Oikeuksien palautuminen

Kirja-alan hyvien käytäntöjen mukaan kustannusoikeuden lakkaamisesta ja oikeuksien palautumisesta tekijälle sovitaan kustannussopimuksessa.

Oikeuksia ei kannata koskaan luovuttaa pysyvästi. Kustannussopimuksessa on tärkeää sopia selkeästi kaikkien sovittujen julkaisumuotojen osalta siitä, kuinka oikeudet voivat palautua takaisin kirjailijalle.

Monesti kustannussopimukset ovat hyvinkin pitkään voimassa. Tämä on kannattavaa niin kauan, kun kirja tuottaa taloudellisesti. Tekijän sopimuksella kustantajalle luovuttamat oikeudet saattavat kuitenkin olla kustantajalla ilman, että kustantaja enää hyödyntää teosta taloudellisesti. Vaikka teosta ei enää aktiivisesti markkinoida ja myydä, oikeudet ovat edelleen kustantajalla. Tällaisissa tapauksissa kirjailijan kannattaa pyytää oikeudet takaisin itselleen, mieluiten kirjallisesti. Kun oikeudet ovat tekijän omissa käsissä, voi niitä hyödyntää jatkossa haluamallaan tavalla. Oikeuksien palautumista voi pyytää julkaisumuodoittain, esimerkiksi niin, että painetun kirjan osalta oikeudet palautetaan, mutta äänikirjan osalta sopimus on edelleen voimassa.

Fyysiset julkaisut

Fyysisten kirjojen osalta yleensä sovitaan, että mikäli teos on myyty loppuun, eikä kustantaja vuoden kuluessa tekijän pyynnöstä ole julkaissut uutta painosta, on tekijällä oikeus purkaa sopimus. Sopimuksen purkautuessa oikeudet palautuvat kirjailijalle. Mikäli sopimuksessa ei ole asiasta mainintaa, noudatetaan tekijänoikeuslain 34 §:ää, jonka mukaan oikeudet palautuvat tekijälle, jos kustantaja ei ole julkaissut uutta painosta vuoden kuluessa.

Digitaaliset julkaisut

Edellä mainittu ei sovellu käytännössä lainkaan digitaalisiin julkaisumuotoihin. E- ja äänikirjaa on hyvin helppo pitää yleisön saatavilla, kun ne on kerran saatettu markkinoille. Niitä ei myöskään voida myydä samalla tavalla loppuun kuin painettua kirjaa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että digitaaliset julkaisumuotojen oikeuksien palautumiseen on sopimuksessa erillinen mekanismi. 

Digitaalisten julkaisumuotojen oikeuksien palautuminen voidaan sitoa esimerkiksi määräaikaan tai vähäiseen myyntiin. Voidaan sopia, että sopimus on voimassa ensin pidemmän määräajan (esim. 3–5 vuotta), minkä jälkeen se jatkuu aina lyhyemmän määräajan (esim.  1 vuosi) kerrallaan, ellei jompikumpi irtisano sopimusta riittävän ajoissa (esim. 3 kuukautta) ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. Toinen vaihtoehto, että oikeudet voivat palautua, mikäli julkaisumuodosta tietyn ajan (esim. 1 kalenterivuosi) kuluessa kertynyt tekijänpalkkio jää alle tietyn euromäärän. Tällöin raja kannattaa asettaa tarpeeksi korkealle niin, ettei ainakaan hyvin vähäinen myynti ole esteenä oikeuksien palauttamiselle. Kummassakaan mallissa oikeudet eivät siis palaudu automaattisesti, vaan kyse on siitä, että tiettyjen edellytyksen vallitessa kirjailijalla on mahdollisuus palauttaa oikeudet. 

Milloin ajankohtaista?

Oikeuksien palautusta kannattaa pyytää kun ainakin

  • kun kirja on loppuunmyyty
  • kun kustantaja ilmoittaa hävittävänsä kirjan loppuvaraston
  • kun kirjailija vaihtaa kustantajaa
  • kun vanha kirja ei tuota enää taloudellisesti

Kustantajan kiinnostus kirjaa kohtaan kestää tietyn ajan. Tämän jälkeen kirjailija voi tiedustella, kiinnostaako kirja vielä kustantajaa ja onko se halukas ottamaan esimerkiksi uusintapainoksia. Saatuaan oikeudet itselleen kirjailija voi itse määrätä teoksensa jatkokäytöstä. Jatkokäytössä täytyy kuitenkin muistaa, että oikeuksien palautus koskee kirjan tekstiä, ei esim. kirjan kansikuvaa, joka ei kuulu kirjailijan tekijänoikeuteen.

Miten haetaan?

Oikeuksien palautusta pyydetään kirjallisesti, esim. sähköpostitse. Osoita viesti kustantamosi kustannusjohtajalle.

Katso kustannussopimuksestasi kohta, jossa sovitaan oikeuksien palautuksesta. Se löytyy usein sopimuksen loppupuolelta ja on otsikoitu esim. otsikolla ”Kustannusoikeuden voimassaolo”, ”Sopimuksen päättyminen”. Tuo sopimuksen kohta on peruste oikeuksien palauttamiselle – viittaa siihen.

Pyydä oikeuksien palautusta teos teokselta kirjat nimeltä mainiten. Säästä kirjeenvaihto, että voit tarvittaessa näyttää, että oikeudet on palautettu asianmukaisesti.

Tekstin voi muotoilla vapaasti. Alla esimerkkimuotoilu.

Mallikirje

Kustannusosakeyhtiö XX:lle
Viite: Kustannussopimus

Viitaten edellä mainittuun kustannussopimukseeni ja sen x kohtaan pyydän kustantajaa käyttämään sopimuksenmukaista oikeuttaan uuden painoksen julkaisemiseen. Ellei kustantaja halua tätä oikeuttaan käyttää, pyydän, että se ilmoittaa asiasta minulle kirjallisesti, jolloin teoksen kustannusoikeudet palautuvat minulle.

TAI

Viitaten edellä mainittuun kustannussopimukseeni ja sen x kohtaan, jossa sovitaan digitaalisten julkaisumuotojen palautumisesta, pyydän kustantajaa kirjallisesti vahvistamaan, että teoksen ääni- ja e-kirjan oikeudet palautuvat minulle.

Paikka, päiväys, allekirjoitus