Tekijänoikeusjärjestöt

Tekijänoikeusjärjestöt edustavat luovien alojen tekijöitä ja yrityksiä. Ne keräävät tekijöille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia, hoitavat käyttölupa-asioita ja edistävät kotimaista kulttuuria. Järjestöjä on luotu eri aloille aloille, jotta luvista ja korvauksista sopiminen olisi helppoa.

Kirjailijoille keskeisimmät tekijänoikeusjärjestöt ovat Sanasto, Kopiosto ja Teosto, joiden kanssa kirjailijan kannattaa tehdä sopimukset.

Sanasto

Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö. Se palvelee kirjallisuuden tekijöitä mm. keräämällä ja tilittämällä käyttökorvauksia, valvomalla tekijänoikeuksia ja neuvomalla tekijänoikeuskysymyksissä.

Rekisteröitymällä Sanaston asiakkaaksi kirjailija valtuuttaa Sanaston myöntämään puolestaan tekstin käyttölupia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sanasto sopii kirjailijoiden puolesta muun muassa teosten käyttämisestä osana Ylen radio- ja televisio-ohjelmia sekä myöntää lupia myös kirjallisten teosten julkiseen esittämiseen esimerkiksi runoilloissa, yleisissä kirjapiireissä ja seminaareissa.

Kirjailijan kannattaa solmia sopimus, sillä näin hän saa helposti korvaukset teostensa käytöstä. Kirjailija voi kuitenkin sopia teosten käyttämisestä myös itse.

Teosten käyttäjät toimittavat Sanastoon käyttöraportit, jonka perusteella Sanasto laskuttaa käyttäjää. Kertyneet korvaukset tilitetään Sanaston tilitysaikataulun mukaan käytettyjen teosten tekijöille.

Sanasto tilittää kirjailijoille myös teosten kirjastolainaamisesta maksettavat lainauskorvaukset. Korvauksia maksetaan myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä. Rekisteröitymällä Sanaston asiakkaaksi ja lisäämällä kaikki teoksesi ja niiden eri painokset teosluetteloosi saat sinulle kuuluvat korvaukset. Sanasto-sopimuksen solmineet kirjailijat saavat korvauksia myös teostensa käyttämisestä saavutettavuuskirjasto Celiassa.

On tärkeä huomata, että Sanasto ei myönnä Sanasto-sopimuksen nojalla lupia kirjallisten teosten kustantamiseen tai muuhun kustannustoiminnan luonteiseen toimintaan. Tekijän ja kustantajan tärkeä suhde säilyy siis ennallaan. Sanasto hallinnoi niitä oikeuksia, joita tekijät eivät tavallisesti luovuta kustantajille.

Kopiosto

Kopiosto edustaa laajaa joukkoa luovan alan ammattilaisia kuten kirjoittajia, kuvantekijöitä, kääntäjiä, näyttelijöitä, ohjaajia ja toimittajia. Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto valvoo ja myöntää lupia muun muassa kirjallisten teosten valokopiointiin ja tv-ohjelmien edelleenlähetykseen ja tallentamiseen.

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Vuonna 2023 uudistetun tekijänoikeuslain myötä Kopiosto-valtakirjan kattavuutta laajennettiin. Muutosten vuoksi tekijöiden tulee päivittää Kopiostolle antamansa valtuutus. Näin varmistetaan, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uusista käyttötavoista.

Kopiosto valtakirja ja Av-tekijänoikeussopimus

Kopiosto myy lupia, kerää korvauksia ja valvoo teosten käyttöä tekijänoikeuden haltijoiden antamien Kopiosto-valtakirjojen ja Av-tekijänoikeussopimusten nojalla. Kopiosto-valtakirjalla kirjailija antaa Kopiostolle oikeuden myöntää lupia teosten käyttöön. Valtakirja annetaan Kirjailijaliitolle, ja liitto siirtää saamansa valtuudet edelleen Kopiostolle. Valtakirja mahdollistaa sen, että teosten käytöstä maksetaan korvauksia ja että tekijänoikeuksia valvotaan. Valtakirjan voi täyttää käsin tai koneella, mutta se palautetaan aina kirjepostitse. Tee valtakirja!

Av-tekijänoikeussopimuksella (eli Sopimuksella tekijänoikeuksien siirrosta) kerätään av-tekijöiltä yksinoikeuksia tietyillä audiovisuaalisten teosten massakäyttöalueilla. Nämä käyttöalueet ovat televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, televisiokanavien edelleen lähettäminen, yleisölle välittäminen, julkinen esittäminen, verkkotallennuspalvelut ja ei-kaupallinen tallennekäyttö sekä hyvitysmaksun hallinnointi. Tarkoituksena on vahvistaa audiovisuaalisten teosten tekijöiden taloudellista asemaa ja heidän teoksiinsa liittyvää määräysvaltaa.

Av-teosten käytöstä korvaukset maksetaan suorina korvauksina tekijöille. Valokopiointikorvaukset maksetaan tekijöitä ja kustantajia edustaville järjestöille. Kirjailijaliitto käyttää nämä korvaukset apurahoihin, palkintoihin ja Kirjailija-lehteen.

Kirjailija, jonka teoksilla on audiovisuaalista käyttöä, solmii Tekijänoikeussopimuksen Kirjailijaliiton kanssa. Liitto siirtää sopimuksessa annetut valtuudet edelleen hallinnoitavaksi Kopiostolle, joka valvoo tekijöiden etua sekä kerää ja tilittää heille korvauksia. Tekijänoikeussopimus siis laajentaa ja vahvistaa niitä valtuuksia, jotka kirjailija on mahdollisesti jo aiemmin antanut Kopioston valvontavaltakirjalla.

Sopimus tehdään sähköisesti Kopioston verkkosivuilla. Halutessasi voit myös tilata paperisen lomakkeen Kopiostosta.

Teosto

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien järjestö. Mikäli kirjailijalla on yksikin sellainen teos (runo, teksti, käännös), joka on sävelletty ja tallennettu tai julkisesti esitetty, kannattaa hänen liittyä Teoston asiakkaaksi. Teosto myöntää esitys- ja tallennusluvat ja tilittää korvaukset kirjailijalle. Teoston asiakkaaksi voi liittyä Teoston verkkosivuilla.

Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista?

Tutustu Kopiraittilaan ja tekijänoikeus.fi -sivustoon.