Tammikuun 2022 apurahoja

Tammikuussa haettavana ovat muun muassa Taiken kirjastoapurahat ja kirjastoavustukset, Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahat sekä selkokirjallisuuden valtionavustus. Tarkista tarkemmat hakuohjeet kunkin toimijan omilta verkkosivuilta.

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, hakuaika 3.–31.1.

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2022. Kaunokirjallisuuden apurahan suuruus on pääsääntöisesti 8 000–16 000 euroa.

Apurahaa haetaan Taiken verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Kirjastoavustukset: Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset, hakuaika 3.–31.1.

Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, kuten esimerkiksi veroviranomaisen päätös viimeksi toimitetusta verotuksesta. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta.

Kirjastoavustuksen suuruus on 2 000–4 000 euroa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Kirjastoavustukset: Sairaus- ja työkyvyttömyysavustukset, hakuaika 3.–31.1.

Sairaus- ja työkyvyttömyysavustuksia myönnetään erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa viimeisin verotustodistus ja lääkärintodistus sairaudesta, johon hakemuksessa vetoaa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta.

Kirjastoavustuksen suuruus on 2 000–4 000 euroa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Selkokirjallisuuden valtionavustus,
hakuaika 31.12.–31.1.

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille. Selkokirjallisuuden valtionavustusta voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat/mukauttajat, kuvittajat, kustantajat, koskettelukirjojen tekijät sekä selkokirjojen tutkijat ja kehittäjät. Apurahaa haetaan sähköisessä järjestelmässä.

Lisätietoa: Selkokeskus

Kulttuurirahaston maakuntarahastot,
hakuaika 10.1.–10.2.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja. Etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa, hakuaika päättyy 10.2. klo 16.

Lisätietoa: Suomen Kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki,
haku 1.2. mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Käynnissä oleva haku päättyy 1.2.2022.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahat, jatkuva haku 15.1.–14.4.

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä ja keskinäistä tuntemusta edistäviin hankkeisiin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen.

Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen. Apurahapäätöksiä tehdään jatkuvan haun aikana hakemusten saapumisajankohtien mukaan porrastettuna.

Lisätietoa: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki, haku 31.1. mennessä

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille ja pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuuripiste