Tammikuun 2019 apurahahakuja

Tammikuussa on jälleen haettavana useita kirjallisuuden apurahoja.

Taiteen edistämiskeskuksen kirjastoapurahojen hakuaika on 2.1.–31.1.2019. Huomionarvoista on, että kirjastoapurahojen summat ja pituudet ovat muuttuneet: kaunokirjailijat ja kääntäjät voivat hakea nyt 7 000 – 14 000 euron suuruisia apurahoja. Huomaathan myös, että hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä jo klo 16.

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen hakuaika on 10.1.–8.2. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Maakuntarahastoilla on lisäksi omia painotuksia, joihin voi perehtyä rahastojen esittelysivuilla.

Selkokirjallisuuden valtionavustuksen hakuaika päättyy tammikuun viimeinen päivä. Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Allekirjoitettu hakemus tulee lähettää postitse 31.1. mennessä.

 

Kirjastoapuraha, hakuaika 2.–31.1.

Kirjastoapurahat on tarkoitettu kirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjalliset teokset rikastuttavat suomalaista kulttuurielämää. Apurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2019.

Kirjastoapurahojen pituudet ovat muuttuneet. Kaunokirjailijat ja kääntäjät voivat hakea 7 000–14 000 euron suuruisia apurahoja seuraavasti:

  • neljän kuukauden työskentelyyn 7 000 euroa
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 10 500 euroa
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 14 000 euroa

Kirjastoapurahan saajan tulee luopua päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään 6 kuukauden pituinen.

Apurahaa haetaan Taiken verkkopalvelussa. Apurahaa voi hakea myös täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen Taikeen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Hakuaika päättyy myös verkkopalvelussa viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

 

Iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset, hakuaika 2.–31.1.

Avustukset on tarkoitettu iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa. Avustuksen suuruus on 2000–4000 euroa. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

 

Sairaus- tai työkyvyttömyysavustukset, hakuaika 2.–31.1.

Avustuksia myönnetään erityistapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka ovat sairauden tai työkyvyttömyyden vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin tai joiden yrittäjäeläketurva tai muu eläketurva jää hyvin vähäiseksi. Avustusta ei voida myöntää hakijalle, jonka verotettavat vuositulot ylittävät 16 000 euroa. Avustusta haetaan paperilomakkeella, joka tulostetaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuilta. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

 

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastot, hakuaika 10.1.–8.2.

Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimivat maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa.

Hakuohjeet: skr.fi

 

Apuraha selkokielisen kirjallisuuden tuottamiseen, haku 31.1. mennessä

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille. Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät.

Hakuohjeet: selkokeskus.fi

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto, haku 1.2. mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille.

Hakuohjeet: nordiskkulturfond.org

 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, haku 1.2. mennessä

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Hakuohjeet: kulturfonden.net

 

Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki, haku 4.2. mennessä

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille ja pienille ryhmille mahdollisuuden luoda yhteyksiä sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Hakuohjeet: nordiskkulturkontakt.org