Aja

Artikkelit

Artikkelit

Valtioneuvoston asetusluonnos Taiteen edistämiskeskuksesta

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa: Kulttuuriministeri Paavo […]

YLE:n panostettava kotimaiseen kirjallisuuteen

Suomalaiset kirjailijat ovat huolissaan kotimaisen kirjallisuuden huonosta näkyvyydestä Yleisradiossa. Turussa 7.10.2012 koolla ollut Suomen Kirjailijaliiton vuosikokous toteaa julkilausumassaan Ylen dramaattisella tavalla vähentäneen suomalaisen kirjallisuuden käyttöä ohjelmissaan, lopettaneen television kirjallisuusohjelmia, ajaneen […]

Kirjastoapurahajärjestelmän kehittämisehdotuksista

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa: Kirjastoapurahojen määräytymisperusteeksi […]

Euroopan komission ehdotus direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnosta ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensoinnista yhteismarkkinoilla

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa: Direktiiviehdotuksen päämääränä […]

Tekijänoikeuspolitiikka 2012, keskustelumuistio

Lausuntopyyntö Tekijänoikeuspolitiikka 2012 keskustelumuistiosta (OKM 18.6.2012) Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Se on perustettu vuonna 1897 ja siihen kuuluu noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja […]

Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä ” Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet

Selvitys nykyisen hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, näköpiirissä olevista haasteista ja kehittämistarpeista” (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11) Viite: Dnro 12/670/2010 Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna […]

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Lausuntopyyntö 6.4.2010 Om025:00/2009 Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on lähes 600 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Suomen Kirjailijaliitto pitää tekijänoikeusasioiden keskittämistä markkinaoikeuteen […]

Suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksen tilannearviointi

Suomen Kirjailijaliitto yhdessä Finlands svenska författareföreningin kanssa lausuvat asiasta seuraavaa: Tallennettujen teosten suoja-ajan pidentäminen Esittävät taiteet eivät kuulu kirjailijajärjestöjen edustamaan alaan, eivätkä järjestöt sen vuoksi halua laajasti ottaa asiaan kantaa. […]

IPR-asioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Kommenttipyyntö 27.10.2009 Suomen Kirjailijaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä tekijöiden ja tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta erittäin tärkeässä asiassa. Koska valitettavasti vasta nyt saamme ensimmäisen kerran tulla asiassa kuulluksi, joudumme ennen markkinaoikeuden muutoksenhakuasiaa […]

1 26 27 28