Suomen Kirjailijaliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Ilmi Villacís

Kuva: Santeri Manninen

Suomen Kirjailijaliiton johtokunta on nimittänyt toiminnanjohtajaksi Ilmi Villacíksen (s. 1969). Hän siirtyy tehtävään Lukukeskuksen toiminnanjohtajan paikalta 1.9.2022.

”Kirjailijakunta tuntee Ilmi Villacíksen intohimoisena kirjallisuuden ystävänä ja lukemisen edistäjänä. Hänen laajat verkostonsa ja vahva kirjallisen alan työkokemuksensa luovat vankan pohjan työlle kirjailijoiden puolesta muuttuvassa yhteiskunnassa, kulttuurin rahoituksen haasteiden ja kirjallisen liiketoiminnan uudistusten keskellä. Ilmi Villacís otetaan Suomen Kirjailijaliitossa vastaan suurella innostuksella ja ilolla”, toteaa Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen.

Toiminnanjohtajahakuun tuli runsaasti erinomaisia hakemuksia, joiden joukosta johtokunta teki valintansa. Rekrytointiprosessi toteutettiin yhteistyössä johdon rekrytointeihin erikoistuneen Arespartners Oy:n kanssa.

Ilmi Villacís on Helsingin yliopistosta valmistunut filosofian maisteri. Hänellä on pitkäaikaista kokemusta kulttuurihallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä sekä valtion että järjestöjen palveluksessa. Villacís on työskennellyt aiemmin toiminnanjohtajana Lukukeskuksessa ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:ssä, erityisasiantuntijana opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla, sekä lehdistö- ja kulttuurineuvoksena Suomen Tallinnan-suurlähetystössä.

”Lupaan omalla työpanoksellani vaikuttaa siihen, että Suomen Kirjailijaliitto voi jatkossakin puolustaa tinkimättömästi kirjailijoiden etuja ja tukea kirjailijoita työssään sekä olla luotettava ja avoin yhteistyökumppani ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toimija. Haluan yhdessä liiton johtokunnan, jäsenten ja henkilökunnan kanssa pitää huolta siitä, että kirjailijantyön erityislaatu ja sen vaikutukset ymmärretään laajasti ja että kirjailijoiden toimintaedellytykset ja toimeentulo ovat riittävällä tasolla. Kirjailijoiden työn vaikutukset näkyvät taiteen ja sivistyksen lisäksi taloudessa, hyvinvoinnissa ja osaamistasossa, mm. lukutaidossa. Rikas ja moniääninen kirjallinen kulttuuri on sivistysvaltion sekä oman kulttuurin ja kielen säilymisen elinehto,” Villacís toteaa.

Ilmi Villacíksen LinkedIn-profiili: linkedin.com/in/ilmivillacis
Ilmi Villacís Twitterissä: @VillacisIlmi