Tekijänoikeusjärjestöt

Tekijänoikeusjärjestöt edustavat luovien alojen tekijöitä ja yrityksiä. Ne keräävät tekijöille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, hoitavat käyttölupa-asioita ja edistävät kotimaista kulttuuria. Järjestöjä on luotu eri aloille aloille, jotta luvista ja korvauksista sopiminen olisi helppoa.

Kirjailijoille keskeisimmät tekijänoikeusjärjestöt ovat Sanasto, Kopiosto ja Teosto, joiden kanssa kirjailijan kannattaa tehdä sopimukset.

Sanasto

Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö. Se palvelee kirjallisuuden tekijöitä mm. keräämällä ja tilittämällä käyttökorvauksia, valvomalla tekijänoikeuksia ja neuvomalla tekijänoikeuskysymyksissä.

Rekisteröitymällä Sanaston asiakkaaksi kirjailija valtuuttaa Sanaston myöntämään puolestaan tekstin käyttölupia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sanasto sopii kirjailijoiden puolesta muun muassa teosten käyttämisestä osana Ylen radio- ja televisio-ohjelmia sekä myöntää lupia myös kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen esimerkiksi runoilloissa, yleisissä kirjapiireissä ja seminaareissa.

Kirjailijan kannattaa solmia sopimus, sillä näin hän saa helposti korvaukset teostensa käytöstä. Kirjailija voi kuitenkin sopia teosten käyttämisestä myös itse.

Teosten käyttäjät toimittavat Sanastoon käyttöraportit, jonka perusteella Sanasto laskuttaa käyttäjää. Kertyneet korvaukset tilitetään Sanaston tilitysaikataulun mukaan käytettyjen teosten tekijöille.

Sanasto tilittää kirjailijoille myös teosten kirjastolainaamisesta maksettavat lainauskorvaukset. Korvauksia maksetaan myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä. Rekisteröitymällä Sanaston asiakkaaksi ja lisäämällä kaikki teoksesi ja niiden eri painokset teosluetteloosi saat sinulle kuuluvat korvaukset. Sanasto-sopimuksen solmineet kirjailijat saavat korvauksia myös teostensa käyttämisestä saavutettavuuskirjasto Celiassa.

On tärkeä huomata, että Sanasto ei myönnä Sanasto-sopimuksen nojalla lupia kirjallisten teosten kustantamiseen tai muuhun kustannustoiminnan luonteiseen toimintaan. Tekijän ja kustantajan tärkeä suhde säilyy siis ennallaan. Sanasto hallinnoi niitä oikeuksia, joita tekijät eivät tavallisesti luovuta kustantajille.

Kopiosto

Kopiosto huolehtii, että tekijänoikeuden suojaamia julkaisuja ja audiovisuaalisia teoksia käytetään oppilaitoksissa, yrityksissä ja julkishallinnossa vastuullisesti ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Kopiosto jakaa luovan alan ammattilaisille kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset joko jäsenjärjestöjensä kautta tai henkilökohtaisesti.

Kopiosto toimii linkkinä teosten tekijöiden ja käyttäjien välillä huolehtimalla lupien myöntämisestä sekä teosten käytön valvonnasta tekijöiden puolesta. Suomen Kirjailijaliitto on Kopioston jäsenjärjestö, ja se edustaa kaunokirjailijoita Kopioston toiminnasta päätettäessä, esimerkiksi kun suunnitellaan Kopioston käyttölupia tai sovitaan tekijänoikeuskorvausten jaosta.  

Kopiosto maksaa painettujen ja verkossa julkaistujen kirjallisten teosten käytöstä kerätyt tekijänoikeuskorvaukset jäsenjärjestöilleen. Kirjailijaliitto jakaa nämä korvaukset kirjailijoiden hyväksi apurahoina ja koulutuksina. Esimerkiksi lokakuussa haettavat Kirjailijaliiton työskentelyapurahat rahoitetaan Kopioston tekijänoikeuskorvauksilla.

Kopiosto myy lupia, kerää korvauksia ja valvoo teosten käyttöä tekijöiden antamien Kopiosto-valtakirjojen ja Av-tekijänoikeussopimusten nojalla.

Kopiosto-valtakirja koskee painotuotteissa tai verkossa julkaistujen teosten käyttöä ja Av-tekijänoikeussopimus televisiossa esitettävien ohjelmien käyttöä.

Kun annat Kopiosto-valtakirjan ja/tai Av-tekijänoikeussopimuksen, Kopiosto valvoo puolestasi, että teostesi käytöstä maksetaan korvaus, teoksiasi käytetään luvallisesti ja tekijänoikeuksiasi kunnioitetaan.

Kopioston lupia käyttävät muun muassa oppilaitokset, yritykset ja julkishallinto. Luvat koskevat teosten massakäyttöä esimerkiksi opetuksessa tai muissa tilanteissa, joissa yksittäisen kirjailijan olisi käytännössä mahdotonta sopia itse teostensa käytöstä.

Antamasi Kopiosto-valtakirja tai Av-tekijänoikeussopimus ei vaikuta kustantajasi tai asiakkaidesi kanssa tekemiisi sopimuksiin.

Suomen Kirjailijaliitto kerää Kopiosto-valtuutuksia kahdella eri sopimuksella:

Jos kaunokirjallisia teoksiasi julkaistaan painotuotteina tai verkossa, anna Kirjailijaliitolle Kopiosto-valtakirja. Kopiosto-valtakirja koskee painotuotteissa tai verkossa julkaistujen tekstien ja kuvien jälkikäyttöä. Tällaista käyttöä on valokopiointi, tulostaminen, tallentaminen ja skannaaminen. Voit hyötyä Kopiosto-valtakirjojen perusteella kerätyistä korvauksista esimerkiksi hakemalla Kirjailijaliiton Kopiosto-korvauksilla rahoitettuja apurahoja.

Jos kaunokirjallisia teoksiasi käytetään tv-ohjelmien käsikirjoituksissa, solmi Kirjailijaliiton kanssa Av-tekijänoikeussopimus. Av-tekijänoikeussopimus koskee audiovisuaalisten teosten jälkikäyttöä, esimerkiksi televisio-ohjelmien tallentamista kodeissa ja oppilaitoksissa sekä ohjelmien opetuskäyttöä. Kopiosto maksaa sinulle kertyneet av-korvaukset Av-tekijänoikeussopimuksen nojalla.   

Kirjailijaliitto suosittelee kirjailijaa tekemään molemmat valtuutukset Kopioston valtuutuspalvelussa.

Teosto

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien järjestö. Mikäli kirjailijalla on yksikin sellainen teos (runo, teksti, käännös), joka on sävelletty ja tallennettu tai julkisesti esitetty, kannattaa hänen liittyä Teoston asiakkaaksi. Teosto myöntää esitys- ja tallennusluvat ja tilittää korvaukset kirjailijalle. Teoston asiakkaaksi voi liittyä Teoston verkkosivuilla.

Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista?

Tutustu Kopiraittilaan ja tekijänoikeus.fi -sivustoon.