Suunta-palkinto 2021 Kirjan talo ry:lle

post image

Suomen Kirjailijaliiton Suunta-palkinto on myönnetty Kirjan talo – Bokens hus ry:lle. Palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai toimijalle, joka on erityisellä tavalla edistänyt kirjallisuutta ja kirjallisuuden harrastamista omalla paikkakunnallaan. Palkinto on suuruudeltaan 1000 € ja kompassi.

Vuonna 2007 perustettu Kirjan talo ry on kirjallisuutta monipuolisesti edistävä yhdistys ja kirjallisuuden aluekeskus, joka on vuodesta 2008 lähtien toiminut Turussa Aurajoen rannalla, rakennuksessa nimeltään Kirjan talo. Talosta on muodostunut kolmentoista toimintavuotensa aikana Varsinais-Suomen kirjallisen kulttuurin tukiranka ja kohtaamispaikka, jossa uudet kirjalliset ideat syntyvät ja aiemmin kehitettyjä työstetään. Talossa järjestetään monipuolista sanataiteen ja luovan kirjoittamisen opetusta, ja sen suojissa toimii niin kustantamoja, kirjoittajayhdistyksiä kuin kirjallisuuslehtiä. Lisäksi talo tarjoaa työhuoneita taiteilijoille.

Paitsi pyörittää fyysistä kohtaamispaikkaa, Kirjan talo ry kustantaa myös julkaisuja ja tuottaa kaupunkikulttuuria runoklubien ja kirjailijavierailujen muodossa. Yhdistys on varsinaissuomalaisen kirjallisen kentän keskeinen voima ja sateenvarjo, jonka alle mahtuu monenlaista kirjallista hanketta ja projektia.

”Korona-aika on tuonut entistä selvemmin esille sen, että kirjailijan työ on yksinäistä. Kirjailija tarvitsee kipeästi erilaisia kohtaamispaikkoja, kontakteja ja tukiverkostoja, jotka innostavat ja auttavat. Kirjalliset yhdistykset ja pienet tapahtumajärjestäjät ovat usein vailla tiloja, ja tämä haittaa niiden toimintaa. Kirjan talo on voinut vastata kaikkiin näihin tarpeisiin. Sen seinien sisällä on tehty haaveista totta ja pienestä suurta”, Kirjailijaliiton varapuheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila toteaa.

”Syksyllä saadun tiedon mukaan Kirjan talo joutuu luopumaan nykyisistä tiloistaan keväällä 2022 vuokrasopimuksen päättymisen myötä. Kodittomiksi jää useita taide- ja kulttuurialan yhdistyksiä, työryhmiä ja toimijoita. Suomen Kirjailijaliitto yhtyy monien hartaaseen toiveeseen siitä, että Turun kaupunki turvaisi tärkeän työn jatkuvuuden, osoittaisi arvostustaan ja antaisi kodittomiksi jääville toimijoille uudet pysyvät ja saavutettavat toimitilat.”

Palkinto jaettiin Kirjan talossa järjestetyssä tilaisuudessa torstaina 4.11.2021. Palkinnon vastaanotti Kirjan talon toiminnanjohtaja Petri Tähtinen, palkinnon jakoi Suomen Kirjailijaliiton varapuheenjohtaja, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila.

Kirjailijaliitto on jakanut palkintoa vuodesta 2004 lähtien.