Äänikirjasta sopiminen: Kirjailija, muista neuvotella!

Kirjailijan sopiminen teoksensa käytöstä perustuu tekijänoikeuksiin. Kirjailija päättää kustannusopimusta tehtäessä siitä, mihin julkaisumuotoihin hän luovuttaa oikeudet kustantajalle. Kirjailijan ei tarvitse luovuttaa oikeuksia äänikirjaan lainkaan. Jos äänikirjan oikeudet luovutetaan, tulee myös sitä koskevista ehdoista neuvotella.

Kirjailijaliitto suosittelee tällä hetkellä, että tekijät neuvottelisivat äänikirjasta oman erillisen sopimuksen. Näin on voinut toimia jo tähänkin saakka, mutta yleisempi tapa on ollut, että kustannussopimuksissa on kirjaus, jonka mukaan kustantaja voi luovuttaa sille luovutettuja oikeuksia kolmansille osapuolille, kuten suoratoistopalveluille. Kustantaja siten edustaa kirjailijaa neuvotteluissa suoratoistopalveluiden kanssa.

Erillinen sopimus mahdollistaa selkeyden ja läpinäkyvyyden lisäksi kirjailijalle itselleen oman teoksen äänioikeuksien hallinnoinnin, myynnin ja sopimisen. Monet suoratoistopalvelut tekevät jo nyt suoria sopimuksia ja tilauksia ääniteoksista kirjailijoiden kanssa. Kirjailija voi myös esimerkiksi halutessaan lukea teoksen itse tai maksaa itse lukijalle, ja laittaa sen jakeluun sellaisten digialustojen kautta, joiden kanssa voi itse neuvotella hinnan ja sen, onko äänikirja myynnissä kappaleittain, vai kuukausittain veloitettavan kuunteluoikeuden kautta.

Oikeasuhtainen ja asianmukainen korvaus

Vuosi sitten voimaan tulleen tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen teoksensa hyödyntämisestä. Lisäksi tekijällä on oikeus saada vähintään kerran vuodessa itselleen kattavat ja merkitykselliset tiedot sisältävä selvitys teoksensa hyödyntämisestä. Säännökset ovat pakottavaa lainsäädäntöä, ja kirjailijan sopimuskumppanin eli yleensä kustantajan tulee ottaa ne huomioon.

Kustannussopimuksissa sovitaan, että tekijä saa äänikirjasta x % kustantajan saamasta arvonlisäverottomasta myyntitulosta. Vakiintuneesti sovitaan, että kustantaja päättää teoksen hinnoittelusta, eli myös siitä, mihin hintaan teos myydään suoratoistopalveluihin. Tekijänpalkkioprosentti äänikirjalle on sopimuksessa sama riippumatta siitä, myydäänkö äänikirja yksittäismyynnissä vai suoratoistopalvelussa. Palkkio ilmoitetaan tilityslaskelmassa per myyty kappale.

Suoratoistopalveluissa ei kuitenkaan myydä kappaleita vaan minuutteja. Palkkio siis määräytyy täysin eri tavalla, mutta silti sen määräytymisestä sovitaan sopimuksessa samalla tavalla. Ongelma on, että kirjailija ei tiedä, mistä hän neuvottelee suoratoistopalveluiden palkkioiden kohdalla. Kirjailija ei tiedä hintaa, josta tekijänpalkkio suoratoistopalveluiden myynneistä maksetaan tekijälle.

Kirjailijaliiton näkemyksen mukaan uusi tekijänoikeuslain sääntely edellyttää kustannussopimuksien ehtojen uudelleen tarkastelua. Lainsäätäjä ei anna juurikaan ohjeita asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen määrittelyyn. Kuitenkin lain esitöissä (HE 43/2022 vp.) todetaan, että rojaltisopimuksiin perustuvat korvaukset yleensä kasvavat teoksen kaupallisen menestyksen mukaisesti. Lainsäätäjäkin siis olettaa, että tekijänpalkkioprosentti nousee progressiivisesti teoksen myynnin menestyessä. Tämän tulisikin olla pääsääntö kustannussopimuksissa. Tällä hetkellä palkkioiden porrastus on harvoin sopimuksissa mukana. Jos palkkio nousee, niin porrastukset ovat yleensä epärealistisia ja prosentin nousu turhan maltillinen. Kirjailija ei siis tosiasiassa hyödy sen enempää.

