Kirjailijaliiton äänikirjakyselyn tulokset

Suomen Kirjailijaliitto teki maaliskuussa 2024 äänikirjakyselyn jäsenistölleen osana hallinnoimaansa Kirjallisuus digitaalisessa murroksessa -hanketta. Kyselyyn vastasi 169 kirjailijaa.

Kysely antaa tilannekuvan kaunokirjailijoiden näkemyksistä äänikirjoihin liittyen. Äänikirjakyselyn tulokset osoittavat, että äänikirjoista erityisesti suoratoistopalveluissa maksettavat tekijänoikeuskorvaukset ovat liian alhaisia. Viidessä vuodessa kaunokirjailijan kirjallisen työn mediaanitulot ovat pienentyneet peräti 25 % (Tulotutkimus 2023).

Erityisesti ongelma koskee uutuuskirjojen jakelua suoratoistopalveluissa liian alhaisella hinnalla. Kirja-alan kaupallinen logiikka perustuu uutuuskirjan myyntiin, samoin kuin kirjailijan tulot. Uutuuskirjan soisi päätyvän alennusmyyntiin suoratoistopalveluihin vasta sitten, kun sen koko myynti- ja markkinointipotentiaali on saatu hyödynnettyä kokonaan.

Kyselyyn vastaajien mukaan suurimmat haasteet kirjojen äänitallenteiden jakelussa suoratoistopalveluissa ovat:

  1. liian pieni korvaus kirjailijalle (89,3 %)
  2. kirjailijan heikko neuvotteluasema (49,7 %) ja
  3. luku- ja kuunteluaikapalveluiden liian alhainen hinta kuluttajille (43,2 %).

Tämän lisäksi huolta kirjailijalle aiheuttaa kirjan äänitallenteen hinnan epämääräisyys sopimusta tehtäessä. Kirjailijat kokevat, että kustantaja ei neuvottele kirjailijan edun mukaisia sopimuksia suoratoistopalveluiden kanssa.

Kirjailijoiden mukaan seuraavat seikat vaikuttaisivat parhaiten tekijän aseman parantumiseen suhteessa kirjan äänitallenteeseen:

  1. äänikirja ilmestyy tietyn ajan jälkeen painetun kirjan ilmestymisestä (71,4 %)
  2. äänikirjaa myydään yksittäiskappaleena kuukausimaksun sijaan (47,6 %)
  3. uutuuskirjan hinta luku- ja kuunteluaikapalveluissa on korkeampi (40,5 %)

Lisäksi iso osa vastaajista (33,9 %) kannatti kirjan äänitallenteesta tehtäväksi kokonaan erillistä sopimusta samaan tapaan kuin esimerkiksi kirjan käännöksistä tai dramatisoinneista sovittaessa.

Kysyttäessä äänikirjan lukijasta, kyselyyn vastanneiden kirjailijoiden mukaan kirjan äänitallenteen lukijaksi sopisi parhaiten ääninäyttelijä (76,2 %) tai kirjailija itse (58,9 %). Tekoälyä sen sijaan kannatti ainoastaan 11,9 % vastaajista.

Yhteenveto

Kyselystä nousee jälleen esiin se tosiasia, että Suomessa kirja-alalle 2010-luvun puolessa välissä rynnistäneet suoratoistopalvelut ja niihin liittyvä digitaalinen alustatalous murtavat kirjallisuuden tekijän asemaa ja ansaintaa. Niin kauan kuin kirjailija saa suoratoistopalvelusta uutuuskirjastaan 80 % vähemmän tekijänoikeustuloa (0,50 €) kuin mitä hän saa samasta uutuudesta painetussa formaatissa (3 €), kannattaa kirjailijan pohtia, haluaako hän antaa äänikirjansa näillä ehdoilla suoratoistopalveluille.

Sopimuksen kannattavuuden ja reiluuden arviointi on kirjailijalle lähes mahdotonta, koska hän ei saa tarpeeksi tietoa sopimuksen tekemisen pohjalle. Vain 4 % kaunokirjailijoista tietää tarkan hinnan, jolla kirja myydään suoratoistopalvelulle. Äänikirjan yksittäismyynnissä kirjakohtaisen rojaltin arviointi on helpompaa kirjan ulosmyyntihinnan perusteella. Suoratoistopalveluissa tämä arviointi on tällä hetkellä mahdotonta. Jos kustantaja ei jaa tietoa, jolla hän on teoksen lisensoinut suoratoistopalveluun, ei kirjailija tiedä, millä hinnalla hänen teostaan hyödynnetään.

Miten tästä eteenpäin?

Kirjailijaliitto peräänkuuluttaa nyt aktiivisuutta kustantajilta ja suoratoistopalveluilta, että he lähtisivät avoimesti ja ennakkoluulottomasti hakemaan ratkaisuja siihen, että heitä taloudellisesti hyödyttävä digitaalinen murros hyödyttäisi myös koko alan kannalta täysi välttämätöntä alkutuotannon tekijää, eli kirjailijaa. Kirjailijat suosivat jatkossa kustantamoita ja suoratoistopalveluita, joiden sopimukset takaavat heille parhaat tulokset.

Kirjailija, muista neuvotella!

Liitto haluaa myös muistuttaa kaikkia kirjailijoita siitä, että jos he haluavat luovuttaa kustannussopimusta tehdessään myös äänikirjan oikeudet, tulee myös sitä koskevista ehdoista aina neuvotella kustantajan kanssa.

Kuitenkaan näin ei selvästikään aina ole. Kirjailijaliiton Tulotutkimuksesta 2023 käy ilmi, että vain 38 % tekijöistä neuvottelee sopimuksista. Niistä, jotka neuvottelivat jopa 24 %:lle neuvotteleminen vaikutti myönteisesti sopimuksen lopputulokseen.

Kirjailija, muista siis aina neuvotella sopimuksistasi! Siitä on useimmiten hyötyä, eikä koskaan mitään haittaa.

Kirjailija, lue Kirjailijaliiton ohjeet äänikirjasopimuksen tekemiseen.