Tilastoja ja selvityksiä kirja-alasta

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Cupore julkaisee tuloksia monessa eri muodossa ja laajuudessa. Monissa koontitutkimuksissa eri taiteenaloilta löytyy myös kirja-alaan ja kirjailijoihin liittyvää tietoa, kuten seuraavissa julkaisuissa:

Taiteilijan työn monet muodot. Taiteen ja kulttuurin barometri 2023
Toim. Minna Ruusuvirta, Anna Kanerva, Kaija Rensujeff ja Aino Leppänen, Cupore 2023

Taiteilijana Suomessa: ammattitaiteilijat Suomessa vuonna 2019
Toim. Maria Hirvi-Ijäs, Sakarias Sokka, Emmi Lahtinen, Vappu Renko ja Aino Leppänen, Cuporen tietovihko 6, 2023

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot

Suomen Kustannusyhdistyksen vuositilasto antaa kuvan edellisen vuoden tuotannosta ja myynnistä kirjallisuuslajeittain ja jakelukanavittain. Se kerätään kaikilta yhdistyksen jäsenkustantajilta. Vuositilaston myyntiluvut perustuvat kustantajien seuraavalle portaalle myymien teosten arvonlisäverottomaan hintaan.

Kirjakauppaliiton tilastot

Kirjakauppaliitto julkaisee kuukausittain eniten myyneet kirjat Mitä Suomi lukee -listalla. Lisäksi Kirjakauppaliitto kerää neljännesvuosittain suurimmilta jäsenliikkeiltä tiedot kirjakauppamyynnin kehittymisestä.

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa aluehallintovirastojen kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Tilastotietokannan avulla on mahdollista tutustua kirjastojen avaintunnuslukuhin sekä niiden muutoksiin.

Luovat ry:n luovien alojen talousluvut

Luovat ry (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) on kotimainen yhteistyöverkosto, joka edistää luovan alan toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön, tekee tekijänoikeusviestintää sekä toimii luovan alan keskustelufoorumina ja tiedonjakajana.

Luovat ry koostaa muun muassa tutkimusta luovien alojen talousluvuista.

Tilastokeskuksen kulttuuritilastot

Tilastokeskuksen Kulttuuritilasto kuvaa tuotantoa, tarjontaa, taloutta, julkista tukea, työvoimaa, koulutusta, harrastusta ja kulutusta eri taiteen- ja kulttuurinaloilla. Tiedot kerätään eri lähteistä, ja ne julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Taidejakulttuuri.fi – kootusti taidealojen tilastoja

Vuoden 2023 lopulla avautunut Taidejakulttuuri.fi -sivusto kokoaa yhteen taidealan tilastoraportteja sekä apurahahakemiston ja yleisiä uutisia alan tietojulkaisuista. Sivusto on syntynyt yhteistyössä OKM:n ja taide- ja kulttuurialan järjestöjen kanssa. Myös Kirjailijaliitto on ollut mukana työssä.

Sivuston tavoitteena on jakaa keskitetysti tutkittua ja tilastoitua tietoa taiteen ja kulttuurin aloilta. Suomessa tuotetaan jo monelta eri taiteen alalta laajasti tilastotietoa, kuten esittävistä taiteista ja kuvataiteen kentästä. Nyt nämä ovat löydettävissä yhdellä sivustolla.

Kirjallisuuden osalta näkökulma on kuitenkin vielä varsin suppea. Tämä johtuu siitä, että ainoat kattavat tilastot, joita kirjallisuuden kentästä tuotetaan, tarkastelevat alaa markkinan ja myynnin näkökulmista. Toistaiseksi puuttuu vielä kattava tiedonkeruu, joka tarkastelisi alaa laajasti eri näkökulmista, kuten tekijöiden toimeentulon, toiminta- ja tulorakenteiden, markkinan kokonaisrakenteen tai rahoituksen muotojen ja määrien näkökulmasta. Nämä ovat edelleen pitkälti yksittäisten järjestöjen ja organisaatioiden selvitysten ja tutkimuksien varassa.

Muita selvityksiä ja tutkimuksia

Taiteilijan työ – taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa
Toim. Pia Houni ja Heli Ansio, Työterveyslaitos 2013

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo
Opetus- ja kulttuuriministerin selvitys, 2010

Taiteilijan asema – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus
Taiteen edistämiskeskuksen tutkimus, 2010

Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2010
Turun yliopiston tutkimus kirjailijoiden taloudellisesta asemasta vuonna 2010

Kirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa 2005
Turun yliopiston tutkimus kirjailijoiden taloudellisesta asemasta vuonna 2005