Suomen Kirjailijaliitto: Ylen otettava kirjallisuus ja lukeminen keskeisesti huomioon myös nuorille tarjottavissa sisällöissä

Suomen Kirjailijaliitto ry
Tiedote Press
16.11.2017

 

Yle on panostanut kiitettävästi kirjallisuuden näkymiseen Suomi 100 -juhlavuonna. Yle on tuottanut vuoden aikana monia kiinnostavia kirjallisuussisältöjä, kuten podcasteja, televisio-ohjelmia ja verkkohankkeita. Suomen Kirjailijaliitto toivoo, että kirjallisuus säilyy Ylen painopisteenä Suomen juhlavuoden jälkeenkin.

”Kotimaisen kirjallisuuden esiintuomisen tulisi olla osa Ylen pysyvää perustoimintaa. Myös Ylen tuoreessa strategiassa määritelty missio on ’vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria’”, Kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen toteaa.

Uuden strategiansa mukaan Yle panostaa erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Strategiassa todetaan, että Yle siirtää tulevina vuosina 15–20 prosenttia yhtiön resursseista uusille painopistealueille, kuten nuorille ja nuorille aikuisille suunnatuille sisällöille ja palveluille sekä verkkokehitykseen.

Suomen Kirjailijaliitto pitää tärkeänä, että Yle nuoriin ja nuoriin aikuisiin panostaessaan ottaa sisällöissään keskeisesti huomioon myös nuorten ja nuorten aikuisten lukemisen ja antaa kotimaiselle kirjallisuudelle pysyvän ja monikanavaisen sijan ohjelmissaan.

Nuorten lukemisen vähentyminen ja nuorten lukutaidon rapautuminen ovat olleet viime aikoina yhteinen huolenaihe Suomessa. Peruskoulusta valmistuneiden oppilaiden kielelliset valmiudet ovat heikentyneet ja moni nuorista on lukenut hyvin vähän tai ei ollenkaan romaanimuotoista kirjallisuutta, runoja tai esseitä. Hyvä lukutaito on edellytys selviytyä arkielämässä ja osallistua työelämään sekä yhteiskunnalliseen toimintaan. Lukeminen ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, ja kirjallisuus on avain sirpaloituneen maailman ja kulttuurin ymmärtämiseen.

Suomen Kirjailijaliitto katsoo, että Ylen tulee kantaa yhdessä muun yhteiskunnan kanssa vastuuta nuorten lukemisesta.

 

Lisätietoja:
Jyrki Vainonen
puheenjohtaja
Suomen Kirjailijaliitto ry
p. 050 343 4949
puheenjohtaja@kirjailijaliitto.fi