Tammikuussa haettavana olevia apurahoja

Tammikuussa haettavana ovat muun muassa Taiken kirjastoapurahat, Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahat sekä apurahat selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen. Kirjastoavustusten, eli Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustusten ja Sairaus- tai työkyvyttömyysavustusten, hakuaika on 2.–31.1.2020. Näitä avustuksia haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperilomakkeella.

Kirjastoapurahat, hakuaika 2.–31.1.

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2020.

Kaunokirjallisuuden apurahan suuruus on pääsääntöisesti
7 500–15 000 euroa. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn jaetaan MYEL:n mukaisen vakuutusosuuden sisältäviä apurahoja seuraavasti:

  • neljän kuukauden työskentelyyn 7 500 euroa
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 11 500 euroa
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 15 000 euroa.

Lautakunta voi jakaa myös pienempiä apurahoja.
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset, hakuaika 2.–31.1.

Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa. Avustuksen suuruus on 2000–4000 euroa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset, hakuaika 2.–31.1.

Avustuksia myönnetään erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot, hakuaika 10.1.–10.2.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.

Hakuohjeet: Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuurirahasto, haku 3.2. mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille kolme kertaa vuodessa.

Hakuohjeet: Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, haku 1.2. mennessä

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Hakuohjeet: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki, hakuaika 3.1.–4.2.

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille ja pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Hakuohjeet: Pohjoismainen kulttuuripiste

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen, haku 31.1. mennessä

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille. Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät.

Hakuohjeet: Selkokeskus