden lajityypeissä ja tuodaan esille kirjallisuutta, jota kyseiselle kielialueelle ei vielä ole käännetty. Hankkeen ensimmäiselle Caenin yliopistoon 16.–17.2. suuntautuvalle vierailulle osallistuvat kirjailijat Pauliina Haasjoki, Marisha Rasi-Koskinen ja Petri Tamminen. Torstaina 16.2. kirjailijat tapaavat Caenin yliopistolla pohjoismaisten kielen opiskelijoita ja työskentelevät käännöstyöpajoissa yhdessä suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa. Perjantaina 17.2. kirjailijat esiintyvät Caenin kaupunginkirjastossa (Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, Quai François Mitterand, 14000 Caen) järjestettävässä avoimessa yleisötilaisuudessa.

Kirjailijaliiton hankkeen suunnittelussa on tehty yhteistyötä FILIn sekä Opetushallituksen (aiemmin CIMO) kanssa. Opetushallitus tukee ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja kulttuurin opetusta monin eri tavoin, muun muassa lähettämällä vierailevia opettajia ja harjoittelijoita yliopistoihin, järjestämällä opiskelijoille kielen ja kulttuurin kursseja Suomessa sekä tarjoamalla opiskeluapurahoja suomalaisiin yliopistoihin. FILI edistää käännösten ilmestymistä maailmalla, kouluttaa kääntäjiä mestarikursseillaan ja tuo yhteen ihmisiä, jotka jo kääntävät suomalaista kirjallisuutta. Kirjailijaliiton hankkeen tarkoituksena on tukea näiden organisaatioiden perustoimintaa niin, että suomenkieliselle kirjallisuudelle löytyy kääntäjiä myös tulevaisuudessa. Kääntäjät ovat kirjallisuusviennin tukijalka: menestyäkseen maailmalla suomalainen kirjallisuus tarvitsee ammattitaitoisia, työhönsä intohimoisesti ja sitoutuneesti suhtautuvia kääntäjiä.

Hankkeeseen on saatu rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Otavan kirjasäätiöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta.