Uusia askelia tekijänoikeuslain uudistuksessa

Kirjailijaliitossa on seurattu tarkasti valmistelussa olevaa tekijänoikeuslain uudistusta. Syyskuun lopulla julkistettu hallituksen esitysluonnos oli järkytys tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille. Helmikuussa järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella järjestöjen palaute on kuultu, ja esitystä muutetaan selvästi tekijä- ja tekijänoikeusmyönteiseen suuntaan. E-aineiston lainauskorvaus ei kuulemistilaisuuden perusteella sisälly ensimmäiseen pakettiin.

Parhaillaan valmistelussa olevaa tekijänoikeuslain uudistusta on seurattu liitossa tarkasti. Syyskuun lopulla julkistettu hallituksen esitysluonnos oli järkytys tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille. Tekijänoikeusdirektiivi (ns. DSM-direktiivi), jonka keskeisenä tarkoituksena on parantaa kirjailijoiden ja muiden tekijöiden asemaa, oli kääntynyt esitykseksi, joka olisi aiheuttanut suurta ja peruuttamatonta haittaa kotimaisille tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sekä suomalaiselle, pohjoismaiseen traditioon pohjautuvalle tekijänoikeusjärjestelmälle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 15.2. järjestämän avoimen kuulemistilaisuuden perusteella järjestöjen palaute on kuultu, ja esitystä muutetaan selvästi tekijä- ja tekijänoikeusmyönteiseen suuntaan. Laajojen tekijänoikeuden rajoitusten sijaan lähtökohtana on edelleen teosten käytöstä sopiminen. Tekijänoikeuden luovutussopimusten, kuten kustannussopimusten osalta tekijöillä olisi oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhteiseen korvaukseen suoraan lain nojalla. Kirja-alan sopimuskäytännön kanssa räikeästi ristiriidassa olleet säännökset on poistettu. Myös tekijöiden asemaan keskeisesti vaikuttava kollektiivinen neuvotteluoikeus on huomioitu. Tarkemmin muutoksia on kuitenkin mahdollista arvioida vasta, kun hallituksen esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi annetaan huhtikuun alussa. Tämän jälkeen alkaa lakiesityksen käsittely eduskunnassa ja valiokunnissa.

Tekijänoikeuslain kansalliset muutostarpeet, jotka eivät liity tekijänoikeusdirektiiviin, on pääosin siirretty myöhempään toiseen pakettiin. Tämä johtuu erityisesti siitä, että Suomi on jo reilusti ylittänyt direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle asetetun aikarajan. Direktiivin edellyttämät lakimuutokset olisi tullut säätää ja saattaa voimaan viimeistään kesäkuussa 2021.

Kuulemistilaisuuden perusteella e-aineiston lainauskorvaus ei sisälly ensimmäiseen pakettiin. Ministeriön linjaus on valitettava, kun otetaan huomioon, että e-kirjojen lainaaminen on kasvanut Suomen kirjastoissa vuosina 2015–2020 lähes 500 prosenttia, ja lainoista maksettavat lainauskorvaukset edustavat yhä useammalle kirjailijalle merkittävää, apurahoista ja kirjamyynnistä riippumatonta tulonlähdettä. Kirjallisuuden alan järjestöt ovat tehneet vahvaa yhteistyötä tekijänoikeuslain muutostarpeista. Esimerkiksi tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry on kommentoinut tilannetta 17.2. julkistetussa tiedotteessaan. Kirjailijaliitto jakaa Sanaston huolen OKM:n linjauksesta. 


Lue lisää:
> Kirjailijaliiton lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta