Aja

Artikkelit

Artikkelit

Lausunto: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023

Tulevassa budjetissa on otettava huomioon kirjailijoiden toimeentuloon liittyvät epäkohdat ja korjata seuraavat: kirjailijoiden pitää saada lainauskorvauksia myös e-lainoista 1 milj. euroa; nykyisten lainauskorvausten tasokorotukset Pohjoismaiselle tasolle 1,5 milj. euroa; taiteilijoiden sosiaaliturvan parantaminen ja taiteilijaeläkkeiden määrää nostaa; kulttuurin tuki valtion budjetissa on nostettava vähintään 1 prosenttiin ja taiteilija-apurahoihin on osoitettava enemmän varoja; kirjailijoille pitää korvata tasavertaisesti muiden taiteen alojen kanssa koronan aiheuttamia tulonmenetyksiä.

Kirjallisuusalan tilanteen selvittämiseksi kirja-alan ja lukemisen murroksen aikana on tarpeellista laatia Suomen kirjallisuuspoliittinen ohjelma, jossa kirjallisuutta ja kirja-alaa tarkastellaan tulevalla hallituskaudella valtion toimesta omana kokonaisuutenaan.

KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.10.2022

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.–31.10.2022. KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin. Hakijan tulee tutustua huolellisesti hakuohjeisiin ennen apurahan hakemista.

Suunta-palkinto Paavo J. Heinoselle

Suomen Kirjailijaliitto myöntää vuoden 2022 Suunta-palkinnon oululaiselle kirjallisuustoimija Paavo J. Heinoselle. Heinonen on ääni pohjoisesta ja kulttuurin esitaistelija viimeiseen puolipisteeseen saakka. Hän on kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja, Oulun Taiteiden yö ry:n […]

Lausunto: VM002:00/2022, luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta annetun lain muuttamisesta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 850 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Vahvistamme kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistämme suomalaista kirjallisuutta. Kiitämme […]

Muutoksia Suomen Kirjailijaliiton johdossa

125-vuotiaalla Suomen Kirjailijaliitolla on käynnissä muutosten vuosi. Kesäkuussa liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Ilmi Villacís, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2022. Elokuussa liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ilmoitti luopuvansa puheenjohtajan tehtävistään. ”Päätös ei […]

Toimisto suljettu 1.7.–7.8.2022

Kirjailijaliiton toimisto on suljettu kesälomien johdosta 1.7.–7.8.2022. Toivotamme jäsenillemme, yhteistyökumppaneillemme ja kaikille kirjallisuuden ystäville kaunista kesää ja kiireettömiä hetkiä kirjallisuuden parissa!

Kirjailijaliitto juhlisti 125-vuotista taivaltaan

Suomen Kirjailijaliiton jäsenet nostivat maljan 125-vuotiaalle liitolleen lauantaina 21.5. Hotelli Clarionissa Helsingissä. Juhlaa vietettiin kuplivan iloisessa tunnelmassa, paikalla oli ennätykselliset 274 Kirjailijaliiton jäsentä. Lämmin kiitos juhlakansalle!

Jaakko Syrjä 1926–2022

Kirjailijaliitossa on otettu surulla vastaan uutinen kirjailija, Kirjailijaliiton kunniajäsen Jaakko Syrjän kuolemasta. Syrjä toimi Kirjailijaliiton johtokunnassa vuosina 1970–1980, joista puheenjohtajana 1975–1980. Hän oli arvostettu kirjallisuusalan vaikuttaja.

Muistamme kiitollisuudella Jaakko Syrjän työtä kirjailijana ja kirjallisuuden puolesta.

1 2 3 4 5 6 31