Kirjailijaliiton suosittelee nykyisten tilityksien raportointikäytäntöjen päivittämistä uuden sääntelyn valossa etenkin suoratoistopalveluista saatavien äänikirjojen tekijänpalkkioiden osalta. 

Kun ryhdyt sopimaan äänikirjasta

Äänikirjasta sopiessa kannattaa aina neuvotella. Myös kustantajat kannustavat tekijöitä aktiiviseen neuvotteluun. Äänikirjasta sopiessa kannattaa pohtia seuraavia seikkoja ja pyrkiä neuvottelemaan niistä:

  1. Kirjailija voi halutessaan päättää, julkaistaanko kirja myös äänikirjana.
  2. Jos äänikirja julkaistaan, kannattaa siitä tehdä erillinen äänikirjasopimus.
  3. Kirjailijan kannattaa ehdottaa erillistä palkkiota siitä, että kustantaja saa muuttaa kirjallisen teoksen äänikirjaksi. Huom. kyseessä ei ole ennakko vaan oma erillinen maksu.
  4. Kirjailija voi neuvotella antaako hän äänikirjan myyntiin suoratoistopalveluihin, vai ainoastaan yksittäismyyntiin. Suoratoistopalvelu on palvelu, jossa kuluttajille myydään aikaa ei yksittäisiä teoksia.
  5. Kirjailija voi neuvotella uutuusäänikirjan julkaisusta suoratoistopalveluissa vasta tietyn ajan jälkeen, esimerkiksi 6 kk.
  6. Kirjailijan kannattaa pyytää etukäteen tietoa sopimuksen ehdoista ja erityisesti hinnasta, jolla kustantaja lisensoi äänikirjan oikeudet suoratoistopalveluihin. Tekijällä on oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen palkkioon. Ilman riittävää tietoa palkkiosta ei voi neuvotella.
  7. Kirjailija kannattaa pyrkiä neuvottelemaan uutuusäänikirjalleen korkeampi hinta tietyksi ajanjaksoksi esimerkiksi 12 kk. Erityisesti tämä koskee suoratoistopalveluita.
  8. Kirjailijan kannalta parasta on, että tilitystiedot saa jakelukanavakohtaisesti tarkasti yksilöitynä (= ei keskiarvohintoja!). Äänikirjan kohdalla suoratoistopalveluissa myytyjen teosten minuuttihinta sekä yksittäiskappaleina myytyjen äänikirjojen hinta.
  9. Kirjailijalla on oikeus vaikuttaa teoksensa lukijaan. Tekijä voi lukea teoksensa myös itse.
  10. Äänikirjasopimuksen voimassaolosta tulee sopia selkeästi. Sopimus voi olla voimassa ensin määräajan, esimerkiksi 1–3 vuotta, minkä jälkeen se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana aina kuusi kuukautta kerrallaan, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta.

Yhteenvetoa

Suoratoistopalveluiden osalta kustannussopimuksiin liittyy paljon epäselvyyksiä. Jos et ole varma sopimuksen ehdoista ja koet että sinulla ei ole tarpeeksi tietoa hinnasta ja muista ehdoista suoratoistopalveluihin liittyen, harkitse oikeuksien luovuttamista suoratoistopalveluihin.

Mikäli kirjasi ovat sopimuksen mukaan äänikirjana myynnissä suoratoistopalveluissa, mutta et ole tyytyväinen saamaasi korvaukseen tai tilitystietojen avoimuuteen, kannattaa kääntyä kustantajan puoleen. Voit pyytää esimerkiksi tarkennuksia tilityslaskelmiisi tai teoksen poistamista suoratoistopalveluista myös kesken sopimuskauden (esimerkkitapaus Laura Lindstedt). Nämä ovat sovittavissa olevia asioita, ja kustantajan tulisi kunnioittaa tekijän pyyntöä.

Äänikirjan yksittäismyynnistä (ei suoratoistopalveluissa), jossa teoksen hinta on korkeampi ja helpommin hahmotettavissa sopimustilanteessa, voi sopia entiseen tapaan, koska kyseessä on kappalemyynti.

Muista neuvotella!

Kirjailija, muista aina neuvotella sopimuksistasi!

Kirjailijaliiton Tulotutkimuksen 2023 mukaan vain 38 % tekijöistä neuvottelee sopimuksista. Niistä, jotka neuvottelivat jopa 24 %:lle neuvotteleminen vaikutti myönteisesti sopimuksen lopputulokseen.