Aja

Artikkelit

Artikkelit

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Lausuntopyyntö 6.4.2010 Om025:00/2009 Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on lähes 600 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Suomen Kirjailijaliitto pitää tekijänoikeusasioiden keskittämistä markkinaoikeuteen […]

Suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksen tilannearviointi

Suomen Kirjailijaliitto yhdessä Finlands svenska författareföreningin kanssa lausuvat asiasta seuraavaa: Tallennettujen teosten suoja-ajan pidentäminen Esittävät taiteet eivät kuulu kirjailijajärjestöjen edustamaan alaan, eivätkä järjestöt sen vuoksi halua laajasti ottaa asiaan kantaa. […]

IPR-asioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Kommenttipyyntö 27.10.2009 Suomen Kirjailijaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä tekijöiden ja tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta erittäin tärkeässä asiassa. Koska valitettavasti vasta nyt saamme ensimmäisen kerran tulla asiassa kuulluksi, joudumme ennen markkinaoikeuden muutoksenhakuasiaa […]

1 30 31 32