Tammikuun 2021 apurahoja

Tammikuussa haettavana ovat muun muassa Taiken kirjastoapurahat, Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahat, Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat sekä apurahat selkokirjallisuuden tuottamiseen. Lisätietoa ja hakuohjeet löydät kunkin toimijan omilta verkkosivuilta.

Kirjastoapuraha, hakuaika 12.1.–1.2.

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2021. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan 1.5.2021.

Apurahaa haetaan Taiken verkkopalvelussa. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset, hakuaika 12.1.–1.2.

Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa. Avustuksen suuruus on 2000–4000 euroa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset, haku 1.2. mennessä

Avustuksia myönnetään erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot, hakuaika 11.1.–10.2.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat sekä maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa, hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Hakuohjeet: Suomen Kulttuurirahasto

Selkokirjallisuuden valtionavustus, haku 31.1. mennessä

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille. Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Apurahaa haetaan sähköisessä järjestelmässä.

Hakuohjeet: Selkokeskus

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat, haku 1.2. mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Käynnissä oleva haku päättyy 1.2.2021.

Hakuohjeet: Pohjoismainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahat, haku 1.2. mennessä

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Hakuohjeet: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki, haku 8.2. mennessä

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille ja pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Hakuohjeet: Pohjoismainen kulttuuripiste

Taike: Liikkuvuusapurahat, hakuaika 12.1.–15.3.

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Haku päättyy kolme kertaa vuodessa, jolloin siihen mennessä saapuneet hakemukset käsitellään.

Hakuohjeet: Taiteen edistämiskeskus