Elo-syyskuussa haettavana olevia apurahoja

Kuva: Pixabay / Engin_Akyurt

Kuva: Pixabay / Engin_Akyurt

Elo-syyskuussa haettavana ovat muun muassa Alfred Kordelinin säätiön apurahat, Kansan sivistysrahaston apurahat ja Koneen Säätiön apurahat.  Huomaathan, että Kordelinin säätiön hakuaika on lyhentynyt kaksiviikkoiseksi: uusi hakuaika on 1.–15.8.2018. Valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakuaika on 29.8.–1.10.2018. Taiteilijaeläkettä haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperilomakkeella.

Alfred Kordelinin säätiön apurahat

Alfred Kordelinin säätiön elokuun hakuaika on lyhentynyt kaksiviikkoiseksi. Uusi hakuaika on 1.–15.8.2018. Säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: kordelin.fi

Kansan sivistysrahaston apurahat

Kansan Sivistysrahasto myöntää apurahoja kulttuuriin, tieteeseen, taiteeseen, opiskeluun sekä yhteiskunnallisesti painottuneeseen tutkimukseen. Apurahojen hakuaika on 1.–31.8.2018. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: sivistysrahasto.fi

Taiken liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Taiken liikkuvuusapurahoilla on jatkuva haku. Haku päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään. Nyt meneillään oleva haku päättyy 15.8.2018 klo 16.00.

Lisätietoa: taike.fi

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi yhteistyö kollegojen kanssa toisessa Pohjoismaassa ja/tai Baltian maassa tai osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin. Hakuaika on 23.7.–22.8.2018, tukea haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: nordiskkulturkontakt.org

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Hakuaika on 10.8.−31.8.2018. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa, haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lisätietoa: skr.fi

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Taiteilijaeläkettä haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperihakemuksella. Hakuaika on 29.8.–1.10.2018. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.

Lisätietoa: taike.fi

Koneen Säätiön apurahat

Koneen Säätiön myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin. Apurahojen hakuaika on 1.–15.9.2018. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: koneensaatio.fi

Saaren kartanon residenssi

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä. Kahden kuukauden mittaiset yksilöresidenssijaksot sijoittuvat tammi–huhtikuuhun ja syys–joulukuuhun. Yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha. Vuoden 2019 residenssipaikkojen hakuaika on 1.–15.8.2018. Residenssiä haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: koneensaatio.fi/saaren-kartanon-residenssi/

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahat

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahastolta voi hakea yleisiä apurahoja sekä oleskeluapurahoja. Molempien apurahojen hakuaika päättyy 1.10.2018.

Lisätietoa: kulturfonden.net

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Rahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta. Projektituen seuraava hakuaika päättyy 1.10.2018.

Lisätietoa: nordiskkulturfond.org