Suomen Kirjailijaliitto: Kirjailijan sopimusasemaa tulee vahvistaa

Kirjailija Sofi Oksaselta vaaditaan miljoonakorvauksia toteuttamatta jääneestä kirjasta. Suomen Kirjailijaliitto pitää vaatimusta perusteettomana ja todistuksena kyvyttömyydestä ymmärtää kirjailijan työtä. Taiteellisen työn luonteeseen kuuluu, että hankkeita jää toteuttamatta ja suunnitelmat muuttuvat. Kirjaa tehdään aina yksilöllisenä luovana työnä eikä taiteellista työtä voi pakottaa syntymään ellei se ole syntyäkseen. Korvausvaade perustuu kuvitteellisiin laskelmiin kirjasta, jota ei ole olemassakaan.

Kirjailija on sopimusneuvotteluissa aina heikompi osapuoli. Neuvottelupöydässä ovat vastakkain suurenkin, joskus kansainvälisen mediakonsernin lakiosastolla laadittu sopimus ja juristit, ja toisella puolella keskellä luovaa työprosessia oleva kirjailija, jonka erityisasiantuntemukseen tekijänoikeudelliset luovutussopimukset hyvin harvoin kuuluvat. Kirjailijan asema on turvaton, sillä kollektiivisen sopimisen mahdollisuutta ja sen suomaa turvaa ei ole. Kirjailijoilla ei ole vähimmäisehtoja turvaavia sopimusmalleja, sillä ne on tulkittu kilpailulainsäädännön vastaisiksi. Tilannetta voi verrata siihen, että työntekijöillä ei olisi turvanaan työsopimuslakeja eikä työehtosopimuksia – kaikesta sovittaisiin vapaasti.

Oksasen tapaus osoittaa, että pitkälle viety sopimusvapaus tekijänoikeuksien luovutuksessa heikentää neuvotteluissa heikommassa asemassa olevan sopijapuolen tilannetta. Heikomman neuvotteluosapuolen asema tuleekin turvata lainsäädännöllä. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että tällä hallituskaudella tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta. Vaadimme pikaisia toimia asiassa, sillä tekijöiden koko ajan heikkenevä sopimusoikeudellinen asemaa vaarantaa vakavasti luovan työn tekemisen edellytyksiä.

Suomen Kirjailijaliitto ry

Lisätietoja: Puheenjohtaja Tuula-Liina Varis puh. 050 321 2171, tuulaliina.varis@kolumbus.fi