Tammikuussa haettavana olevia apurahoja

Alkuvuodesta on haettavana useita kirjallisuuden apurahoja. Taiteen edistämiskeskuksen kirjastoapurahojen hakuaika on 2.1.–31.1.2018. Kirjastoapurahaa kannattaa hakea sähköisesti, jolloin hakemus on perillä ajoissa postin aikatauluista riippumatta. Huomaathan, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä jo klo 16. Sama hakuaika koskee myös kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustuksia sekä sairaus- tai työkyvyttömyysavustuksia, joita voi hakea ainoastaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta tulostettavalla paperilomakkeella.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa, jotka tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.‒9.2.2018. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa, ja hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16. Pohjoismaisen kulttuurirahaston ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahojen hakuaika päättyy puolestaan 1.2.2018.

Selkokirjallisuuden valtiontukea voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat, koskettelukirjojen tekijät sekä selkokirjakustantajat. Kirjailija voi hakea apurahaa tulevan selkokielisen kirjan työstämiseen – jo ilmestyneelle julkaisulle ei apurahaa voi hakea. Tukea haetaan Selkokeskuksen sivuilta löytyvällä tulostettavalla hakulomakkeella, joka tulee postittaa selkokirjatyöryhmälle 29.1. mennessä.

Kirjastoapuraha, hakuaika 2.1.31.1.2018

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Kirjastoapurahaa kannattaa hakea sähköisesti: tekemällä hakemuksen sähköisesti varmistat, että hakemus on perillä ajoissa postin aikatauluista riippumatta. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.
Hakuohjeet: www.taike.fi

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoavustukset, hakuaika 2.1.–31.1.2018

Taiteen edistämiskeskukselta haettavat kirjastoavustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 300 euroa). Avustusta haetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta löytyvällä tulostettavalla hakulomakkeella, joka tulee postittaa Taiteen edistämiskeskukseen 31.1. mennessä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.
Hakuohjeet: www.taike.fi

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset, hakuaika 2.1. – 31.1.2018

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan hakea avustustarpeen ilmaantuessa. Avustukset on tarkoitettu kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. Avustusta ei voi saada hakija, jonka verotettavat vuositulot ylittävät valtion taiteilija-apurahan vuotuisen summan (noin 20 300 euroa). Avustuksen suuruus on 1000 – 4 000 euroa. Avustusta haetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta löytyvällä tulostettavalla hakulomakkeella, joka tulee postittaa Taiteen edistämiskeskukseen 31.1. mennessä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.
Hakuohjeet: www.taike.fi

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot, hakuaika 10.1.–9.2.2018

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.
Hakuohjeet: https://skr.fi

Pohjoismainen kulttuurirahasto, haku 1.2.2018 mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta (Tanska, Suomi, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi ja Ahvenanmaa). Projektin peruslähtökohtana tulee olla pohjoismainen painoarvo ja yhteistyö. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys.
Hakuohjeet: www.nordiskkulturfond.org

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, haku 1.2.2018 mennessä

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.
Hakuohjeet: www.kulturfonden.net

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen, haku 29.1.2018 mennessä

Valtion apurahat selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden tuottamiseen. Tukea myönnetään selkokirjallisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen: apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat, kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Selkokirjallisuuden valtiontuet jakaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä. Tukea haetaan Selkokeskuksen sivuilta löytyvällä tulostettavalla hakulomakkeella, joka tulee postittaa selkokirjatyöryhmälle 29.1. mennessä.
Hakuohjeet: https://selkokeskus.fi