Suomen Kirjailijaliitto toimii kaunokir­jai­lijan työn ai­neel­listen ja henkisten edellytysten kehittämiseksi sekä suomenkielisen kirjallisuuden edis­tä­mi­sek­si. Liitto tuottaa tietoa kirjailijan ammatista ja kirjailijoiden yhteiskunnallisesta asemasta.

ihminen lukee runokirjaa

Kirjailija suomalaisessa yhteiskunnassa

Kirjailija on taiteen ammattilainen, joka kirjoittaa kaunokirjallisia teoksia kuten romaaneja, esseitä ja runoja. Kirjan kirjoittaminen on pitkä prosessi, joka saattaa kestää vuosia.

Kirja-alaa ei ole olemassa ilman kirjailijaa. Kirjailijaksi tullaan eri reittejä, eikä varsinaista kirjailijakoulutusta tai tutkintoa ole olemassa. Useat kirjailijat kirjoittavat teoksia monen ikäisille lukijoille ja eri kohderyhmille.

Miksi kirjallisuus on tärkeää?

  • Kirja-ala on neljänneksi suurin luovan alan työllistäjä. Kirjallisuuden tekijä työllistää kustantamoita, kirjakauppoja, luku- ja kuunteluaikapalveluita, kirjastoja, elokuva- ja teatterialaa, tapahtuma-alaa, studioita, kirjapainoja ja mediaa. Kerrannaisvaikutukset ulottuvat turismiin ja teollisuuteen.
  • Kirjailijoiden työ pitää yllä ajattelu-, kirjoitus ja lukutaitoamme.
  • Kirjallisuus on isossa roolissa kaikkien, mutta erityisesti lasten ja nuorten, lukutaidon ja sanavaraston kehittymisessä.
  • Kirjallisuuden myötä kielemme pysyy monipuolisena, ilmaisuvoimaisena ja omalaatuisena.
  • Puhuttu kieli on niukempaa kuin kirjoitettu sekä sanavarastoltaan että kielellisiltä rakenteiltaan.
  • Lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja, joilla voi välittää abstrakteja ja monimutkaisia asioita eri tarkkuudella kuin esimerkiksi kuvalla.

Sanalla on samanaikaisesti sekä säilyttävä että uudistava merkitys. Kirjallisuus muuttuu säilyttääkseen ja säilyttää muuttuakseen. Muutos ja historia kulkevat kielessä limittäin.”

Puheenjohtaja Ville Hytönen

Kirjailijaliitto valvoo kirjailijoiden etua

Mitä monimuotoisempaa ja moniäänisempää kirjallisuutta Suomessa tuetaan, sitä paremmin suomalaisten lukutaitoa ja -intoa on mahdollista pitää yllä. Jotta saamme Suomessa nyt ja tulevaisuudessa lukea laadukasta uutta kirjallisuutta, meidän tulee pitää huolta kirjailijoistamme ja varmistaa, että suomalainen kirjailija pärjää työllään.

Kirja-alan tulee panostaa alkutuotantoon. Erityisesti tämä on tärkeää nyt, kun alalla on käynnissä historiallinen muutos kirjallisuuden digitalisoitumisen ja äänikirjojen suoratoistopalveluiden myötä. Muutoin alalta potentiaalisesti saatavat merkittävät työllistämisvaikutukset, vienti ja muu yhteiskunnalle syntyvä aineellinen hyvä eivät voi toteutua.

Kirjailijaliitto antaa lausuntoja kirjailijoiden työhön liittyvistä lakiesityksistä ja selvityksistä, osallistuu kuulemisiin ja erilaisiin työryhmiin. Tekijänoikeusasiat ja tekijänoikeuspolitiikka ovat Kirjailijaliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan ydintä. Keskustelun ylläpitäminen lukemisesta ja lukutaidosta edistää liiton muita tavoitteita.

Kirjailijaliitolla on edustuksia lukuisissa erilaisissa neuvottelukunnissa, foorumeissa ja verkostoissa. Lisäksi liitto järjestää ja osallistuu aktiivisesti seminaareihin ja tilaisuuksiin, joissa se pitää esillä kirjailijoiden asiaa.

Näiltä Kirjailijana yhteiskunnassa -osion alasivuilta löydät kootusti tietoa kirjailijan ammatista, kirjailijoiden edellytyksistä harjoittaa ammattiaan, liiton edunvalvonnasta ja tekemistämme tutkimuksista. Lisäksi olemme keränneet tilastoja ja tutkimuksia kirja-alasta sekä laajemmin taidealasta, joissa kirjallisuus on mukana.


Kaipaatko lisää tietoa kirjailijan ammatin yhteiskunnallisesta merkityksestä?

Kysy lisää Kirjailijaliitosta. Kerromme mielellämme lisää kirjailijan työstä ja kirjallisuuden yhteiskunnallisesta merkityksestä.


Haluatko kirjailijan vierailuille?

Lukukeskuksen vierailupalvelu tuo kirjailijan ja lukijan yhteen.


Käytätkö kirjailijan tekstejä? 

Sanastolta saat helposti luvat kirjallisuuden käyttöön.