Kirjailijaliiton juristi Eeva Asikainen: tekijänoikeus ja lähioikeus ovat eri asioita

post image

Tekijänoikeuslaissa säädetään kahdesta eritasoisesta suojasta: tekijänoikeudesta ja lähioikeudesta.

Kirjailija on tekijä → tekijänoikeus teokseen ja määrää siitä yksinoikeudella.

Äänikirjan lukija on esittävä taiteilija → lähioikeus kirjallisen teoksen suulliseen esitykseen.

Kirjailija päättää kirjansa julkaisumuodoista ja voi kieltää äänikirjan tekemisen.

Tekijänoikeuslaissa tekijän ja lähioikeuden omaavan esittävän taiteilijan oikeudet on määritelty selkeästi ja yksiselitteisesti.

Lainauskorvaukset ovat kompensaatiota kirjailijalle menetetystä tulosta. Uuden korvauksen tavoitteena on mahdollistaa tekijöille nykyistä lainauskorvausta vastaava korvaus kirjojen ja äänikirjojen sähköisessä muodossa tapahtuvasta kirjastokäytöstä.

Käsillä olevassa debatissa on kyse siitä, että uudessa lakiehdotuksessa äänikirjan lukijoille kuitenkin ehdotetaan oikeutta korvaukseen ontuvin perusteluin. Näyttelijäliitto on myös tätä vaatinut näyttelijöiden tekijänoikeuksiin ja tasavertaisuuteen vedoten.

Ehdotus on ongelmallinen, sillä tekijä ja esittävä taiteilija eivät nauti samanlaista lain tuomaa suojaa. Lisäksi esittävien taiteilijoiden erityiskohtelu tässä asiassa ei olisi tasavertainen ratkaisu. Lähioikeuden suojaa nauttii myös nimittäin äänitallenteen tuottaja.

On totta, että äänikirjojen suosio kaupallisella puolella on ollut huimaa. Lisäkorvauksesta suullisesta esittämisestä näyttelijöiden tulisikin neuvotella kaupallisten toimijoiden kanssa.