Taiteilija-apuraha ja taiteilijaeläkkeet kirjauksena hallitusohjelmassa

Hallitusneuvottelujen tuloksena valmistunut hallitusohjelma julkaistiin maanantaina 3.6. keskustakirjasto Oodissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Hallitusohjelma huomioi monilta kohdin lupaavasti taiteilijoiden työskentelyedellytykset sekä kulttuurin ja taiteen merkityksen. Ohjelma pitää sisällään kirjauksen taiteilija-apurahojen tason nostosta sekä  taiteilijaeläkkeiden lukumäärän korottamisesta. Molemmat asiat ovat olleet keskeisellä sijalla tavoitteissamme ja edunvalvontatyössämme – olemme iloisia, että päättäjät huomioivat taiteilijoiden työn merkityksen sekä koko kulttuuri- ja taidealan kasvupotentiaalin.

Hallitusohjelma lupaa niin ikään merkittävää panostusta kirjastoihin: ohjelmaan on kirjattu muun muassa kirjastojen saavutettavuus, kokoelmien monimuotoisuus sekä vähälevikkisen laatukirjallisuuden saavutettavuuden parantaminen. Myös lukemista edistävä Lukuliike-hanke saa jatkoa. Lukemisen edistäminen on myös yksi Kirjailijaliiton tavoitteista.

Olemme aktiivisesti mukana kirjausten tulevissa vaiheissa ja teemme vahvasti työtä sen eteen, että edellämainitut asiat toteutuvat alkavan hallituskauden aikana.

Kirjailijaliiton ja lukuisten muiden kulttuuritoimijoiden ajama kulttuurin ja taiteen määrärahojen kasvattaminen 1 %:iin valtion budjetista mainitaan hallitusohjelmassa, mutta suoraa korotusta ei ole luvassa. Hallitusohjelmassa todetaan, että määrärahojen osuutta pyritään kasvattamaan yhteen prosenttiin asteittain.

Hallitusohjelma on luettavissa Valtioneuvoston sivuilla.

Kirjailijaliiton tavoitteet löydät verkkosivuiltamme.