Suomen Kirjailijaliitto on vuonna 1897 perustettu suomen kielellä kirjoittavien kaunokirjailijoiden taiteilijajärjestö. Liiton tavoitteena ovat kirjailijoiden paremmat työskentelyedellytykset ja vahva ammatillinen asema.


Mikä Kirjailijaliitto on?

Suomen Kirjailijaliiton tehtävänä on vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta. Olemme kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntija. Liitto toimii suomen kielellä kirjoittavien kaunokirjailijoiden valtakunnallinen yhdyssiteenä. Visiomme on hyvinvoiva kirjailija, vahva liitto ja elinvoimainen kirjallisuus.

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttävät jäsenet kevät- ja syyskokouksissa. Kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan toukokuun loppuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouksien päivämäärät päättää johtokunta.

Kevätkokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta. Lisäksi valitaan jäsenet vaalivaliokuntaan. Syyskokouksessa päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Lisäksi valitaan erovuoroisten tilalle johtokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja kirjallisen lautakunnan jäsenet sekä päätetään johtokunnalle ja puheenjohtajalle maksettavista palkkioista.

Toiminnassamme keskeistä on kirjallisuuden edistäminen ja kirja-alan kehittäminen. Olemme aktiivisia kulttuuri- ja taidepolitiikassa, puolustamme tekijänoikeuksia ja pyrimme vahvistamaan kirjailijoiden sosiaali- ja eläketurvaa. Tuotamme kirjailijan työhön liittyvää tietoa median, päättäjien, hallinnon, tutkijoiden, muiden kirja-alan toimijoiden ja lukijoiden käyttöön. Julkaisemme kirjailijan työstä kertovaa Kirjailija-lehteä. Toimimme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Jäsenillemme tarjoamme tietoa, koulutusta, virkistysmahdollisuuksia, työhuoneita ja muita jäsenpalveluja. Juristimme neuvoo jäseniämme kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Kustannussopimuksiin liittyen neuvomme paitsi jäseniämme myös uransa alussa olevia ja vielä liittoon kuulumattomia kaunokirjailijoita. Jaamme apurahoja ja palkintoja.

Arvomme

Kirjallisuuden itseisarvo

Liitto vaalii ja vahvistaa kaunokirjallisuuden asemaa yhteiskunnassa.

Yhteisöllisyys

Liitto on kirjailijoiden oma yhteisö.

Tasavertaisuus

Liitto kohtelee jäseniä tasapuolisesti.

Asiantuntijuus

Kirjailijaliitto on kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntija. Keräämme ja analysoimme ammattia ja kirjallisuuden yhteiskunnallista asemaa koskevaa tietoa ja tunnemme parhaiten kirjailijoiden ammattiin liittyvät asiat. Toimimme kansainvälisesti.

Lisätietoa


Kirjailijaliiton jäsenet

Suomen Kirjailijaliitossa on 894 jäsentä (päivitetty 23.5.2024), jotka toimivat laajasti kaunokirjallisella kentällä kirjoittaen proosaa, lyriikkaa, lasten- ja nuortenkirjallisuutta, esseistiikkaa sekä sarjakuvaromaaneja. 

Kirjailijaliiton jäsenmäärän kehitys vuodesta 1953

Liiton jäsenten ikähaarukka on suuri: iäkkäimmät jäsenet ovat syntyneet 1920-luvulla ja nuorimmat 1990-luvulla. Jäsenten keski-ikä on 59 vuotta. Liiton jäsenistä naisia on 58 % ja miehiä 42 %. Liitto toimii valtakunnallisesti. Suurin osa jäsenistä keskittyy pääkaupunkiseudulle (45 %), Tampereelle (8 %) ja Turkuun (6 %).

Liiton jäsenyyttä voivat hakea suomen kielellä kirjoittavat ammattikirjailijat, jotka ovat julkaisseet vähintään kaksi itsenäisesti luotua kaunokirjallista teosta. Liiton johtokunta käsittelee vuosittain 60–90 jäsenhakemusta, joista noin puolet hyväksytään jäseniksi.