Kuusi keinoa säilyttää suomalainen kirjallisuus elinvoimaisena

Kirjailijaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027:

1. Kirjailijan pitää saada työstään korvaus

Tekijänoikeus- ja sopimusjärjestelmää pitää kehittää siten, että kirjailijat saavat aina kohtuullisen korvauksen teostensa levityksestä ja voivat itse aidosti vaikuttaa tekijänoikeuksiinsa. Sujuva sopiminen oikeuksista ja nykyajan digitaalisia vaatimuksia vastaava tekijänoikeuslaki ovat välttämättömiä kirjailijan ammatissa toimimiselle.

2. Kirjailijoille pitää mahdollistaa ammattimainen työskentely

Valtion apurahojen määrää on lisättävä, tasoa korotettava ja apurahajärjestelmää parannettava.

3. Kirjailijoita pitää kohdella työelämässä tasa-arvoisesti

Kirjailijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvaa sekä verotuskohtelua pitää kehittää siten, että se turvaa ammattimaisen kirjailijan työn. Samalla tulee kasvattaa taitelijaeläkkeiden määrää.

4. Laaditaan Suomen historian ensimmäinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma

Kirjallisuusalalla on meneillään suuri toimialan murros, johon päätöksenteon on reagoitava. Valtion tulee tarkastella kirja-alaa tulevalla hallituskaudella omana kokonaisuutenaan ja tehdä selvitykset kirjailijoiden työskentelyedellytysten turvaamisesta, tuotannon tuesta, vienti-investoinneista ja kirjastojen toiminnasta.

5. Edistetään lukevaa elämäntapaa

Lukemista ja kirjallisuutta edistävien tahojen toimintaedellytykset pitää turvata. Samalla on huolehdittava, että vuonna 2021 laadittua Kansallista lukutaitostrategiaa toteutetaan pitkäjänteisesti

6. Kulttuuribudjetti on nostettava vihdoin 1 prosenttiin

Taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus on jäänyt Suomessa kehityksestä jälkeen. Korotuksen yhteydessä taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin osoitetaan budjetista enemmän varoja.