E-ainestojen lainauskorvausta koskevan hankkeen lainvalmistelusta tehtiin oikeuskanslerille kantelu. Oikeuskanslerin tuoreen ratkaisun mukaan OKM ei noudattanut kaikkia lainvalmistelulle asetettuja vaatimuksia eikä täyttänyt täysin perustuslain 14 §:ssä turvattujen osallistumisoikeuksien asettamia vaatimuksia. 

Perustuslain 14 §:ssä suojataan osallistumisoikeus, johon liittyy myös lainvalmistelun avoimuus. Tekijänoikeuslain muuttamisen yhteydessä hallituksen esityksestä ei järjestetty yleistä kuulemistilaisuutta. Kuulemistilaisuuteen valmistautumiseen ja kirjallisen lausunnon antamiseen varattu aika oli liian lyhyt.

Avoimella lainvalmistelulla turvataan perusoikeuksia, eikä niistä voida poiketa esim. kiireeseen vedoten. Ratkaisu on tärkeä muistutus kaikille ministeriöille siitä, että riittävät osallistumisoikeudet on aina taattava.

Lisätietoa: Tekijänoikeuslain muuttamisen yhteydessä puutteita kuulemisen järjestämisessä | Valtioneuvoston oikeuskansleri