Kirjailijan agentuurit

Kirjailija voi tehdä agentuurisopimuksen, jolla hän valtuuttaa agentuurin neuvottelemaan puolestaan esimerkiksi teoksen käännös-, dramatisointi- ja esitysoikeussopimuksista.

Tekijänoikeus tuottaa kirjailijalle yksinoikeuden määrätä teoksesta myös muutettuna, käännöksenä sekä toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa. Kirjailija voi neuvotella näitä koskevista sopimuksista itse, tai valtuuttaa agentin toimimaan puolestaan. Kirjailija tekee agentuurin kanssa agentuurisopimuksen, jossa määritellään valtuutuksen laajuus ja muut ehdot.

Agentuurin tehtävänä yleensä on edistää myyntiä ja neuvotella sopimuksista sopijakumppanin kanssa, joskus myös solmia sopimuksia kirjailijan puolesta. Jos valtuutus kattaa myös sopimusten solmimisen, on kuitenkin tavanomaista, että jokainen sopimus edellyttää kirjailijan etukäteistä, tapauskohtaista hyväksyntää. Keskeistä, että kirjailijalla on haluamansa laajuinen kontrolli siihen, mitä tehdään.

Keskeinen ehto agentuurisopimuksissa on agentin välityspalkkio. Kotimaisissa dramatisointi- ja esitysoikeusproduktioissa agentuurin välityspalkkio on tavanomaisesti 10 % oikeuksien myynnistä saaduista tuloista. Sopimuskäytännöt Suomessa näiden sopimusten osalta ovat vakiintuneita ja piiritkin lopulta melko pieniä, osapuolet löytävät helposti toisensa. Siten on perusteltua, että agentuurin palkkio kotimaisten sopimusten osalta on pienempi, kuin ulkomaisten.

Ulkomaisten dramatisointi- ja esitysoikeusproduktioiden osalta välityspalkkio on usein 20 %.  Käännösoikeuksien myynnissä kirjallisuusagentin välityspalkkio on ollut Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tavallisesti 25 % saaduista myyntituloista. Viime vuosina on ollut havaittavissa pyrkimystä nostaa osuutta. On tärkeää tiedostaa, ettei dramatisointi- ja esitysoikeuksien myyminen kotimaisille teattereille ole verrattavissa käännösoikeuksien myymiseen. Täten ei ole perusteltua, että välityspalkkio olisi yhtä suuri kuin käännösoikeuksien myymisestä (25 %, joskus 30 %), jota toisinaan ehdotetaan.

Suomessa toimivia kirjallisuusagentuureja ovat Bonnier Rights FinlandElina Ahlback Literary AgencyHelsinki Literary Agency ja Kumma Literary Agency.

Lisäksi moni suomalainen kirjailija käyttää ruotsalaista agentuuria, kuten Hedlund Literary AgencyRights & Brands tai Salomonsson Agency.