Taiteilijaeläkkeet ja taiteilija-apurahat mukana talousarvioehdotuksissa

Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisivat perjantaina 16.8. omat ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2020. Kirjailijaliitto on jo pitkään vaatinut muutosta taiteilija-apurahojen tasoon ja taiteilijaeläkkeiden lukumäärään. Julkistetut ehdotukset sisältävät lupaavia kirjauksia kirjailijoiden työskentelyedellytysten kehittämiseksi ja ikääntyneiden taiteilijoiden perustoimeentulon korjaamiseksi.

Taiteilijaeläkkeiden lukumäärän korostus on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa. OKM:n ehdotus tarkoittaisi täysimääräisenä toteutuessaan 100 uutta taiteilijaeläkettä. Valtiovarainministeriön ehdotus pitäisi jaettavien uusien taiteilijaeläkkeiden lukumäärän ennallaan (51 uutta eläkettä).

OKM:n ehdotus taiteilijaeläkkeiksi on linjassa Kirjailijaliiton tavoitteiden kanssa. Eläkkeitä on tällä hetkellä liian vähän eikä myönnettävien eläkkeiden määrässä ole huomioitu taiteilijakunnan kasvua eikä suurten ikäluokkien tuloa eläkeikään. Korotus olisikin hyvin merkittävä ikääntyneiden taiteilijoiden perustoimeentulolle, ja olemme iloisia, että päättäjät ovat kuulleet taiteilijoita ja tunnistavat taiteilijaeläkkeiden huutavan tarpeen.

Valtion taiteilija-apurahoihin ja taiteilijaprofessoriapurahoihin on molempien ministeriöiden ehdotuksen mukaan tulossa maltillinen korotus niin, että apurahan suuruus nousisi nykyisestä 1733 eurosta 2000 euroon kuukaudessa.

Valtion apurahan taso ei ole pysynyt mukana suomalaisessa ansiotasokehityksessä, ja korotuksen saaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta suomalaista korkeatasoista taidetta syntyy jatkossakin. Tavoitteemme on, että taiteilija-apurahojen ja taiteilijaprofessoriapurahojen taso korotettaisiin 1,5-kertaiseksi 31 000 euroon vuodessa ja apurahojen lukumäärä kasvatettaisiin 545:stä apurahasta 650:een. Nämä korotukset korjaisivat taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä merkittävästi ja vahvistaisivat koko taidesektoriamme.

Talousarvion 2020 valmistelu jatkuu tulevien viikkojen aikana. Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön väliset neuvottelut käydään ensi viikolla 28.–29.8., ja hallitus neuvottelee talousarviosta ja julkisen talouden suunnitelmista Säätytalolla alustavan aikataulun mukaan 17.–18.9. Lopullinen hallituksen esitys vuoden 2020 talousarvioksi julkistetaan 7.10.2019.

Lisätietoa:

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi

Opetus- ja kulttuuriministerin ehdotus vuoden 2020 talousarvioon

KORJATTU 22.8.2019: Jutusta poistettu virheellinen tieto siitä, että valtiovarainministeriön ehdotus korottaisi taiteilijaeläkkeiden lukumäärää nykyisestä. Ministeriön ehdotus pitää vuosittain myönnettävien taiteilijaeläkkeiden lukumäärän ennallaan.