Kirjailijajärjestöjen lausunto kulttuuripoliittisen selonteon työryhmälle

Kirjailija- ja kääntäjäjärjestöt antoivat yhteisen lausunnon kulttuuripoliittisen selonteon ohjausryhmälle kirja-alaa vahvistavista toimenpiteistä, joiden myötä kotimaisilla kielillä laaditulla kirjallisuudella ja niiden tekijöillä on vahva tulevaisuus. Järjestöt toivovat, että selonteossa näkyvät luovan alan ammattilaiset eli tekijät erityisesti siitä näkökulmasta, miten valtio voi heidän työtään edistää ja mahdollistaa.

post image

Kirja-ala voi mahdollistaa sekä tekijöille että suomalaiselle yhteiskunnalle paljon aineellista ja kulttuurista hyvää. Järjestöt toivovat, että kirja-alan tulevaisuuden tarpeet kartoitetaan kulttuuripoliittisessa selonteossa kolmesta näkökulmasta:

 1. Kirjallisuuden tekijöiden toimeentulo ja toimintaedellytykset
 2. Kirja-ala ja sen arvoketjut liiketoimintana
 3. Lukemisen ja lukutaidon edistäminen

Keinoja näiden saavuttamiseksi ovat:

 1. Tehdään toimialakohtainen selvitys kirja-alalta, jotta päätöksiä pystytään tekemään riittävällä alakohtaisella tietopohjalla
 2. Kehitetään kirjallisuuden ammattilaisten rahoitusjärjestelmää.
 3. Viedään loppuun suunnitelma tasavertaisen sosiaaliturvan rakentamisesta taiteen tekijöille.
 4. Kehitetään tekijänoikeuslainsäädäntöä siten, että se suojaa luovaa työtä, vaikka tavat kuluttaa kirjallisuutta ja kulttuuria muuttuvat.
 5. Suojataan kirjallisuuden tekijöiden neuvotteluasemaa ja oikeuksia oman työnsä tuloksiin tarvittaessa kansallisella lainsäädännöllä.
 6. Tuodaan kaikki kirjallisuuden kirjastokäyttö vastuullisesti korvauksen piiriin.
 7. Sujuvoitetaan kirjallisuuden jälkikäytöstä sopimista ja kasvatetaan teosten luvallista käyttöä. Tämä lisää luoville aloille tulevaa yksityistä rahaa ja uusia liiketoimintamalleja.
 8. Lasketaan kirjan arvonlisävero Suomessa nollaan.
 9. Turvataan kirjastojen resurssit toteuttaa lakisääteistä tehtäväänsä.
 10. Tehdään suomalaisista maailman lukutahtoisin ja -taitoisin kansa.

Näillä toimilla kirjallisuuden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskunnan sivistykseen ja kehitykseen saadaan voimakkaaksi. Selonteon tulevaisuusnäkymässä vuonna 2045 kirja-ala on merkittävä luovan alan työllistäjä, lukutaidon edistäjä ja kaikkien alojen osaamistason kehittäjä. Muuttuvassa maailmassa kriittinen lukutaito on ymmärretty elimelliseksi osaksi turvallisuutta ja kriisienhallintaa ja siihen panostetaan vahvasti myös taloudellisesti.

Suomen Kirjailijaliitto
Finlands svenska författareförening
Sanasto
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund
Suomen tietokirjailijat


Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan asettama asiantuntijatyöryhmä on valmistellut kulttuuripoliittista selontekoa viime syksystä saakka. Kirjallisuutta ryhmässä ovat edustaneet kirjailijat Ville Hytönen (liiton puheenjohtaja) ja Juha Itkonen.

Selonteko valmistuu kesällä, ja hallitus antaa sen eduskunnalle syyskaudella 2024.