Hyvät käytännöt ja sopimuksen tekijän muistilista

Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat ja Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä seuraavat hyvät käytännöt, joiden tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa.

Kirjan alan yhdessä sovitut hyvät sopimuskäytännöt toimivat tärkeänä ohjeena kustannussopimuksien solmimiseen. Vaikka niillä ei ole oikeudellista sitovuutta, tulisi niitä kustannussopimuksissa noudattaa. Mikäli yhteisistä säännöistä aiotaan poiketa, tulee se tietysti perustella. Lisäksi kustannussopimuksissa tulee huomioida tekijänoikeuslain pakottava sääntely, kuten lain 28 a § ja 30 a §.

Hyviä käytäntöjä sekä muistilistaa päivitetään parhaillaan. Tarkoituksena on saattaa käytännöt vastaamaan tekijänoikeuslain tekijän asemaa parantavaa sääntelyä.

Hyvät käytännöt:

1. Kustannussopimuksen osapuolet, kirjailija ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.

2. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.

3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat.

4. Sopimuksessa olevat väljät ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika”, käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.

5. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä tarkoitetaan.

6. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten aikataulumuutoksista.

7. Palkkioita koskeva kirjallinen tilitys on selkeä, sisältäen ainakin tekijänpalkkion, myyntimäärät eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleet. Tilitykseen annetaan tarvittaessa lisäselvitystä. (Ks. ohjeellinen taulukko tilityksistä -PDF).

8. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.

9. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen kattamia julkaisumuotoja.

10. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Muistilista kustantajan ja kirjailijan avuksi kustannussopimusneuvotteluihin

Kustannussopimusta solmittaessa on hyvä käydä läpi ja keskustella ainakin seuraavista asioista:

1. Mainitaan nimeltä teos, jota sopimus koskee

2. Määritellään sopimuksen osapuolet, kustantaja ja kirjailija

3. Mainitaan, että kirjailijalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen teokseen, josta sopimusta ollaan solmimassa

4. Määritellään luovutettavat oikeudet eli luetellaan, mitä julkaisuoikeuksia kirjailija sopimuksella luovuttaa kustantajalle.

Ne voivat olla:

 • oikeus julkaista teos painettuna laitoksen
  kirjana
  taskukirjana
  tarvepainatettuna laitoksena (Print-on-demand).
 • oikeus julkaista teos
  sähkökirjana
  äänikirjana
 • oikeus teoksen ulkomaan oikeuksien myyntiin

5. Sovitaan kilpailukiellosta

6. Sovitaan käsikirjoituksen luovutusajankohta

7. Sovitaan tekijänpalkkiosta

 • Palkkion suuruus, tekijänpalkkion tulee olla kohtuullinen korvaus kirjailijan työstä
 • Tilitysvelvollisuus/ tekijänpalkkion maksuaikataulu
 • Taattu ennakko ja taatun ennakon maksuaikataulu
 • Mainitaan tekijän oikeus selvittää tilityksen oikeellisuus eli tekijän tarkastusoikeus

8. Mikäli teoksessa on kuvitusta, sovitaan kuvitussuunnitelmasta ja kuvien tekijänoikeuksista

9. Sovitaan kirjailijan saamat vapaakappaleet eri julkaisumuodoista

10. Määritellään kustantajan oikeudet, joita voivat olla

 • myynninedistämiskappaleet
 • ulkoasusta ja kannesta päättäminen
 • teoksen nimi
 • markkinoinnista päättäminen
 • hinnoittelu
 • jäännöserän makulointi

11. ja velvollisuudet, joita voivat olla

 • kustannustoimittaminen
 • teoksen markkinointi

12. Sovitaan kustannusoikeuden lakkaamisesta ja oikeuksien palautumisesta tekijälle

13. Määritellään miten erimielisyydet sovitellaan, esimerkiksi neuvottelemalla ja sen jälkeen käräjäoikeudessa

14. Päiväys ja allekirjoitukset