Kirjailija, vaadi kustantajalta tarkat tilityslaskelmat erityisesti äänikirjojen osalta

Kustannussopimuksien tilityslaskelmat toimitetaan kirjailijalle keväisin, viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tekijänoikeuslain vuosi sitten voimaan astuneen uuden säännöksen mukaan tilityslaskelmista tulisi nykyään löytyä seuraavat tekijänoikeuslain edellyttämät tiedot:

Tekijällä on oikeus saada säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, ajantasaiset, merkitykselliset ja kattavat tiedot teoksensa hyödyntämisestä siltä, jolle hän on luovuttanut oikeutensa tai yksinomaisen käyttöluvan. Selvityksen tulee sisältää tiedot teoksen hyödyntämisestä, siitä syntyneistä tuloista ja tekijälle maksettavasta korvauksesta kaikkien hyödyntämistapojen osalta. (Tekijänoikeuslaki 30 a § ”Selvitys teoksen hyödyntämisestä”)

Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että tekijä saa totuudenmukaisen selvityksen kaikista teoksen hyödyntämisestä syntyneistä tuloista. Kirjailijaliiton mielestä on selvää, että uuden sääntelyn valossa nykyisiä tilityksien raportointikäytäntöjä tulisi päivittää, etenkin luku- ja kuunteluaikapalveluista saatavien äänikirjojen tekijänpalkkioiden osalta. Liiton teettämän tulotutkimuksen 2023 mukaan vain 4 % vastaajista tietää tarkalleen, mistä hinnasta tekijänpalkkio maksetaan luku- ja kuunteluaikapalvelussa. 

Liitto suositteleekin jäseniään pyytämään mahdollisimman tarkat tilityslaskelmat erityisesti luku- ja kuunteluaikapalveluihin myydyistä äänikirjoista. Jokaiselta palveluntarjoajalta (BookBeat, Storytel, Nextstory jne.) kannattaa vaatia erikseen tarkat tilityslaskelmat, koska eri yritykset myyvät ja tilittävät teoksista kertyneitä tekijänoikeustuloja eri logiikoilla. Liiton tietojen mukaan tilityslaskelmissa ilmoitetaan luku- ja kuunteluaikapalvelusta kertyvä palkkio usein kappalekohtaisesti, vaikka palveluissa ei myydä kappaleita. Jos palkkio kertyy minuuttiperusteisesti, tulisi kirjailijan saada tietää a) kuinka monta minuuttia teosta/teoksia on kuunneltu ja b) mikä on minuutin tarkka hinnoittelu eri palveluissa.

On selvää, että kirjailijan tulee saada tieto kaikista tuloista, joita teoksen hyödyntämisestä on syntynyt luku- ja kuunteluaikapalveluissa. Ilman riittäviä tietoja siitä, millä hinnalla kustantaja myy kirjailijan teosta eteenpäin eri jakelukanaviin, kirjailija ei pysty arvioimaan sopimuksen kannattavuutta ja sitä, onko palkkiotaso asianmukainen ja oikeasuhtainen.

Jos näitä tietoja ei saa kustantajalta, voi kirjailija lain mukaan vaatia niitä suoraan kolmannelta osapuolelta eli luku- ja kuunteluaikapalvelulta. Kirjailijalla on oikeus saada tilitystiedot, vaikka tietoihin sisältyisi liikesalaisuuksia. Kaikki tieto ei voi olla liikesalaisuuden piirissä ja kustantajan tai luku- ja kuunteluaikapalvelun tulee selkeästi ilmaista ja yksilöidä, mikä tieto on liikesalaisuutta. Näitä tietoja kirjailija ei saa oikeudettomasti käyttää, esim. julkaista tietoja somessa.

Kustannussopimuksella kirjailija on valtuuttanut kustantajan neuvottelemaan puolestaan luku- ja kuunteluaikapalvelun kanssa teoksen lisensoinnin ehdoista. Yksi keino saada näistä sopimuksista ja neuvotteluista lisää tietoa, on jatkossa vaatia pääsyä mukaan sopimusneuvotteluihin. Näin kirjailija saisi suoraan tietoa sopimuksien ehdoista, muun muassa hinnasta. Sen pohjalta kirjailijan olisi helpompaa arvioida, onko tarjottu sopimus kannattava.

Kirjailija muista, että edellä mainitut tekijänoikeuslain uudet säännökset ovat pakottavaa lainsäädäntöä. Niiden tarkoitus on nimenomaan parantaa kirjailijan heikkoa neuvotteluasemaa eli auttaa kirjailijaa kustannussopimusta tehtäessä. Säädökset velvoittavat kustantajaa ja muita sopimuskumppaneita, joille tekijänoikeudet on luovutettu. Näin ollen niistä ei voida sopia toisin.